sâmbătă, 22 octombrie 2011

Timisoara / Festivalul studentesc Studentiada 2011

In perioada 24-30 octombrie 2011, Asociatia Studentilor in Stiinte Exacte din Universitatea Timisoara impreuna cu Uniunea Nationala a Studentilor din Romania organizeaza festivalul national studentesc " Studentiada 2011".
Studenţiada este festivalul studenţilor din România. Prima ediţie Studenţiada s-a desfăşurat în anul 2006 şi a fost festivalul studenţilor din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Petroşani, şi a adunat aproximativ 10 000 de tineri.
În acest an festivalul este la a V-a ediţie şi se va desfăşura pe parcursul a 7 zile în mai multe centre universitare, printre care se numără:Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Craiova, Ploieşti, Oradea, Bacău, Reşiţa, Petroşani, Tg.Jiu, Galaţi, Braşov, Constanţa , festivalul constituindu-se într-o manifestare unitară la nivel naţional.
Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Exacte din Universitatea Timişoara (A.S.S.E.U.T.), este o asociaţie nonguvernamentală, având ca scop declarat promovarea şi apărarea intereselor studenţilor de la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, cât şi implicarea lor în diverse activităţi de voluntariat şi educaţionale care ar contribui la dezvoltarea lor socio-profesională şi ar influenţa pozitiv evoluţia comunităţii din care fac parte.
Evenimentul se va desfasura incepand de luni, 24 octombrie, ora 9.30, pana duminica, 30 octombrie, ora 21, in diferite locatii din Timisoara. Programul prevede seri de concerte live, pe scena festivalului va urca formatia timisoreana „Rockabil” si un teatru la Casa de Cultura a Studentilor din Timisoara, spectacolul fiind sustinut de teatru studentesc "Thespi" si va avea loc vineri, la ora 19, la C.C.S. Timisoara.

Click aici pentru detaliile din Programul festivalului Studentiada 2011

Timisoara - 436 locuri de rezidentiat si posturile scoase la concurs

Organizarea concursului de Rezidenţiat, sesiunea 2011, a intrat în linie dreaptă.
La concursul de Rezidenţiat pe care Ministerul Sănătăţii îl va organiza în data de 20 noiembrie, s-au înscris 5030 absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie, care vor concura pe 3 810 locuri şi posturi scoase la concurs.
Cei mai mulţi candidaţi au optat pentru a susţine concursul în centrele din Bucureşti (1775), Cluj Napoca (820) şi Iaşi (774).
Spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta, concursul se va desfăşura, descentralizat, în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Tg. Mureş şi Timişoara.
În premieră, subiectele de examen vor fi proprii pentru fiecare universitate, dar bazate pe o tematică comună şi respectând o metodologie unică, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Toate amănuntele privind tematica de concurs, bibliografia aferentă, numărul locurilor şi posturilor, precum şi publicaţia de concurs au fost publicate deja de Ministerul Sănătăţii în revista de specialitate Viaţa Medicală şi pe site-urile www.rezidenţiat.info şi www.ms.ro.
Anul acesta, Ministerul Sănătăţii va pune accent pe pregătirea medicilor în specialităţile deficitare. Astfel, posturile scoase la concurs sunt, în principal, pentru medicina de urgenţă, ATI, neonatologie, oncologie medicală, farmacie clinică, specialităţi unde nu există în prezent o acoperire suficientă cu personal calificat.
Concursul se va desfăşura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

CLICK AICI pentru Locuri rezidentiat/Posturile scoase la concurs
in ARAD, CARAS-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIS

Timisoara / Rahmaninov, Wagner si Strauss la Filarmonica Banatul

Dirijorul Misha Katz va conduce concertul de vineri, 28 octombrie, de la ora 19, al Filarmonicii „Banatul”, când propune spre audiţie lucrări celebre, iubite pentru felul în care declanşează în public şi în orchestră deopotrivă, o amplă manifestare estetică a sentimentelor: Concertul nr.3 în re minor op.30 pentru pian şi orchestră de Serghei Rahmaninov, Richard Wagner — Preludiu la actul I al operei „Lohengrin” şi Suita de concert „Cavalerul Rozelor” de Richard Strauss.
Al treilea concert compus de Rahmaninov a fost scris la Dresda, unde autorul s-a retras în mod prudent pentru a nu suferi împreună cu familia consecinţele de a fi fost simpatizant al insurgenţilor în mişcarea revoluţiei ruse din 1905.
Vineri seara, toate calităţile concertului vor fi puse în valoare de pianistul Timur Sergeyenia.
Va urma un Preludiu la actul I al operei „Lohengrin” de Richard Wagner, inspirat dintr-o veche legendă medievală din secolul X, din Brabant, premiera operei avand loc la 18 august 1850.
Concertul de la Capitol se va încheia cu celebra suită Cavalerul rozelor, născută din muzica operei cu acelaşi nume a lui Strauss, a cărui premiera a avut loc la 26 ianuarie, 1911, la Dresda.

Timisoara / Cimitire fara capele supraterane

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 231/2005,a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.
Având în vedere faptul că după punerea în practică a regulamentui DE ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR s-au creat situaţii care nu erau reglementate de acesta şi pentru o bună funcţionare a cimitirelor, precum şi a activităţii prestate de firmele care-şi desfăşoară activitatea în acestea, Consiliul Local Timisoara intentioneaza modificarea anumitor articole.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.231 din anul 2005, se pot executa construcţii funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m (capele,mausolee) prin eliberarea unui permis de lucru de către Direcţia Patrimoniu.
Începând cu luna aprilie 2011 s-au înregistrat 7 solicitări pentru construcţie capele supraterane, care nu au primit avizul. Instituţia Arhitectului Şef nu este de acord cu executarea construcţiilor supraterane în cimitire, numai pentru personalităţile marcante şi numai după aprobarea prin HCL.
În această situaţie se impune modificarea HCLMT 231/24.05.2005 Cap 10, prin interzicerea executării de capele supraterane în cimitirele aparţinând Primăriei
Municipiului Timişoara, excepţie fiind în cazul personalităţilor marcante caz în care se va cere aprobarea prin HCL.
De asemenea se impune introducerea în articolul 19 şi articolul 21 a Legii 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, lege care permite acordarea de locuri pe veci gratuite beneficiarilor ordinelor naţionale.
La capitolul 12 din HCLMT 231/24.05.2005 capitolul privind contravenţiile, se modifică sumele de bani conform Legii 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

Timisoara / Smart specialization la Consiliul Judetean Timis

Consiliul Judetean Timis, in colaborare cu Directia Generala pentru Politici Regionale a Comisiei Europene, organizeaza in 27 octombrie 2011, la Timisoara, seminarul "Strategii inovative de specializare inteligenta (S3) pentru regiunile de convergenta", in contextul pregatirilor pentru viitoarea perioada de programare si a necesitătii regiunilor de a-si dezvolta propriile strategii pentru a investi mai eficient in cercetare, dezvoltare si inovare.
La eveniment sunt invitati sa participe reprezentanti ai autoritaţilor publice, ai responsabililor cu gestionarea fondurilor europene, ai universitaţilor si centrelor de cercetare tehnologica, ai întreprinderilor mici si mijlocii, ai Agenţiilor de Dezvoltare Regionala, ai Autoritătilor de Management si Organismelor Intermediare si toti cei interesati de tematica.
Specializarea inteligentă (smart specialization) la nivel regional este un concept recent promovat de Comisia Europeană (CE) odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde nevoii de a justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin politica de coeziune a UE. Proiectele de regulamente ale CE privind fondurile structurale şi de coeziune după 2013, prevăd propuneri concrete privind eficientizarea invesţiilor în CD&I finanţate din fondurile europene, specializarea inteligentă fiind prezentată ca una din condiţiile obligatorii pentru ca regiunile să poată beneficia de fonduri în acest domeniu.
Sunt invitaţi să participe la seminar reprezentanţi ai autorităţilor publice de la nivel naţional, regional şi local, universităţi, centre de cercetare tehnologică, IMM-uri, responsabili cu gestionarea fondurilor europene etc.
Dupa înregistrarea participanţilor si sesiune de deschidere, de la ora 9, Sesiunea I – Politici de inovare – către o orientare axată pe rezultate (orele 10-11, Moderator: Călin CHIRA, Şeful biroului AMR din Bruxelles), Strategia Naţională a României pentru cercetare şi inovare 2007-2013 - George BALA, Directorul Direcţiei de Transfer Tehnologic şi Inovare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Participarea regiunilor de dezvoltare la realizarea ţintelor naţionale în domeniul CD&I - Gabriela MACOVEIU, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est.
Între orele 11.30-13.30, va urma Sesiunea 2 – Politica de inovare a Uniunii Europene şi priorităţi pentru regiunile de convergenţă (Moderator: Dl. Adrian MARICIUC, Şef Birou Pol de Creştere Timişoara, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest),
Contribuţia nivelului regional la Strategia Europa 2020 în perioada de programare 2007-2013 şi perspectivele viitoare după 2014 (Marian RĂDUŢĂ, DG Politici Regionale-Comisia Europeană), Strategiile inovative de specializare inteligentă - instrumente pentru eficientizarea investiţiilor în cercetare şi inovare (Luisa SANCES, DG Regio, Comisia Europeană), Cercetarea aplicată şi inovarea: clustere, centre de transfer tehnologic, inovaţie în afaceri (Prof. Radu VASIU, Universitatea Politehnica Timişoara).
Sesiunea 3( între orele 15–17.30): Platforma de specializare inteligentă pentru îndrumarea regiunilor în vederea creşterii capacităţii instituţionale, Introducere a platformei S3 de asistenţă şi sprijin pentru regiunile din obiectivul convergenţă (Luisa SANCHES, DG Regio, Comisia Europeană), Către o abordare mai coordonată pe verticală între autorităţile publice de la nivel naţional şi sub-naţional dar şi pe orizontală între companii, IMMuri, universităţi, institute de cercetare etc.

Timisoara / 359 de atei pe Bega la ultimul recensamant

La recensământul din 2002, populația stabilă a orașului Timisoara a fost de 317.660 de locuitori, cu o tendință negativă, iar densitatea populației de 2.622 locuitori/km².
Conform ultimului comunicat al Institutului Național de Statistică, în anul 2009, orașul avea o populație de 312.113 locuitori și 365.545 locuitori în zona metropolitană. Din totalul populației 85,52% sunt români. Cele mai importante comunități etnice sunt cele maghiare (aprox 7,5%), germane (2,25%) și sârbe. De remarcat este că la Timișoara în ultimii ani, datorită creșterii economice a apărut și o importantă comunitate de oameni de afaceri, care însă nu figurează în statisticile oficiale. Dintre aceștia se remarcă în primul rând italienii, cei mai numeroși investitori străini prezenți aici. Alte două comunități în creștere sunt cea slovacă și ucraineană, care beneficiază și de predare în limba maternă în unele unități de învățământ preuniversitar.
Datorită tradiției multietnice și multiconfesionale, Timișoara este un oraș cu una dintre cele mai diversificate structuri confesionale din România.
Astăzi, circa 80,6 % din timișoreni se declară ortodocși (marea majoritate ținând de Biserica Ortodoxă Română, iar restul de Biserica Ortodoxă Sârbă) și 10 % romano-catolici (marea majoritate germani și maghiari). Urmează religia penticostală cu 8.408 de adepți (2,6 %), reformată (calvinistă), (2 %, majoritatea maghiari), greco-catolică (unită) (in marea majoritate români) cu 4.191.
Sunt reprezentate și diverse alte comunități mai mici, cum este cea evreiască (mozaică), cu o istorie de circa 450 de ani, astăzi având aproximativ 300 de membri, în cea mai mare parte vârstnici.
De asemenea există în oraș un număr mic de credincioși creștini ortodocși greci, armeni, precum și musulmani (arabi și turci). 359 de timișoreni se declară atei.

Timisoara / 14,46% recenzat in judetul Timis

Situaţia locuinţelor şi persoanelor recenzate până la sfârşitul zilei de 21 octombrie 2011 la nivelul judeţului Timiş
LOCALITATE (UAT)/NUMĂR LOCUINŢE ESTIMAT A FI RECENZATE/ NUMĂR LOCUINŢE RECENZATE/PROCENT (%)/NUMĂR PERSOANE RECENZATE
1 MUNICIPIUL TIMISOARA 129501 17990 13,89% 43035
2 MUNICIPIUL LUGOJ 18137 2660 14,67% 6526
3 ORAS BUZIAS 2884 344 11,93% 849
4 ORAS CIACOVA 1995 307 15,39% 807
5 ORAS DETA 2605 414 15,89% 1081
6 ORAS FAGET 2504 487 19,45% 1417
7 ORAS GATAIA 2225 270 12,13% 535
8 ORAS JIMBOLIA 4375 661 15,11% 1751
9 ORAS RECAS 3259 233 7,15% 632
10 ORAS SANNICOLAU MARE 4699 678 14,43% 1664
11 BALINT 878 146 16,63% 341
12 BANLOC 1170 126 10,77% 321
13 BARA 231 46 19,91% 93
14 BARNA 503 96 19,09% 310
15 BEBA VECHE 636 105 16,51% 271
16 BECICHERECU MIC 920 210 22,83% 633
17 BELINT 1142 149 13,05% 395
18 BETHAUSEN 1026 161 15,69% 390
19 BILED 1171 168 14,35% 530
20 BIRDA 736 115 15,63% 314
21 BOGDA 460 94 20,43% 118
22 BOLDUR 959 133 13,87% 330
23 BRESTOVAT 442 63 14,25% 85
24 BUCOVAT 511 56 10,96% 155
25 CARPINIS 1360 232 17,06% 790
26 CENAD 1491 257 17,24% 692
27 CENEI 1042 142 13,63% 334
28 CHECEA 643 126 19,60% 343
29 CHEVERESU MARE 729 137 18,79% 439
30 COMLOSU MARE 1754 258 14,71% 738
31 COSTEIU 1409 257 18,24% 590
32 CRICIOVA 646 80 12,38% 211
33 CURTEA 559 106 18,96% 226
34 DAROVA 1009 45 4,46% 150
35 DENTA 1376 208 15,12% 536
36 DUDESTII NOI 867 164 18,92% 666
37 DUDESTII VECHI 1681 307 18,26% 602
38 DUMBRAVA 958 165 17,22% 526
39 DUMBRAVITA 2765 266 9,62% 769
40 FARDEA 1126 146 12,97% 185
41 FIBIS 630 91 14,44% 239
42 FOENI 705 142 20,14% 362
43 GAVOJDIA 923 214 23,19% 679
44 GHILAD 822 80 9,73% 221
45 GHIRODA 1995 301 15,09% 974
46 GHIZELA 518 70 13,51% 160
47 GIARMATA 1832 200 10,92% 768
48 GIERA 503 75 14,91% 225
49 GIROC 2924 717 24,52% 1334
50 GIULVAZ 1093 188 17,20% 504
51 GOTTLOB 887 192 21,65% 386
52 IECEA MARE 786 131 16,67% 435
53 JAMU MARE 1423 206 14,48% 478
54 JEBEL 1197 217 18,13% 695
55 LENAUHEIM 2072 362 17,47% 959
56 LIEBLING 1206 204 16,92% 732
57 LIVEZILE 580 123 21,21% 318
58 LOVRIN 1248 240 19,23% 643
59 MANASTIUR 790 102 12,91% 280
60 MARGINA 1141 197 17,27% 496
61 MASLOC 917 152 16,58% 453
62 MORAVITA 824 119 14,44% 299
63 MOSNITA NOUA 2035 253 12,43% 754
64 NADRAG 1307 240 18,36% 609
65 NITCHIDORF 603 48 7,96% 146
66 OHABA LUNGA 405 81 20,00% 187
67 ORTISOARA 1676 350 20,88% 710
68 OTELEC 646 106 16,41% 249
69 PADURENI 649 58 8,94% 188
70 PARTA 772 120 15,54% 361
71 PECIU NOU 1826 420 23,00% 1074
72 PERIAM 1649 329 19,95% 838
73 PESAC 708 118 16,67% 361
74 PIETROASA 301 63 20,93% 210
75 PISCHIA 1146 56 4,89% 110
76 RACOVITA 1130 271 23,98% 678
77 REMETEA MARE 986 92 9,33% 280
78 SACALAZ 2544 230 9,04% 712
79 SACOSU TURCESC 1327 228 17,18% 460
80 SAG 1115 165 14,80% 396
81 SANANDREI 1787 215 12,03% 535
82 SANDRA 991 140 14,13% 471
83 SANMIHAIU ROMAN 1846 316 17,12% 1005
84 SANPETRU MARE 1397 158 11,31% 335
85 SARAVALE 814 103 12,65% 314
86 SATCHINEZ 1526 196 12,84% 509
87 SECAS 149 28 18,79% 44
88 STIUCA 701 85 12,13% 315
89 TEREMIA MARE 1411 250 17,72% 707
90 TOMESTI 884 161 18,21% 318
91 TOMNATIC 1085 122 11,24% 310
92 TOPOLOVATU MARE 1431 130 9,08% 254
93 TORMAC 1128 60 5,32% 145
94 TRAIAN VUIA 798 82 10,28% 226
95 UIVAR 1009 116 11,50% 116
96 VALCANI 580 71 12,24% 149
97 VARIAS 2022 292 14,44% 746
98 VICTOR VLAD DELAMARINA 1175 178 15,15% 484
99 VOITEG 860 158 18,37% 404
TOTAL 269819 39020 14,46% 97730

Timisoara / 423 de locuri de munca disponibile in judetul Timis

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 11.144 locuri de muncă, în perioada 21-27 octombrie 2011.
Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Cluj- 965, municipiul Bucureşti- 923, Iaşi- 814, Dolj- 712, Braşov- 559, Hundoara- 458, Timiş- 423, Vaslui- 341, Neamţ- 409, Bihor- 363, Călăraşi- 349, Arad- 310, Harghita- 306, Mureş- 302, Vâlcea- 279, Satu Mare- 257, Sibiu- 236, Constanţa- 209, Tulcea- 203, Dâmboviţa- 198, Prahova- 186, Argeş- 185, Gorj- 184, Bacău- 182, Maramureş- 180, Girugiu- 177, Vrancea- 168, Bistriţa-Năsăud- 165, Ilfov- 159, Teleorman- 143, Caraş-Severin- 114, Brăila- 103, Suceava- 102, Covasna- 74, Botoşani- 74, Sălaj- 66, Alba- 55, Mehedinţi- 52, Olt- 50, Galaţi- 46, Ialomiţa- 44, Caraş-Severin- 19.
La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 788 locuri de muncă.
Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 10.356 locuri de muncă.

Locuri de munca disponibile in Judetul Timis
FIRME, ADRESE, TELEFON, POSTURI VACANTE, MESERIE

Timisoara - Concursul Naţional de Dramaturgie

Teatrul Naţional Timişoara, în calitate de organizator, lansează Concursul Naţional de Dramaturgie, ediţia 2012, care se adresează dramaturgilor de limbă română, debutanţi sau consacraţi, din România sau diaspora.
Concursul are ca obiectiv central selectarea şi promovarea unor texte pentru teatru inedite , care nu au mai fost fost niciodată făcute publice – montate, publicate, înregistrate audio etc.
Această ediţie a CND se înscrie într-un program pan-european derulat în cadrul reţelei teatrale European Theatre Convention. În vederea conturării unui traseu dramaturgic european definibil în realitatea românească pe coordonatelee sale specfice, tema pe care ediţia 2012 a CND o propune ca subiect de reflecţie şi de exploatare dramatică este Îmbătrânirea activă şi Solidaritatea între generaţii.
Piesele vor fi trimise într-un plic cu specificarea "pentru Concursul Naţional de Dramaturgie ", pe adresa: Teatrul Naţional, Str. Mărăşeşti nr. 2, 300086 Timişoara, România.
Plicul expediat va conţine următoarele: un CD cu textul intrat în concurs, textul listat, un al doilea plic, mai mic, pe care va fi scris titlul piesei. Acest al doilea plic - sigilat - va conţine coordonatele autorilor şi va fi deschis de juriu doar după desemnarea textelor câştigătoare.
În vederea selecţionării, textele vor fi tehnoredactate în format electronic, cu diacritice. Textele intrate în concurs nu vor fi returnate autorilor. Textele care nu vor avea coordonatele autorilor specificate în plic sigilat nu vor intra în concurs. Textele care au fost făcute publice anterior și trimise în concurs sub pseudonim vor fi respinse.
Juriul va desemna trei texte finaliste. Fiecare dintre acestea va fi prelucrat în cadrul atelierelor de scenaristică derulate la Timișoara în perioada FEST-FDR (5-13 mai 2012). La finalul atelierului, textele vor fi prezentate în spectacole-lectură. În urma vizionării, juriul va desemna textul câştigător.
Toate cele trei texte vor fi publicate într-un volum editat de Teatrul Național. Textul câştigător va fi montat la Teatrul Naţional în decurs de un an de la momentul desemnării. Textele sunt aşteptate la secretariatul Teatrului Naţional până cel târziu sâmbătă, 17 martie 2012, data poştei.
Date de contact: comunicare@tntimisoara.com tntm.office@tntimisoara.com, ww.tntimisoara.com, tel. 0256/201288, 0745 508 595, 0752 113 551.

Banat / 7 kg de cannabis la Oravita

În urma a trei percheziţii la locuinţele a două persoane suspectate de distribuire şi consum de droguri de risc, au fost ridicate 7 kg. de cannabis.
La data de 21 octombrie a.c., poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, cu sprijinul I.P.J. Caraş-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caraş-Severin, au efectuat trei percheziţii la locuinţele folosite de două persoane suspectate de consum şi distribuire de droguri.
Cei doi suspecţi, B.C. şi B.A., de 34 şi 32 de ani, sunt suspectaţi că au obţinut cannabis dintr-o cultură ilegală amplasată într-o zonă rurală de lângă Oraviţa, judeţul Caraş-Severin şi că urmau să distribuie drogurile în judeţele Caraş-Severin şi Timiş.
În urma percheziţiilor au fost descoperite aproximativ 5,5 kg. fragmente vegetale mărunţite (cannabis), incluzând şi mai multe pacheţele ambalate pentru vânzare, aproximativ 1,5 kg. masă verde de plante, foiţe, pungi din material plastic de diferite dimensiuni şi un cântar electronic.
În baza probelor obţinute până în prezent în cauză, la data de 21 octombrie a.c., D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caraş-Severin a emis ordonanţe de reţinere pentru 24 ore faţă de suspecţi, aceştia urmând a fi prezentaţi Tribunalului Caraş-Severin cu propunere de arestare preventivă pentru distribuire şi consum de droguri de risc, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 143/2000 modificată privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Timisoara / Concert AniverTango, cu muzica lui Astor Piazzolla

Organizatia culturală ALLMA Timisoara vă invita la concertul AniverTango susţinut de Nuevo Tango Quintet.
Reinterpretări şi remixuri ale muzicii lui Astor Piazzolla (de la naşterea celui mai celebrat compozitor argentinian implinindu-se 90 de ani), balansand mereu între fastul culturii înalte şi aerul underground al cluburilor de noapte, au migrat din sala de concert către cele mai populare posturi de radio.
Spectacolul AniverTango susţinut de Nuevo Tango Quintet, va avea loc joi, 27 octombrie, ora 19, în Sala Capitol a Filamonicii Banatul.
Componenta Quintetului Nuevo Tango: Alin Stoianovici – acordeon CB, Sascha Bota – vioară, Roxana-Yvonne Cosereanu - pian, Ionut Dorobantu - chitară, Johnny Bota – contrabas.
Biletele se găsesc la Librăria Cărtureşti Mercy şi Librăria Cartureşti Mall şi au preţuri cuprinse între 10 şi 30 de lei.

Timisoara / Marsul Umanitar - Rotary 500 Km Challenge

Iulius Mall gazduieste duminica, 23 octombrie 2011, o intalnire sportivul Istvan Balint (membru al Clubului Rotary Oroshaza) care a initiat "Marsul Umanitar - Rotary 500 Km Challenge", cu plecare din Szeged (Ungaria), prin Arad-Timisoara si apoi Bucuresti-Pitesti-Brasov-Miercurea Ciuc.
La eveniment, care va incepe la ora 18, in fata magazinului SEROUSSI, va participa si alpinistul Cornel "Coco" Galescu, care in 1992, a realizat o premiera mondiala in Muntii Kackar din Turcia, cucerind varful al carui nume va ramane "Turnul Romanilor".
"Marsul Umanitar - Rotary 500 Km Challenge" este organizat cu scopul strangerii de fonduri destinate ajutorarii familiei rugbistului Alex Gradinaru, care anul trecut si-a pierdut viata intr-un accident. Cluburile Rotary din Ungaria si Romania (Rotary Club Oroshaza impreuna cu Rotary Club Opera Timisoara) si-au oferit sprijinul pentru derularea cu succes a marsului, care a avut drept punct de pornire orasul Szeged, in data de 20 octombrie. Traseul total ce va fi parcurs pe jos de temerarul rugbyst va fi de 500 de km, acoperind teritorii din Ungaria si Romania.

Timisoara / Zilele Bibliotecii Judetene Timis

Luni, 24 octombrie, de ora 18, la Garnizoana Timişoara, se dă startul la Zilele Bibliotecii Judeţene Timiş şi Ziua Armatei României, sub titulatura "Onor Cărţii!". Carte, tehnică militară şi o gustare ostăşească, într-un cadru inedit.
După deschiderea oficială organizată de Biblioteca Judeţeană Timiş, Brigada 18 Infanterie Banat şi Cercul Militar Timişoara, marţi, 25 octombrie, de la ora 12, se va inaugura filiala din cadrul Casei Tineretului (Str. Arieş nr. 9) a Bibliotecii Judeţene Timiş, reamenajată în condiţii deosebite, unde se vor prezenta noile colecţii de manuscrise intrate în patrimoniul instituţiei (documente semnate de Constantin Noica, Adrian Marino, Nicolae Breban, Nina Cassian, Ştefan Augustin Doinaş – parte a corespondenţei donate de către Virgil Nemoianu Bibliotecii Judeţene Timiş).
Apoi, de la ora 16, va urma o lectură pentru nevăzători, dar şi inaugurarea noii serii de aparate Daisy consacrate nevăzătorilor (Secţia de Arte Deliu Petroiu, Intrarea Doinei nr. 19 – Piaţa Mărăşti), eveniment realizat în colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Timişoara.
Miercuri, 26 octombrie, ora 13, la sediul Clădirii Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Timişoara, Str. Gh. Lăzăr nr. 9B, etajul VII, în sala de conferinţe, se poate vizualiza Textul ca imagine – expoziţie de carte veche şi proiecţie de mini-documentare despre patrimoniul Bibliotecii Judeţene Timiş, realizate de TVR Timişoara. Vor prezenta Lucian Ionică, directorul TVR Timişoara, Tania Ţunaş, realizator mini-documentare, Tudor Creţu, manager Biblioteca Judeţeană Timiş.
Joi, 27 octombrie, de la ora 18, la Librăria Sevastia’s Books, Str. Mărăşeşti nr. 14 (Piaţa Unirii), se va lansa Fototeca BJT — fotografii (documentare şi artistice) consacrate lui Şerban Foarţă. Prezintă Ion Bogdan Lefter şi Tudor Creţu. Fotografii şi concepţie grafică de Mihaela Tarhuna.
Vineri, 28 octombrie, între orele 12-16, Biblioteca Judeţeană Timiş, la sediul central din Piaţa Libertăţii nr. 3, etajul II, Zilele Bibliotecii Judeţene Timiş se vor finaliza cu o expoziţie de carte în limba engleză, "American Corner – Open books, open minds".

Timisoara / Seminar despre tranzactiile pe pietele de capital

SSIF Goldring SA organizeaza seminarul “Trade for a living”, care va avea loc duminica , 23 Octombrie, ora 9, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, pe B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22.
Acest seminar se adreseaza tuturor celor care au tranzactionat sau urmeaza sa tranzactioneze pe pietele de capital si doresc sa-si perfectioneze tehnica, sa tranzactioneze profesionist.
In cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai moderne tehnici de tranzactionare folosite de traderii profesionisti. Accesul la seminar este Gratuit.
Programul evenimetului este urmatorul: 9 – 16, Dr. Mircea Dologa - Tehnicile profitabile de tranzactionare pentru luarea de decizii:
*Rolul Parametrilor TIMP & PRET in luarea Deciziei in Practica Cotidiana: Aspecte ale metodelor Elliott, Gann & Jenkins
*Analiza Pietei BVB si perspective 2011
*Analiza Pietei FOREX si perspective 2011
*Analiza Pietelor Internationale (Dow Industrial, S&P 500, German Dax, ASX 200, etc) si perspective 2011.

Romania / Pe drumurile cu zapada, gheata sau polei - numai cu anvelope de iarna

Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie să fie inscripţionate cu unul dintre simbolurile 'M+S', 'M.S.', 'MS' sau 'M&S', fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons'.
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5, în luna ianuarie a anului în curs au fost modificate prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care sunt definite în conformitate cu Directivele şi Regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite'.
Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului.
Astfel, este sancţionată conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
Amenda pentru fapta menţionată este prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 603 şi 1.340 lei), iar sancţiunea contravenţională este însoţită şi de măsura reţinerii certificatului de înmatriculare.

vineri, 21 octombrie 2011

Femeia Zilei / Halle Berry, accident mortal ... in lipsa

Halle Berry a provocat, chiar şi fără a fi prezenta la fata locului, un grav accident de feribot care a cauzat moartea unei persoane.
Accidentul s-a produs între St Hélier de pe insula Jersey şi Saint Malo, în Franţa, informează Daily Mail.
Un feribot britanic a lovit violent un vas de pescuit francez la 28 martie anul acesta.
În urma impactului, capitanul vasului, francezul Philippe Claude Lesaulnier, de 42 ani, a fost ucis. ceilalti doi membri ai echipajului au supravietuit naufragiului.
Conform primelor elemente ale anchetei. la originea dramaticului accident maritim au fost ţinutele sexy ale actritei de Oscar, americanca Halle Berry.
Membrii echipajului feribotului erau prea ocupaţi să detalieze lenjeria foarte voluptoasă pe care actrita o purta pentru rolul din filmul Catwoman, decât să vadă prezenţa unui alt vas pe radar.
Ceaţa groasă din acea zi a făcut imposibil pentru căpitanul navei să vadă vasul cu ochii lui.
Cutia neagră a feribotului, în fapt, a arătat că membrii echipajului au fost absorbiţi de o ciudată conversaţie chiar înainte de impactul fatal, care a fost publicată de Daily Mail.
"Noaptea trecută m-am uitat la televizor, la Catwoman", a glumit căpitanul."Sunt atât de prost că după aceea nici n-am mai putut dormi".
Un alt membru al echipajului l-a întrebat: "Catwoman?". La care căpitanul i-a răspuns:" Sărea peste tot ca o pisică. E foarte frumoasă. Şi avea numai chestii sexy".
În acest timp, radarul feribotului indica prezenţa un vas de pescuit, dar nici un membru al echipajului, prea concentrat pe combinaţia de latex a starului, nu l-a reperat.
N-au înţeles că au o problemă decât atunci când s-a declanşat alarma.
Abia în acel moment, conversaţia s-a schimbat în turnul de control.
Căpitanul a lansat un apel către cei 194 de pasageri de pe feribot:
"Atenţie, vă rog. Acesta este un anunţ al căpitanului dumneavoastră. Am lovit un corp străin în apă, probabil, o mică bucată de lemn sau un colac, vom investiga. Noi vă vom tine la curent".
Lemnul a fost, de fapt, barca de pescuit a lui Claude Philippe Lesaulnier.
O anchetă a fost deschisă de către poliţia franceză maritimă.
Potrivit raportului, accidentul a fost cauzat de o încălcare a regulilor de către căpitanul britanic.
"Vorbind in mod constant despre ceva care nu avea legătură cu navigarea, nu a fost concentrat pe conducerea unui vehicul la viteză mare", spun concluziile raportului. "Acest comportament şi vizibilitatea au contribuit la accident".
Căpitanul şi ofiţerii au fost demişi în urma accidentului fatal.

Romania / De-ale recensamantului

Având în vedere unele informaţii apărute în mass-media privind preluarea codului numeric personal în cadrul procesului de recenzare, precum şi indemnizaţia ce revine diferitelor categorii ale personalului de recensământ, Secretariatul Tehnic Central al Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, face următoarele precizări:

Baza legală şi motivarea colectării în cadrul capitolului de identificare a codului numeric personal

Colectarea codului numeric personal în procesul de recenzare este stipulată prin Legea 170/2011 privind aprobarea OUG nr 34/2011 pentru modificarea şi completarea OG 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011.
Art.2. – (1) “Persoanele [ ....] sunt obligate să furnizeze, pe propria răspundere, persoanelor care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ datele şi informaţiile prevăzute în programul de recensământ.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi.”
Articolul 12 din OUG 34/2011 precizează:
“În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”.
Colectarea asigură:
- determinarea populaţiei stabile a României
- determinarea migraţiei internationale ca element important al estimărilor intercenzitare a populaţiei României (regulamentul CE nr 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei)
- crearea premiselor necesare introducerii/adaptării şi generalizării registrelor statistice în consonanţă cu practica statelor membre ale UE
- măsură de asigurare a exhaustivitătii datelor înregistrate şi de verificare a calitătii datelor, astfel încât să se evite omisiunile sau dubla înregistrare
- facilitatea prelucrării datelor.
În procesul de prelucrare al datelor, informaţiile sunt ulterior anonimizate, numele şi prenumele persoanelor nu sunt înscrise în baza de date, iar recenzorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor. Amenzile pe care le riscă dacă încalcă această confidenţialitate sunt între 2000 – 5000 lei, cu posibilitatea agravantă în cazul în care nerespectarea confidenţialitătii are aspecte penale.
Mai mult, în procesul de prelucrare informaţiile vor fi utilizate numai în cadrul sistemului informatic statistic naţional (în interiorul reţelei VPN criptat). La un an după încheierea prelucrării, formularele cu datele individuale vor fi distruse fizic, conform normelor şi procedurilor legale. Informaţiile furnizate de populaţie vor fi utilizate exclusiv în scop statistic, ele nu vor fi comunicate altor instituţii şi nu vor putea fi folosite, în nicio situaţie, de alte instituţii (în scopuri de impozitare/taxare fiscală, de îngrădire sau limitare a unor drepturi, de pierdere a cetăţeniei etc).

Personalul de recensământ

Conform HG nr 1502/2009 Art. 9 referitor la personal prevede:
- alin (1) “Personalul de recensământ este format din recenzori, recenzori-şefi, responsabili de circumscripţii urbane, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control”
- alin (2): “Personalul prevăzut la alin (1) este selectat din rândul personalului din primării, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii.
In ceea ce priveşte modul de plată al persoanelor care participă la recenzare, art 10 stipulează:
(2) Persoanele prevăzute la art 9 alin (1) primesc pentru activitatea depusă, pe lângă drepturile salariale, o indemnizaţie brută pe zi de activitate, după cum urmează:
a) responsabilii de circumscripţii urbane – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 21 de zile calendaristice;
b) recenzorii-şefi – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 18 zile calendaristice;
c) recenzorii – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 15 zile calendaristice
d) recenzorii care efectuează recensământul de probă – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 15 zile calendaristice;
e) recenzorii care vor efectua ancheta de control – 50 lei pe zi şi lucrează 15 zile calendaristice.
(4) Indemnizaţia prevăzută la alin (2) se acordă într-o singură tranşă, la terminarea lucrărilor. Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin (2) se impozitează conform Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În aceste condiţii, cuantumul net ce revine unui recenzor pentru cele 15 zile lucrate, în funcţie de categoria profesională din care provine, arată astfel:
- 630 lei pentru recenzorii recrutaţi dintre pensionari
- 561 lei pentru celelalte categorii de recenzori
Aceste sume vor fi încasate după predarea integrală a tuturor materialelor.
Trebuie precizat că şomerii indemnizaţi, persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului şi persoanele ieşite la pensie anticipat nu pot face parte din rândul personalului de recensământ, în conformitate cu reglementările legale.
Pensionarii (inclusiv foste cadre militare) ieşiţi la pensie cu vechime completă pot lucra ca recenzori, în conformitate cu aceleaşi reglementări.
Recenzarea se realizează la reşedinţa/domiciliul populaţiei, de către recenzori.
Populaţia este sfătuită să aştepte vizita recenzorilor şi doar în cazuri excepţionale, dacă aceştia nu s-au prezentat până spre finalul perioadei 20 – 31 octombrie a.c., să se adreseze comisiilor locale de recensământ, care funcţionează la sediile primăriilor, pentru recenzarea în aceste locaţii.
Recenzarea durează 12 zile, nu toate persoanele pot fi recenzate din prima zi.
Totodată, începând din această zi va fi difuzată zilnic, la ora 15, o informare privind progresele înregistrate în procesul de recenzare. Cu data de sâmbătă 22 oct a.c. această informare va fi prezentată sub forma unei declaraţii de presă, la sediul INS din Bdul Libertătii, nr 16, sector 5, Bucureşti, la care mass-media
este invitată să participe.

Timisoara / Recital de pian al muzicianului nevazator Erdi Tamas

Asociatia Pro Philharmonia impreuna cu Asociatia Femeilor Maghiare din Timis si Institutul Cultural Romanesc Budapesta, va invita duminica, 23 oct 2011, ora 18, la recitalul de pian a muzicianului nevazator Erdi Tamas (Ungaria).
TAMÁS ÉRDI şi-a pierdut vederea în urma unui tratament medical. Avea 15 ani când a obtinut primul succes la Festivalul de Primăvară din Budapesta, cu Concertul pentru pian în La Major de Mozart, sub bagheta dirijorului Tamás Vásáry. La vârsta de 19 ani, editează două CD-uri Mozart, tot sub îndrumarea ’maestrului’, Vásáry Tamás. La 17 ani este laureat al Concursului Internaţional de Pian Louis Braille de la Moscova. Urmeaza inscrierea la Academia de Muzică din Viena, unde este studentul Imolei Joó. În 2002 obţine licenţa în arte, ca bursier al Royal Conservatorium din Toronto şi discipol al lui Leon Fleisher.
Erdi Tamas a fost distins cu premiul Prima Primissima.
Evenimentul, care va avea loc in sala Capitol a Filarmonicii Banatul, face parte dintr-o serie de concerte dedicate aniversarii a 200 de ani de la nasterea lui Franz Liszt. Biletele pot fi achizitionate de la casieria Filarmonicii Banatul, pretul acestora fiind de 10 lei respectiv 15 lei la balcon si loja. Elevi, studenti si pensionari beneficiaza de reducere, pretul biletului pentru acestia fiind de 5 lei. Casieria este deschisa si duminica, cu o ora inainte de concert . Anexam si o scurta biografie a solistului.

Timisoara / A trecut si Chindia

Minutul 56: Chis centreaza la sase metri, un fundas targovistean respinge la Sandu. Acesta din urma preia balonul si suteaza cu piciorul drept, din 8 metri, in stanga portarului Perianu.
Cam la atat se poate rezuma meciul dintre Poli Timisoara si Chindia Targoviste, programat in etapa a X-a din Liga II (seria Vest).
Poli: Lepmets, Mera, Ilie, Scutaru, Sandu, Chis (56, Popovici), Gorobsov, Dobricean (72. Jitaru), Sepsi, Ricketts, Zagrean (67. Axente).
Rezerve: Kirev, Poparadu, Curtean, Axente, Jitaru, Popovici, Patras.

Nici hotii nu mai sunt ce-au fost: mascati dupa tigari

La data de 21 octombrie 2011, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, au reuşit depistarea şi reţinerea unei persoane suspecte de comiterea tâlhăriei la un magazin alimentar situat la intersecţia străzilor Constantin Brâncoveanu cu Snagov din municipiul Timişoara.
În fapt, în data de 20.10.2011, în jurul orei 22, poliţiştii au fost sesizaţi prin apelul de urgenţă 112 cu privire la faptul că două persoane care purtau pe faţa cagule au pătruns într-un magazin situat la intersecţia străzilor Constantin Brâncoveanu cu Snagov şi sub ameninţări cu un corp contondent asupra gestionarei au sustras o sumă de bani şi 10 cartuşe de ţigări.
În mai puţin de 24 de ore, poliţiştii de investigaţii criminale au dat dovadă de celeritate şi au reuşit depistarea lui H. S. Aurelian, de 20 de ani, suspect de comiterea tâlhăriei, fiind recuperată şi o parte din prejudiciul cauzat.
Persoana în cauză a fost reţinută pentru 24 de ore urmând să fie prezentată în cursul zilei de mâine Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Timis / Ecologizare cu minori si conferinta de implementare

Centrul de Reeducare Buziaş şi Primăria oraşului Buziaş, parteneri în proiectul transnaţional „Persoanele private de libertate în slujba protecţiei mediul înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi atractivităţii teritoriilor”, au organizat joi, 20.10.2011, la Primăria Oraşului Buzias, cea de-a patra conferinţă locală „Abordări ecologice astăzi”.
In cadrul conferinţei locale, au fost prezentate acţiunile de ecologizare la care au participat minorii aflaţi în custodia Centrului, precum şi impactul depozitării deşeurilor asupra mediului.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, parteneri în proiect fiind 6 instituţii penitenciare din România (Tg-jiu, Drobeta Turnu-Severin, Iaşi, Mărgineni, Penitenciarul de Femei Târgşor şi Centrul de Reeducare Buziaş), 7 primării din zonele unde funcţionează instituţiile penitenciare, Asociaţia Europrotector România – Regiunea S-V Oltenia,precum şi 2 parteneri transnaţionali: Asociaţia ADHOC MEDITERRANEE – Franţa şi Agenţia de Formare Profesională a Adulţilor din Franţa, valoarea totală a proiectului fiind de 7.790.000 lei.
În grupul ţintă au fost cuprinşi, până în prezent, un număr de 74 de minori, dintre care 30 au fost puşi în libertate.
Minorii au efectuat, în cadrul proiectului, lucrări de ecologizare, intreţinere şi împădurire a Parcului Buziaş, lucrări de salubrizare şi ecologizare a zonelor periferice şi limitrofe oraşului Buziaş.
Tot în cadrul proiectului, copiii au participat cu propriile exponate la târguri şi expoziţii, exponate confecţionate în cadrul atelierelor vocaţionale de tâmplărie, olărit şi pictură.
Programul are ca obiectiv general, pe termen lung, realizarea unui parteneriat public - privat, care să-şi concentreze eforturile pe reintegrarea persoanelor private de libertate în societate, crescând în acelaşi timp, competitivitatea şi atractivitatea teritoriilor.

Timisoara / Locul deseurilor nu este in casa

Dupa acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE) din 15 octombrie 2011 in partea de nord a municipiului Timişoara, precum şi acţiunile de educaţie, informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a DEEE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, pe 22 octombrie 2011, urmeaza partea de sud a municipiului Timişoara, unde va avea loc a doua acţiune de colectare a deşeurilor electrice şi electronice, în cadrul campaniei “Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare”.
Astefl, vor fi amenajate 16 puncte provizorii de colectare, în locaţii cunoscute locuitorilor din fiecare cartier în parte, organizate în instituţiile de învăţământ.
In data de 22 Octombrie cetatenii Municipiului Timisoara vor fi asteptati intre orele 10 - 17 la urmatoarele puncte de colectare:
1.Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto, str.Ardealul,nr.1, Freidorf
2.Colegiul National Banatean,Bdul 16 Decembrie1989, nr.26, zona Odobescu
3.Scoala Generala Nr.12,Bdul Regele Carol I, nr.17,zona Josefin
4.Gradinita Nr.31 ,Str.Platanilor,nr.2 , zona Josefin
5.Scoala Generala nr.2, Str.Mures. nr.8, zona Sagului
6.Scoala Generala Nr.15, Str.Chişodei nr.1, zona Steaua-Fratelia
7.Sc Generala Nr.9, Bdul Rebreanu nr.35, zona Şagului
8.Scoala Generala nr.6, Str.Vulturilor nr.89, zona Sagului
9.Scoala Generala nr. 27, Aleea Gornistilor nr.3, zona Sagului
10.Scoala Generala Nr. 25,str Cosminului,nr.42,zona Giroc
11.Scoala Generala Nr.30, str.Astrilor. nr.13, zona Soarelui
12.Gradinita PP nr.38, Str.Siderurgiei,nr.4, Buzias-Ciarda Rosie
13.Scoala Generala Nr.4,str.Jules Verne,nr.64, zona Plopi
14.Parcare stadion „Dan Paltinisan”, zona Stadion
15.Scoala Generala Nr.22, Pta Nicolae Balcescu, nr.3, zona Balcescu
16.Liceul Teoretic J.L. Calderon, str.Pestalozzi,nr.14, Complex Studentesc
17.Gradinita PP 16 str.Abrud,nr.19, Piata Traian.
Colectarea se va realiza între orele 10 – 17, la fiecare punct de colectare urmând a fi un grup de voluntari care vor informa cetăţenii şi îi vor ajuta în preluarea aparaturii electrice şi electronice.
Toţi locuitorii sunt aşteptaţi să depună aparatura electrică şi electronică veche sau defectă la punctele provizorii de colectare.
De asemenea, pentru programarea transportului de la domiciliu a echipamentelor mari sau voluminoase, cei interesaţi sunt invitaţi să sune la numerele de telefon 0737-443.934, 0757-523.029, de luni până vineri, între orele 9-17, iar sâmbătă între orele 9-13.
Toţi deponenţii vor putea participa la o tombolă cu premii şi vor avea şansa să câştige unul dintre cele 55 de premii constând în obiecte electrocasnice oferite de Philips şi Candy: 5 Frigidere, 30 Cuptoare cu microunde şi 20 de Aspiratoare.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor la tombolă va avea loc luni, 24 octombrie 2011, ora 11, în Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara, în prezenţa autorităţilor locale şi a presei.
Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la numărul de telefon 0256/408.495 şi pe www.rorec.ro.

Timisoara / Parada Liceelor

În 26 octombrie, începând cu ora 14, va avea loc prima ediţie a Paradei Liceelor Timişorene.
Aceasta va debuta cu un marş, din Piaţa Unirii, pe traseul: Str. V. Alecsandri - Piaţa Libertăţii - Str. Alba Iulia - Piaţa Victoriei. Vor participa grupuri de circa 30 de elevi, de la 16 licee din oraş. La Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” va avea loc apoi un spectacol susţinut de o parte dintre şcoli şi se vor înmâna diplome celor care s-au implicat în proiect. Manifestarea este organizată cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.
Evenimentul se încadrează în proiectul-pilot „Tinerii decid”, demarat la sfârşitul anului 2009. Intenţia a fost de a stimula elevii de liceu pentru implicarea concretă în viaţa cartierelor în care locuiesc. Ideea proiectului a apărut în urma participării administraţiei timişorene la Ceremonia de acordare a premiilor europene din sectorul public (EPSA), de la Mastricht-Olanda, unde municipalitatea a obţinut un certificat de bună practică pentru consiliile de cartier. Unul dintre celelalte proiecte premiate atunci a aparţinut Consiliului Regional Piemonte din Italia, o instituţie publică din Torino care a reuşise să atragă sute de elevi într-un amplu demers de influenţare a deciziilor publice.
La nivelul municipalităţii Timişoara s-a decis punerea în aplicarea unui proiect similar, pentru început la o scară mai redusă, printr-un proiect-pilot: împreună cu consiliul consultativ de cartier "Fabric" şi cu Fundaţia Vest pentru Jurnalism ca partener, a fost ales Liceul "William Shakespeare". Un grup de 15 tineri de la acest liceu au participat în 2010 la o serie de întâlniri, ateliere de lucru şi team-building-uri, prin care au învăţat ce înseamnă şi cum lucrează administraţia locală. Ei au venit apoi cu propuneri pentru proiecte proprii, iar la sfârşitul lui 2010, ideile elevilor au fost grupate în proiectul “Piaţa Traian - Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric”, aprobat de Consiliul Local.
În cadrul acestei iniţiative, căreia i s-a asigurat ulterior şi finanţarea pe agenda Casei de Cultură, urmează să aibă loc la mijlocul săptămânii viitoare primul eveniment propus de elevii de la „Shakespeare”: Parada Liceelor. Şcolile vor avea astfel ocazia de a-şi prezenta propria identitate, dar şi de a colabora pentru organizarea unui eveniment public comun.

Timis / Inghesuiala mare la frontiera de vest

Azi noapte, in cadrul unei actiuni complexe pe linia combaterii migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Timis au depistat m ai multe grupuri de migranti, formate din patruzeci si una de persoane care intentionau sa intre ilegal in Romania.
In aceasta saptamana, politistii de frontiera au depistat, in total, 113 migranti de origine afro-asiatica, care au trecut fraudulos granita din Serbia.
Azi noapte, in jurul orei 20, politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor P.F. Jimbolia si Lunga, judetul Timis, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, mai multe grupuri de persoane care se deplasau dinspre Serbia spre Romania pe jos, peste camp. Imediat s-a declansat o actiune specifica pentru retinerea si conducerea acestora la sediul sectoarelor pentru verificari.
La actiune au fost mobilizati politisti de frontiera din cadrul I.J.P.F. Timis, S.P.F. Lunga si S.P.F. Jimbolia. De asemenea, pentru retinerea unui grup, a fost necesara folosirea armamentului din dotare, prin tragerea unui foc de avertisment in plan vertical cu respectarea prevederilor legale.
Din primele verificari s-a stabilit ca toate cele patruzeci si una de p ersoane depistate proveneau din Algeria, Maroc si Pakistan.
Prin intermediul Aparatului Imputernicitului de Frontiera s-a luat legatura cu autoritatile de frontiera sarbe si in baza Acordului incheiat intre Romania si Serbia cei in cauza au fost predati autoritatilor de frontiera sarbe, in vederea luarii masurilor legale.

Timisoara / Consiliul Local, in sedinta ordinara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 25.10.2011, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1, avand pe ordinea de zi urmatoarele subiecte:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 27.09.2011.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 30 iunie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu aparate pop corn.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri – tonete.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu standuri de expunere carţi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu rulote comerciale, mobile.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu mobilier urban cu flori sau standuri de expunere cu flori.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu aparate sau vitrine îngheţată.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu stand de expunere legume, fructe.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Timocului nr. 9, str. C. Porumbescu nr.17, str.Carpaţi nr.23, Aleea CFR nr.4 şi Bv. G-ral Dragalina nr.18.
17. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/1996, în vederea
eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N. Lenau nr.6.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34.
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, Bv. C. D. Loga nr. 2 cu denumirea Grădina de Vară „CAPITOL” către Filarmonica „BANATUL” Timişoara.
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a unui teren situat în Timişoara zona CET – SUD (str. Ovidiu Cotruş).
22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD) situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr.4, la preţul de 40.000 euro+TVA.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare cadru pentru vânzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Minciu Cornelia,chiriaşă a ap. 5 din str. Miloia Bl. B11 şi Rusu Aspru Petru, chiriaş al ap.22 din str.Miloia Bl. B1 sc. A.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C.PIEŢE S.A.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului „Amenajare complex rutier Zona Michelangelo” a documentaţiei tehnicoeconomice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.414/30.11.2010 – privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2011.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/28.04.2009 privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 403424 Timişoara cu nr. top 8543/1/1/1 din str. 1 Decembrie nr. 58.
30. Proiect de hotărâre privind declararea Zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate „Pod Uzina de Apă”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Supermarket produse alimentare şi nealimentare”, Piaţa Prahova nr.16 , Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială P+1E şi garaj”, C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Eneas nr.34, 34a, Timişoara.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, gard” str. Martir Ioan Ciordas nr.13, Timişoara.
37. Adresa nr. SC2011- 022891/13.10.2011 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2011 – privind investiţiile de peste un milion de euro.
38. Adresa nr. SC2011 – 022334/06.10.2011 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia Organizare şi Politici Salariale referitoare la modificarea secţiei de pediatrie IV din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”.
39. Adresa Nr. SC2011 – 021239/26.09.2011 a S.C. BASTILLIA S.R.L. referitoare la invitaţia la conciliere directă, în vederea achitării sumei de 807.742, 52 euro reprezentând beneficiu nerealizat, urmare a acţiunilor din Piaţa II – str. Grigore Alexandrescu.

Timis / 100 de ani la biserica romano-catolica din Percosova

Duminică, 23 octombrie 2011, se va sărbători aniversarea a 100 de ani de la consacrare şi hramul bisericii romano-catolice din Percosova, filială a parohiei din Gătaia, sfinţită cu ocazia Solemnităţii „Sf. Vendelin”.
Cu această ocazie liturghia solemnă va fi celebrată la orele 10, celebrantul principal fiind Msgr. Johann Dirschl, vicar general.
Comunitatea este administrată de către preotul Máthé Lóránd, paroh de Gătaia.

Timis - Concert simfonic la Pestera Romanesti

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul va sustine duminică, 23 octombrie 2011, ora 13, un concert la Peștera Românești.
Dirijor: RADU POPA. Solişti: SOYUNG YU – soprană (Coreea de Sud – Austria), CĂTĂLINA COSTIN – vioară, BĂLEAN - duduk.
Program: A. Haciaturian – Vals, Tango final (coloana sonoră a filmului Soare înşelător, regia Nikita Mihalkov) – orchestraţia: Radu Popa, Mociriţa (cântec popular românesc) – orchestraţia: Radu Popa. Solist la duduk: Cosmin Bălean, J. Strauss – Polca fierarului, A. Lloyd Weber – Fantoma de la operă, J. Last – The Lonely Sheperd, Ch. Chaplin – This is my Song, W.A. Mozart – Alleluia – solistă Soyung Yu, J. Strauss – aria Adelei din opereta Liliacul – solistă Soyung Yu.

Timisoara / Muzica de camera si film pentru Regele Mihai


Pentru a omagia împlinirea a 90 de ani de către Majestatea Sa Regele Mihai I al României, Societatea „Timişoara“ va organiza o manifestare culturală cu public.
Evenimentul va avea loc luni, 24 octombrie a.c., de la ora 18, la Casa Adam Müller Guttenbrunn din Timişoara şi va consta din proiecţia filmului "Monarhia salvează România" şi un concert de muzică de cameră.

Timisoara / Probleme cu faptele antisociale la 10 scoli

In urma analizei efectuate impreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş în vederea prevenirii fenomenului violenţei in unităţile de invăţământ, incepând cu data de 24.10.2011 Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va supraveghea 10 unităţi de invăţământ, pe care Inspectoratul Şcolar le-a stabilit ca având probleme de siguranţă a elevilor, în intervalul de intrare si ieşire de la orele de curs.
Unităţile de învăţământ vizate sunt Şcoala cu clasele I - VIII nr.1, Şcoala cu clasele I - VIII nr.15, Grup Şcolar Agricol Iulian Dracea, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I, Colegiul Tehnic Azur, Liceul cu program sportiv Banatul, Liceul Teoretic J.L. Calderon, Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.
Măsura a fost luată ca urmare a evenimentelor înregistrate in zonele şcolilor nominalizate şi are drept scop prevenirea faptelor antisociale care ar putea afecta siguranţa elevilor, urmărindu-se astfel asigurarea unui climat de ordine si siguranţă.

joi, 20 octombrie 2011

Timisoara / 11.488 de timiseni - acelasi numar, alt operator

La 3 ani de la data lansarii portabilitatii (acelasi numar, indiferent de operator) in Romania, numarul de portari depaseste cifra de 600.000. Proportia intre numerele fixe si cele mobile portate s-a mentinut relativ constanta, 67% din totalul numerelor portate (peste 411.000) fiind numere de telefonie mobila.
Numarul de portari a crescut constant de la data lansarii serviciului de portabilitate a numerelor, 21 octombrie 2008.
In cele doua luni din anul 2008 in care portabilitatea numerelor a fost posibila au fost realizate peste 15.000 de portari, in 2009 peste 180.000, iar in anul 2010 s-au portat peste 220.000.
Pana in acest moment au fost portate in total 612.268 de numere, dintre care 411.447 numere de telefonie mobila si 200.821 numere de telefonie fixa (o medie lunara de 15.533 de portari). De la inceputul anului 2011 si pana la aceasta data au fost portate un total de 195.129 de numere, dintre care 132.224 au fost numere de telefonie mobila si 62.905 au fost numere de telefonie fixa, inregistrandu-se o medie lunara de peste 19.000 de portari.
Cele mai multe portari (33.341) au fost realizate in luna august 2011, cand s-a inregistrat si cel mai mare calup de numere portate de un utilizator persoana juridica: 4.500 de numere de telefonie fixa.
Cele mai multe numere de telefonie fixa au fost portate in Bucuresti (54.618 de numere), fiind urmat de judetul Cluj cu 13.160 de numere portate, Timis (11.488) si Prahova (10.341).
Din punctul de vedere al localizarii geografice a furnizorilor acceptori, Vodafone a primit cele mai multe numere fixe portate din Bucuresti, RCS&RDS a primit majoritatea numerelor fixe portate din judetul Cluj, Orange din Timis si UPC a dominat judetul Prahova.

Timisoara / Primarul comunei Sanandrei a fost executat politic

Curtea de Apel din Timisoara a decis condamnarea la un an sub supraveghere si interzicerea unor drepturi civile in cazul primarului comunei Sânandrei, Dorel Demea, si al secretarei Nicoleta Achim.
Primarul precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca desi a castigat procesul, pe civil, pana la Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania, in aceeasi speta au fost condamnati penal: "ICCJ a precizat expres, in sentinta pe care a pronuntat-o, ca reclamantii nu au fost prejudiciati sub nici o forma".
"Prin sentinta penala a Curtii de Apel Timisoara, practic, proprietarul de drept al terenului a fost expropriat, fara sa fie nici macar audiat.
La vremea respectiva, inainte de a face restituirile, pe speta respectiva, pentru care am fost condamnati penal, am cerut un punct de vedere din partea Prefecturii Timis pe care l-am si primit, in scris, din partea domnului Ovidiu Sman (responsabil Legea 10) si pe care l-am respectat in totalitate.
Am semnat documentul de restituire dupa ce au fost indeplinite toate conditiile legale, situatii similare inregistrandu-se si la alte primarii din Timis, fara ca omologii nostri sa fie pusi intr-o asemenea situatie.
Nu ni s-a permis sa ne aparam la Curtea de Apel Timisoara, instanta respingandu-ne cererea de amanare, chiar si exceptia tardivitatii plangerii. Precizez ca reclamantii au depus tardiv plangerea acesta fiind iesita din termen cu mai bine de o luna si jumatate, iar instanta de judecata era obligata sa respecte dispozitiile ICCJ privitoare la recursul in interesul legii.
Vazand atitudinea instantei, fata de cererile formulte, am recuzat-o, insa, cererea de recuzare, motivata in fapt si drept, a fost respinsa de aceeasi instanta, ceea ce este ILEGAL.
In momentul de fata, conform deciziei Curtii de Apel Timisoara, terenul va reveni in proprietatea statului, urmand ca primarul in exercitiu sa fie obligat sa solutioneze, din nou, cererea persoanei indreptatite sa solicite terenul. Absurdul situatiei rezulta din faptul ca, in cazul nerestiturii terenului catre persoana indreptatita, se va incalca Legea 10/2001, pe care noi am respectat-o si am dus-o la indeplinire!!!" - mai spune primarul de la Sânandrei.
Finalmente, primarul consideră că amre toate elementele necesare si legale pentru a afirma ca, de fapt, "a fost vorba de o executie politica" şi, ca urmare, va face plangere penala, va sesiza CSM si se va adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Timisoara / Concurs International de Culturism si Fitness

Clubul Sportiv Florin Teodorescu din Timisoara organizeaza la Lugoj, sambata, 22 octombrie 2011, cu incepere de la ora 17, editia a VI-a a concursului international de culturism si fitness Classic Florin Teodorescu. Intrecerea are loc la teatrul "Traian Grozavescu”. Inscrierile se fac la ora 15:30, la aceeasi locatie.
Concursul va fi dotat cu premii-surpriza. Intrarea la concurs este libera.
In aceeasi organizare, duminica, 23 octombrie 2011, va avea loc Concursul International de Culturism si Fitness “Cupa Libertatii” – Memorial “Vasile Balmus”, editia a XXIII-a.
Concursul va avea loc la Casa Studentilor (Bv. Carol I nr 9), cu incepere de la ora 17.
Program (23 octombrie): 11 -cantarul si sedinta tehnica (Sala Olimpia, Aleea Ripensia nr 7); 17 – finala.
Categorii: Seniori – sistem open (toti sportivii apar pe scena indiferent de greutate), Masters (40–50 de ani) – sistem open, Masters (+50 de ani) – sistem open, Fitness (toate categoriile) – sistem open, Modele (participa cele mai bune modele din Europa).
Laureatii vor fi rasplatiti cu premii in bani, medalii si diplome. Intrarea la concurs este libera.

Timisoara / Lansare de roman


Vineri, 21 octombrie a.c., ora 12, în sala de cenaclu a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi a revistei Orizont (Piaţa Sf. Gheorghe nr. 3), va avea loc lansarea romanului Amintirea interzisă de MIHAIL DRAGOMIRESCU.

Vest / Columbieni, vin romanii!

Un tânăr de 24 de ani, suspect de trafic şi consum de droguri de risc, a fost reţinut în urma investigaţiilor şi percheziţiei desfăşurate de oamenii legii.
La data de 19.10.2011, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Hunedoara, au efectuat o percheziţie domiciliară într-un imobil situat în municipiul Hunedoara, unde locuia un tânăr în vârstă de 24 de ani, suspect de comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc.
În urma percheziţiei, poliţiştii au descoperit, în una dintre anexele imobilului, o cultură de cannabis, formată din plante cu o înălţime de aproximativ 1,5 m. Au mai fost descoperite echipamente specifice cultivării indoor de cannabis, mai multe bidoane cu nutrienţi, două cântare electronice de precizie, un microscop pentru recoltat cannabisul, mai multe pachete cu foiţe pentru confecţionarea de ţigări artizanale, două grindere pentru măcinat cannabisul, câteva zeci de grame de muguri de cannabis recoltaţi şi puşi la uscat.
În urma recoltării culturii indoor în vederea cercetărilor, a fost obţinută cantitatea de aproximativ două kilograme de masă vegetală.
Din investigaţiile efectuate, a rezultat faptul că tânărul cultiva indoor cannabis de aproape un an, obţinând o cultură la aproximativ 60 de zile. Marfa obţinută era comercializată unui cerc de consumatori din municipiul Hunedoara, cu preţuri cuprinse între 40-60 de lei/gram.
În baza probatoriului administrat în cauză, procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Hunedoara a dispus reţinerea penreu 24 de ore a lui N.L., de 24 de ani, urmând ca la data de 20.10.2011 să fie sesizat Tribunalul Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă faţă de cel în cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic şi consum de droguri de risc.

Timisoara / Ministrul culturii italiene sarbatoreste Risorgimento in Banat

Primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, a primit vizita unei delegaţii italiene astazi, 20 octombrie 2011, , condusă de Giancarlo Galan, ministrul bunurilor şi activităţilor culturale din Italia.
În cadrul întrevederii, primarul Timişoarei a prezentat oraşul, oportunităţile economice, dar şi culturale, precum şi demersurile Timişoarei pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană. A vorbit despre multiculturalitatea oraşului şi despre faptul că în premieră comunitatea italiană a avut un reprezentant în Consiliul Local. De asemenea, a exprimat aprecierea sa pentru faptul că investitorii străini nu părăsesc Timişoara.
Ministrul italian al culturii a declarat că Timişoara este un simbol al României, atât în ceea ce priveşte Revoluţia din Decembrie 1989, cât şi prin premierele înregistrate: oraş cu străzile iluminate electric, primul tramvai, primul canal navigabil din ţară şi altele. Au mai fost discutate oportunităţi de colaborare din mediul cultural şi universitar, iar legat de mediul academic s-a insistat pe domeniul sănătăţii. La finalul întâlnirii, ministrul din guvernul italian a semnat în Cartea de Onoare a Timişoarei.

Timisoara / Generatia de stat a copiilor in vitro este pe drum

Medicii timişoreni au reuşit prima sarcină din România obţinută prin fertilizare în vitro în cadrul Programul Naţional de Fertilizare in Vitro şi Embriotransfer (FIV-ET), derulat prin Ministerul Sănătăţii. Părinţii sunt un cuplu de muncitori din judeţul Arad, informează Agerpres.
După şase ani de tratamente fără succes, viitorii părinţi sunt fericiţi că pot avea un urmaş, îm iulie 2012.
'Putem spune că, în sfârşit, am încheiat şase ani de umblat pe la medici. Programul acesta a fost şansa noastră. Am făcut două inseminări, în 2009, dar nu au reuşit. Ştiam că şansele sunt mici. Programul acesta a fost şansa noastră, deoarece doctorul ne-a spus că numai prin fertilizare in vitro vom putea avea un copil, iar bani pentru această procedură nu aveam. Abia am reuşit să strângem circa jumătate din sumă', a relatat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, Andreea, viitoarea mamă.
O fertilizare in vitro costă 2.000 de euro, în timp ce prin programul naţional FIV-ET, manevra medicală este gratuită. Familia cheltuie în jur de 700 de euro pentru tratamentul hormonal de stimulare ovariană.
Cei care au reuşit să aducă bucuria în sânul familiei arădene sunt medicii de la Centrul de Reproducere Umană Asistată Gynatal Timişoara, singurul din vestul României inclus în Programul Naţional de Fertilizare în Vitro şi Embriotransfer derulat prin Ministerul Sănătăţii şi, totodată, unicul centru privat din ţară care nu cere coplată pentru realizarea FIV.
'Când a venit la noi, pacienta prezenta sterilitate primară, adică nu a reuşit niciodată să rămână însărcinată. În urma investigaţiilor uzuale pentru stabilirea diagnosticului, s-a pus în evidenţă ca şi cauză factorul masculin. Ce a urmat a fost protocolul lung de stimulare ovariană, care a durat nouă zile, răspunsul ovarian a fost bun, iar în final, embriotransferul a fost făcut cu trei blastocişti', a declarat dr. Cezara Mureşan, cea care s-a ocupat de fertilizarea cuplului.
Pe 4 octombrie a fost realizat embriotransferul, iar nouă zile mai târziu, în urma analizelor de sânge, medicii au confirmat sarcina.
'Sarcina este în evoluţie şi conform cerinţelor legislative, în următoarele 13 săptămâni pacienta va fi monitorizată', a declarat dr. Florin Dorneanu, medic primar obstetrică-ginecologie din cadrul clinicii.
Acesta a mai precizat că până în luna octombrie au fost aprobate, pentru centrul din Timişoara, un număr de 53 de dosare. Dintre acestea, procedurile FIV - ET s-au efectuat deja unui număr de cinci paciente, iar alte nouă paciente au început tratamentul de stimulare hormonală.
Pentru fiecare procedură FIV-ET realizată Ministerul Sănătăţii, prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiş, decontează sumă de 4.920 de lei după efectuarea procedurii de FIV-ET şi 1.230 de lei după finalizarea procedurii cu o sarcină, urmată de o naştere.
Vârsta medie a cuplurilor acceptate în program, la Timişoara, este de 32 de ani. Ponderea majoritară o deţin cuplurile din judeţul Timiş (32 de dosare), urmate de cele din judeţele Arad (9) şi Mehedinţi (9). Ca repartizare demografică, în proporţie de 75%, cuplurile sunt din mediul urban.

Timisoara / Politia numara ouale in piata

În urma unei acţiuni desfăşurate într-o piaţă agroalimentară din Timişoara echipele de control au ridicat în vederea confiscării peste 17 tone de fructe şi legume precum şi 8.580 de ouă.
La data de 20 octombrie a.c., poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, împreună cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş, comisari ai Gărzii Financiare şi Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat au organizat o acţiune într-o piaţă agroalimentară din Timişoara pentru prevenirea şi combaterea activităţilor comerciale ilicite.
Printre obiectivele activităţii s-au aflat şi verificarea documentelor de provenienţă a mărfurilor şi a celor referitoare la transportul acestora, verificarea respectării legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi a modului cum sunt respectate prevederile legale privind existenţa măsurilor de prevenire a incendiilor.
În cadrul acţiunii au fost controlate 60 de societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate care au ca obiect de activitate comercializarea în regim en-gros şi en detail de produse agroalimentare şi au fost aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 190.000 de lei.
Totodată, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş şi cei ai Direcţiei de Sănătate Publică au invitat la sediul instituţiilor 25 de administratori de societăţi în vederea clarificării situaţiilor contabile .
În urma acţiunii au fost ridicate în vederea confiscării 2.492 kg. de cartofi, 3.385 kg. ceapă, 954 kg. ardei, 627 kg. ridichi, 100 kg. usturoi, 3.693 kg.struguri, 110 kg. fasole, 8.580 ouă, 250 kg. sfeclă, 5.707 kg. mere, 200 kg. gogonele şi 240 kg. banane.
Într-unul dintre cazuri au fost ridicate 695 kg. struguri, 300 de ouă şi 335 kg. ceapă de la o societate comercială care nu deţinea documente justificative pentru respectiva marfă. De asemenea societatea a fost sancţionată cu amendă în valoare de 20.000 de lei.
O altă societate a fost amendată cu 20.000 de lei pentru că nu deţinea documente de provenienţă pentru 1.570 kg. ceapă, 930 kg. mere şi 8.280 ouă.

Banat / Au furat darul de nunta, in loc de mireasa. Cu pistolul.

Poliţiştii au identificat suspecţii tentativei de tâlhărie comisă la o nuntă petrecută în judeţul Caraş-Severin, unde mai multe persoane au sustras darul de nuntă, folosind o armă de foc. În urma cercetărilor şi percheziţiilor efectuate la domiciliile acestora, trei tineri au fost reţinuţi.
În fapt, la data de 11.09.2011, suspecţii au încercat să sustragă darul de nuntă, folosind o armă de foc, producând mirelui, A. Dorian, o plagă împuşcată la gamba dreaptă.
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, de la Serviciul de Intervenţii Rapide - I.P.J. Caraş-Severin şi de la Investigaţii Criminale Lugoj au desfăşurat, la data de 19.10.2011, trei percheziţii domiciliare pe raza municipiului Lugoj, la domiciliul suspecţilor S. Vasile, de 36 ani, C. Iustinian de 25 ani, C. Sergiu, de 31 ani, toţi din Lugoj.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri: un pistol, de calibru 7,65, 15 cartuşe de calibru 7,65, două bastoane telescopice, o pereche de mănuşi din material textil şi o cagulă confecţionată.
Cei trei suspecţi au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Caransebeş, fiind reţinuţi pe bază de ordonanţă, iar în cursul zilei de astăzi urmează a fi prezentaţi Judecătoriei Caransebeş cu propunere de arestare preventivă.

Timisoara / Promisiune de 60 km de autostrada pentru vestul tarii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunţă deschiderea lucrărilor pe următoarele tronsoane de autostradă de pe Coridorul IV Pan-european:
*Autostrada Nădlac - Arad Lot 1: km 0+000 - km 22+218, contract de proiectare şi execuţie în valoare de 115.8 milioane euro (inclusiv TVA) încheiat cu Asocierea Romstrade - Monteadriano Engenharia e Construcao - Donep Construct. Proiectul cuprinde construcţia a 22,18 km de drum cu profil de autostradă, a 5 poduri, 6 pasaje, 16 podeţe şi a unui nod rutier.
*Autostrada Nădlac - Arad Lot 2: km 22+218 - km 33+882, contract de proiectare şi execuţie în valoare de 124.45 milioane euro (inclusiv TVA) încheiat cu ALPINE Bau GmbH. Proiectul cuprinde construcţia a 16,98 km de drum cu profil de autostradă, a 3 poduri, 7 pasaje şi a 2 noduri rutiere.
*Autostrada Timişoara-Lugoj Lot 1: km 44+500 - km 54+000, contract de proiectare şi execuţie în valoare de 63,6 milioane euro (inclusiv TVA) încheiat cu Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Carena SpA Impresa di Costruzioni. Proiectul cuprinde construcţia a 9,50 km de drum cu profil de autostradă, a 4 poduri, 6 pasaje peste autostradă şi a unui nod rutier.
*Autostrada Orăştie-Sibiu Lot 4: km 65+965 - km 82+070, contract de proiectare şi execuţie în valoare de 146,6 milioane euro (inclusiv TVA) încheiat cu Asocierea Astaldi SpA - Euroconstruct Trading 98 SRL - Astalrom SA. Proiectul cuprinde construcţia a 16,10 km de drum cu profil de autostradă, a 4 pasaje peste autostradă, 2 pasaje peste CF, 2 poduri, 2 noduri rutiere, 2 viaducte metalice peste văi şi drumuri forestiere şi a primului tunel pe autostradă din România (km 71+870 - 72+210).
Execuţia tronsoanelor menţionate va dura un an şi jumătate, la care se adaugă 4 ani perioadă de garanţie. Finanţarea este asigurată din fonduri nerambursabile europene prin Fondul de Coeziune (85%) şi de la Bugetul de Stat (15%).
In prezent sunt în diverse stadii de execuţie aproximativ 276 kilometri de autostradă.

Timis / Drumul oaselor: 20 algerieni, 4 marocani, 2 tunisieni, 2 libieni

În ultimele 24 de ore, poliţiştii de frontieră timişeni, din cadrul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Lunga, Jimbolia şi Moraviţa, au depistat în zona de competenţă, şapte grupuri de migranţi, formate din douăzeci şi opt de persoane de sex masculin, provenind din ţări precum Algeria, Tunisia, Maroc şi Libia.
Persoanele depistate nu aveau documente de identitate asupra lor şi nu vorbeau limba română, motiv pentru care, s-a procedat la conducerea acestora, la sediul Sectoarelor, pentru verificări. Cu această ocazie s-a stabilit că este vorba despre douăzeci de algerieni, patru marocani, doi tunisieni şi doi libieni, cu vârste cuprinse între 20 şi 36 de ani, care au trecut din Serbia pe jos frontiera ,,verde,, pentru a intra ilegal în România.

Timisoara / Cat costa un politist? 5000 de euro!

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări faţă de inculpaţii:
MILITARU DORIN, ofiţer de poliţie (cu gradul de comisar şef), şef al Biroului Tehnic din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (I.P.J.) Caraş Severin, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă în formă continuată şi
MIULESCU LOREDANA MONICA în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă.
Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpatul Militaru Dorin, în calitate de comandant al Centrului Militar Judeţean Caraş Severin, a pretins şi primit de la un denunţător suma de 1.000 de euro pentru a-l sprijini să ocupe în mod nelegal un post de pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş Severin.
Concret, Militaru Dorin i-a dat asigurări denunţătorului că va interveni pentru promovarea probelor scrise prin furnizarea răspunsurilor de către o persoană implicată în organizarea concursului.
Pentru că denunţătorul nu a reuşit să ocupe postul menţionat mai sus, Militaru Dorin i-a restituit acestuia suma de 1.000 de euro.
În plus, în cursul lunii martie 2009, inculpatul Militaru Dorin, de astă dată în calitate de şef al Biroului Tehnic din cadrul Serviciului Logistic al I.P.J. Caraş Severin, s-a oferit să îl ajute pe denunţător să câştige concursul pentru ocuparea unui post de agent de poliţie în cadrul I.P.J. Caraş Severin.
În acest sens, Militaru Dorin i-a prezentat-o pe inculpata Miulescu Loredana Monica susţinând că aceasta poate interveni pe lângă o persoană cu funcţie de conducere în cadrul Poliţiei Române pentru a câştiga concursul pentru ocuparea postului de agent de poliţie. În acest scop, Miulescu Loredana Monica a pretins şi primit de la denunţător, în două tranşe, suma de 5.000 de euro. Toate aceste demersuri au rămas fără rezultat deoarece denunţătorul a aflat că a fost sistată procedura de ocupare a postului respectiv.
Din cei 5.000 de euro primiţi, Miulescu Loredana Monica a restituit denunţătorului suma de 1.000 de euro iar pentru recuperarea diferenţei, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism aparţinând inculpatului Militaru Dorin.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. - Direcţia Generală Anticorupţie.
Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.
La data de 19 octombrie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.