marți, 18 octombrie 2011

Timisoara / Primaria cauta parinti adoptivi pentru animalele de la Gradina Zoologica

Primăria Municipiului Timişoara, responsabilă pentru administrarea Grădinii Zoologice din Timişoara, face în fiecare an eforturi susţinute în scopul menţinerii la un standard ridicat a serviciilor furnizate vizitatorilor, a activităţilor de conservare a speciilor, promovare a educaţiei şi sensibilizării publicului în legătură cu conservarea biodiversităţii, în mod particular, prin furnizarea de informaţie despre speciile expuse şi habitatele lor naturale.
De asemenea, bugetul local susţine asigurarea hranei cu încadrarea în limitele sumelor alocate tuturor animalelor colecţiei, precum şi activităţile administrative, specifice grădinii zoologice.
Primăria Municipiului Timişoara propune lansarea unei campanii de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia Grădinii Zoologice din Timişoara scopul campaniei fiind unul social şi de protecţie a animalelor. În acest context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni susţinător sau „părinte adoptiv”, un al unui animal/specie aleasă, fiind o formă personală de ajutor acordat Grădinii Zoologice din Timişoara pentru derularea programelor de protejare şi conservare precum şi o formă de creare a unei legături speciale, de suflet cu animalele grădinii zoologice.
Contribuţiile băneşti vor asigura îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere în habitate şi dezvoltarea de habitate noi. De asemenea, susţinerea din partea societăţii civile poate contribui la furnizarea unor servicii sanitar-veterinare pentru animale şi de training pentru angajaţii Grădinii Zoologice.
Procedura de adopţie este deschisă tuturor: persoanelor fizice, familiilor, şcolilor, asociaţiilor/fundaţiilor, instituţiilor, societăţilor comerciale şi companiilor, fiecare specie/animal poate avea mai mulţi sponsori.
Donaţia/Adopţia se face pentru un an, putând fi realizată oricând pe parcursul anului.
Beneficiile oferite persoanelor care susţin Grădina Zoologică sunt diferenţiate, funcţie de sumele donate, propuse după cum urmează:
Minim 50 lei – Nominalizarea pe lista donatorilor, amplasată lângă habitatul animalului, pe întreaga perioadă a lunii în care se face donaţia şi două bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;
Minim 100 lei - Scrisoare de mulţumire şi patru bilete de acces gratuit în Grădina Zoologică;
Minim 200 lei - Certificat personalizat privind calitatea de susţinător a Grădinii Zoologice.
Minim 400 lei – Nominalizarea pe lista donatorilor, postată pe pagina web.
Minim 2.000 lei - Amplasarea unei plachete pe habitatul animalului adoptat, prin care se indică identitatea persoanei „adoptive” şi menţiunea “PROTECTOR AL SPECIEI”, precum şi posibilitatea de vizitare a animalului adoptat de către două persoane, oricând pe parcursul anului.
La acestea se adaugă şi posibilitatea de a participa la acţiunile organizate de către Grădina Zoologică, de vizitare a grădinii zoologice însoţiţi de un ghid de specialitate, precum şi participarea la activităţi de hrănire a animalelor din colecţie.
Contribuţiile de orice nivel sunt acceptate.
Toate animalele rămân în grija şi proprietatea Grădinii Zoologice din Timişoara. Donaţia nu conferă drept de proprietate asupra animalului.
Donaţiile pot fi realizate prin cele două forme: Depuneri în numerar sau transfer bancar în contul pentru "DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI", deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara IBAN RO36TREZ62121370201XXXXX, cu menţiunea animalului susţinut; Pentru donaţiile începând cu suma de 400 lei, se poate proceda şi la completarea unui document de adopţie, urmând ca, prin grija reprezentanţilor Compartimentului Grădina Zoologică să se încheie un contract de sponsorizare, disponibil pe pagina www.primariatm.ro, www.dmmt.ro ;i www.carpatzoo.ro.
Se va analiza în viitor posibilitatea realizării unui formular de plată on-line.
În fiecare an, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va realiza o clasificare a celor mai atractive 10 specii de animale şi va realiza un Raport detaliat privitor la contribuţiile prin sponsorizare şi a modului de utilizare a acestora, în vederea asigurării transparenţei cheltuirii acestor sume.