sâmbătă, 22 octombrie 2011

Timisoara / Smart specialization la Consiliul Judetean Timis

Consiliul Judetean Timis, in colaborare cu Directia Generala pentru Politici Regionale a Comisiei Europene, organizeaza in 27 octombrie 2011, la Timisoara, seminarul "Strategii inovative de specializare inteligenta (S3) pentru regiunile de convergenta", in contextul pregatirilor pentru viitoarea perioada de programare si a necesitătii regiunilor de a-si dezvolta propriile strategii pentru a investi mai eficient in cercetare, dezvoltare si inovare.
La eveniment sunt invitati sa participe reprezentanti ai autoritaţilor publice, ai responsabililor cu gestionarea fondurilor europene, ai universitaţilor si centrelor de cercetare tehnologica, ai întreprinderilor mici si mijlocii, ai Agenţiilor de Dezvoltare Regionala, ai Autoritătilor de Management si Organismelor Intermediare si toti cei interesati de tematica.
Specializarea inteligentă (smart specialization) la nivel regional este un concept recent promovat de Comisia Europeană (CE) odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde nevoii de a justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin politica de coeziune a UE. Proiectele de regulamente ale CE privind fondurile structurale şi de coeziune după 2013, prevăd propuneri concrete privind eficientizarea invesţiilor în CD&I finanţate din fondurile europene, specializarea inteligentă fiind prezentată ca una din condiţiile obligatorii pentru ca regiunile să poată beneficia de fonduri în acest domeniu.
Sunt invitaţi să participe la seminar reprezentanţi ai autorităţilor publice de la nivel naţional, regional şi local, universităţi, centre de cercetare tehnologică, IMM-uri, responsabili cu gestionarea fondurilor europene etc.
Dupa înregistrarea participanţilor si sesiune de deschidere, de la ora 9, Sesiunea I – Politici de inovare – către o orientare axată pe rezultate (orele 10-11, Moderator: Călin CHIRA, Şeful biroului AMR din Bruxelles), Strategia Naţională a României pentru cercetare şi inovare 2007-2013 - George BALA, Directorul Direcţiei de Transfer Tehnologic şi Inovare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Participarea regiunilor de dezvoltare la realizarea ţintelor naţionale în domeniul CD&I - Gabriela MACOVEIU, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est.
Între orele 11.30-13.30, va urma Sesiunea 2 – Politica de inovare a Uniunii Europene şi priorităţi pentru regiunile de convergenţă (Moderator: Dl. Adrian MARICIUC, Şef Birou Pol de Creştere Timişoara, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest),
Contribuţia nivelului regional la Strategia Europa 2020 în perioada de programare 2007-2013 şi perspectivele viitoare după 2014 (Marian RĂDUŢĂ, DG Politici Regionale-Comisia Europeană), Strategiile inovative de specializare inteligentă - instrumente pentru eficientizarea investiţiilor în cercetare şi inovare (Luisa SANCES, DG Regio, Comisia Europeană), Cercetarea aplicată şi inovarea: clustere, centre de transfer tehnologic, inovaţie în afaceri (Prof. Radu VASIU, Universitatea Politehnica Timişoara).
Sesiunea 3( între orele 15–17.30): Platforma de specializare inteligentă pentru îndrumarea regiunilor în vederea creşterii capacităţii instituţionale, Introducere a platformei S3 de asistenţă şi sprijin pentru regiunile din obiectivul convergenţă (Luisa SANCHES, DG Regio, Comisia Europeană), Către o abordare mai coordonată pe verticală între autorităţile publice de la nivel naţional şi sub-naţional dar şi pe orizontală între companii, IMMuri, universităţi, institute de cercetare etc.