sâmbătă, 23 iulie 2011

România / Monedă de aur cu Nicolae Iorga

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 25 iulie 2011, o monedă din aur dedicată aniversării a 140 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga.
Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele: Valoare nominală: 100 lei, Metal: aur, Titlu: 900‰, Formă: rotundă, Diametru: 21 mm, Greutate: 6,452 g, Calitate: proof, Cant: zimţat.
Aversul prezintă un moment din istoria României - intrarea domnitorului Mihai Viteazul în Alba Iulia - suprapusă peste coperta unei lucrări de istorie scrise de Nicolae Iorga, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA“, stema României, anul de emisiune „2011“ şi valoarea nominală „100 LEI“.
Reversul prezintă portretul lui Nicolae Iorga şi semnătura acestuia, inscripţia în arc de cerc „140 DE ANI DE LA NASTERE“ şi anii între care a trăit savantul: „1871“ şi „1940“.
Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limba română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 500 bucăţi.
Preţul de vânzare pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare, este de 1.450,00 lei, exclusiv TVA.
Monedele din aur din emisiunea numismatică ,,Aniversarea a 140 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga’’ au putere circulatorie pe teritoriul României.
Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din aur, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Timişoara / 587 de locuri de muncă disponibile în judeţul Timiş

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 9.728 locuri de muncă, în săptămâna 22-28 iulie 2011.
Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Municipiul Bucureşti- 1.417; Cluj - 918; Timiş- 587; Iaşi- 565; Hunedoara- 442; Constanţa- 353; Arad- 307; Neamţ- 306; Sibiu- 294; Călăraşi- 287; Harghita- 262; Bihor- 257; Tulcea- 223; Bacău-208; Ilfov- 204; Satu Mare- 204; Brăila- 191; Maramureş- 186; Mureş- 185; Vaslui- 177; Teleorman- 171; Vâlcea- 169; Braşov- 166; Gorj- 148; Bistriţa-Năsăud- 146; Buzău- 144; Olt- 121; Dâmboviţa- 120; Vrancea- 117; Dolj- 109; Argeş- 108; Suceava- 106; Sălaj- 92; Botoşani- 73; Galaţi- 71; Giurgiu- 61; Prahova- 56; Alba- 50; Ialomiţa- 48; Mehedinţi- 45; Covasna- 23; Caraş-Severin- 11.
La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 791 locuri de muncă. Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 8.937 locuri de muncă.

CLICK AICI pentru LOCURILE DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN JUDEŢUL TIMIŞ - FIRME, ADRESE, TELEFOANE, MESERII CĂUTATE, POSTURI VACANTE

vineri, 22 iulie 2011

Timişoara / Muştele şi ţânţarii vor suporta tratamente aeriene

Primăria Municipiului Timişoara continuă lucrările de aplicarea de tratamente la sol pentru combaterea a muştelor şi ţânţarilor, iar începând cu data 25 iulie 2011, acestea vor alterna cu tratamente aplicate aerian (cu helicopterul).
Temperaturile şi umiditatea, ridicate din ultima perioadă, au determinat condiţii favorabile de înmulţire a insectelor producătoare de disconfort pentru populaţie, fapt pentru care este absolut necesar luarea măsurilor de combatere a acestora.
Substanţele folosite, sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi nu pun în pericol populaţia şi animalele. Totuşi atenţionăm pe această cale crescătorii de albine din municipiul Timişoara să limiteze pe cât posibil zborurile acestora, deoarece în condiţii de soare puternic şi insolaţie, pot fi afectate albinele aflate în zbor.
Ţinând cont de aceste aspecte, Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, face un apel la toţi cetăţenii, persoane fizice, juridice, instituţii, societăţi comerciale, asociaţii de proprietari/locatari, etc., să ia măsuri urgente de combatere a acestor vectori (muşte şi ţânţari).
În conformitate cu prevederile HCL nr. 371/2007, cap. VI, Reglementări privind combaterea vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători – pe raza Municipiului Timişoara, art. 24, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:
a) neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor;
b) neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci), etc;
c) neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie, odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;
d) neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;
e) executarea unor lucrări de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare.

Timişoara / Şedinţă Extraordinară la Consiliul Local

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat în ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 26 iulie 2011, de la ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 12.07.2011.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Teatrul German de Stat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pe anul 2011.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţelor de tip A.N.L.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare fără plată Consiliului Judeţean Timiş a tronsonului de drum de pe str. Colonel Enescu (între str. Paris şi str. Sf. Ioan).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării pe o perioadă determinată, cuprinsă între 01.08.2011 – 15.11.2011, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume şi fructe) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian.
10. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 înscrisă în C.F. 423115 Timişoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 înscrisă în C.F. 401381 Timişoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma unificării, a terenului în suprafaţă de 719 mp. din Piaţa Badea Cârţan în vederea atribuirii către Parohia Ortodoxă Fabric Est Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 407888 Timişoara, din Aleea F.C. Ripensia (fosta Piaţa Sf. Petru) şi modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 276/1998 – pentru modificarea Hotărârii nr.205/18.11.1997 privind concesionare fără licitaţie cu plata taxelor aferente a două terenuri în Timişoara pentru construirea a 1500 locuri de cazare în cămine studenţeşti..
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 cu S.C. AURORA S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind investiţiile de peste un milion de euro.
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a boxelor nr. 7 şi 8, în suprafaţă de 63,23 mp., la preţul de 5.000 euro, situate în imobilul din Piaţa Unirii nr.6.
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, în suprafaţă de 51,7 mp., la preţul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 3.
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. General Dragalina nr.22 cu beneficiara Legii nr.341/2004 d-na Palcau Adriana.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentaţiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
18. Proiect de hotărâre privind alocarea către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” a sumelor necesare implementării proiectului „Screeningul bolilor metabolice la nou-născut şi diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditară: realizarea infrastructurii şi colaborării euro-regionale (SCREENGEN)”, Cod HURO 0802/008 AF, aprobat spre finanţare în cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră – Ungaria- România 2007-2013, pe Axa prioritară 2 . Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4 Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şiprevenirea ameninţărilor comune.
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert Cesaria Evora.
20. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara – zona de nord.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara – zona de sud.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere la Sala „OLIMPIA” din Timişoara, Aleea F.C. Ripensia nr.7.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare zona Weismuller – Laurenţiu Nicoară”.
26. Proiectul de hotărâre privind radierea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă predominant rezidenţială – Amplasare locuinţă colectivă P+3E”, str. Suceava nr.15, Timişoara.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective”, str. Vasia Vasilescu nr.2, Timişoara, (fosta str. Laurenţiu Nicoară, C.F. nr. 5149 - Freidorf, C.F. nr. 5074 – Freidorf).
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str. Uzinei nr.13, Timişoara.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire a oraşului Timişoara cu oraşul Mulhouse din Franţa.
32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la evenimentul „Ruga Bănăţeană la Dijon „ dedicat promovării Municipiului Timişoara şi regiunii Banat la Dijon, in Burgundia, Franţa.
33. Adresa nr. SC2011 – 015485/18.07.2011 a S.C. TICA HALIM S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara.
34. Adresa nr.15A/5881/CA/13.07.2011 a Secretariatului General al Guvernului referitoare la solicitarea d-lui Căldăraşi Ioan cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş.

joi, 21 iulie 2011

Timişoara / Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

CRIES – Centrul de Resurse pentru Initiative Etice si Solidare (www.cries.ro) in parteneriat cu Platforma Europeana IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timisoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) si Integra Romania (www.integraromania.ro) desfasoara proiectul strategic Modele de buna practica in domeniul incluziunii sociale. Proiectul este cofinantat prin Fondul Social European si se desfasoara la nivel national in perioada 2010-2013. Centrele de implementare ale proiectului sunt: Bucuresti, Arad, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Odorheiu Secuiesc, Sibiu si Timisoara.
Obiectivul general al proiectului se refera la dezvoltarea economiei sociale in Romania ca instrument de promovare a incluziunii sociale si a cetateniei active. Dintre activitatile proiectului, mentionam: activitati de analiza si cercetare, formare in domeniul economiei sociale, activitati de promovare a networking-ului social, dezvoltarea de proiecte pilot, lansarea a 8 proiecte/initiative pilot in domeniul economiei sociale. Ariile de interes pe care le promoveaza Asociatia CRIES in cadrul acestui proiect se refera la: intreprinderi sociale de insertie, comert echitabil, comert solidar, finantare etica si microfinantare sociala, consum responsabil.
Marti, 26 iulie, se va lansa proiectul Modele de buna practica in domeniul incluziunii sociale in Timisoara, prilej pentru participanti de a obtine mai multe informatii privind participarea in grupul local de lucru.
Conferinta de lansare va avea loc in data de 26 Iulie 2011, orele 10-12 la sediul Asociației CRIES, Bv. B.P. Hasdeu, nr.11, Ap.1.
Pentru confirmarea participarii si pentru a obtine mai multe informatii despre proiect, se poate apela la adresa olimpia.onita@cries.ro, persoana de contact Olimpia Onita, asistent de proiect sau la unul din numerele de telefon: 0356 422 405, 0771 233 729.

Timişoara / Premieră pentru România: spectacol de animaţii 3D

De Ziua Timişoarei va avea loc prima colaborare concretă între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş în vederea promovării candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană.
Este vorba despre organizarea unui spectacol de animaţii 3D, sâmbătă 30 iulie, în Piaţa Unirii, pe faţada clădirii Palatului Baroc, Muzeul de Artă din Timişoara.
Show-ul va dura circa 10 minute şi reprezintă o premieră pentru România. După ce astfel de proiecţii au fost făcute la Dubai, Shanghai, Paris sau Budapesta este rândul Timişoarei să găzduiască un asemenea spectacol.
Spectacolul este realizat de firma BordosArtWork din Budapesta, care a realizat şi spectacolul ocazionat de încheierea preşedinţiei Ungariei la Uniunea Europeană, în data de 26 iunie 2011. Spectacolul poate fi vizionat pe site-ul www.bordos.eu.
Pentru a putea susţine financiar acest spectacol costurile au fost împărţite între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş. La buna realizare a proiectului participă Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Filarmonica Banatul din Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara.

Timişoara / PROGRAMUL DE ZIUA TIMIŞOAREI

3 August a fost stabilită Ziua Timişoarei prin HCL nr. 217 din 1999 şi marchează intrarea trupelor armatei române sub comanda generalului Economu în Timişoara şi instaurarea administraţiei româneşti în Banat, la 3 August 1919.

Vineri 29 iulie, PIAŢA UNIRII

20:30 Concert al Filarmonicii Banatul din Timişoara
Concertul susţinut de orchestra Filarmonicii Banatul care îşi întrerupe perioada de concedii pentru acest eveniment, este destinat susţinerii cauzei Sălii Capitol.
Concertul este dirijat de Radu Popa, solişti fiind Cătălina Costin, Doru Roman şi Cosmin Bălean.
Progamul va cuprinde următoarele lucrări:
Imnul Europei - cor şi orchestră
Haendel – Aleluia - cor şi orchestră
Haciaturian – Extras din Spartacus (coloana sonoră a serialului tv ’’Liniile Maritime Onedin’’)
Cântec irlandez - duduk şi orchestră
G. Dinicu – Hora staccato - xilofon şi orchestră
J. Last – The lonely shepard - duduk, percuţie şi orchestră
Haciaturian – Vals din suita Mascarade - orchestră
Final tango – coloana sonoră a filmului “Soare inşelător” - vioară şi orchestră
Carlos Gardel – El Dia que me quieras - vioară şi orchestră
Ch. Chaplin – Luminile Oraşului – This is my song - orchestră
21:30 Proiecţie filme
Filme despre istoria Timişoarei şi Banatului într-un proiect demarat anul trecut, “Legendele Banatului”, realizat în colaborare cu Radio Timişoara.

Sâmbătă 30 iulie, PIAŢA UNIRII

19:00 Prezentarea echipelor sportive cu performanţe deosebite
Nouă echipe de juniori au obţinut performanţe deosebite, devenind campioane, vicecampioane ale României la categoria lor de vârstă, sau s-au clasat pe locul 3, îndreptăţindu-ne să avem încredere în viitorul sportului timişorean. Toate aceste echipe sunt finanţate din bugetul local. Performanţele obţinute confirmă încrederea avută de Consiliul Local Timişoara la momentul aprobării finanţării către aceşti tineri:
ECHIPA DE FOTBAL FC POLITEHNICA TIMIŞOARA JUNIORI A - campioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
SELECŢIONATA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL TIMIŞ JUNIORI UNDER 16 ANI - campioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE FOTBAL LPS BANATUL TIMISOARA JUNIORI B - campioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE HANDBAL LPS BANATUL TIMIŞOARA JUNIOARE V - campioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE VOLEI CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIORI III - campioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE BASCHET CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIORI UNDER 20 ANI - vicecampioană naţională a României, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE BASCHET CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIORI UNDER 16 ANI - vicecampioană naţională a României, ediţia 2010-2011
ECHIPA DE FOTBAL FC POLITEHNICA TIMIŞOARA, JUNIORI D - locul 3 campionatul naţional, ediţia 2010-2011;
ECHIPA DE FOTBAL ‘’FC POLI 2002’’ TIMIŞOARA, JUNIORI A - locul 3 campionatul national, ediţia 2010-2011;
20:30 Concert formaţia ADI BĂRAR BLUES BAND
Adi Bărar Blues Band cântă piese vechi in orchestraţii moderne. Printre piesele cântate de formaţie se numără Red House de Jimi Hendrix, Cocaine-ul lui J.J.Cale sau You really got me, aceasta din urmă compusă de Ray Davies din The Kinks şi preluată mai apoi şi de Van Halen. Alături de Adi Bărar in aceasta formaţie de blues se mai află Călin Cercel (bass), Cristi Ratiu (tobe) şi Bebe Bicha (voce).
22:00 Concert formaţia COMPACT
Trupa Compact se află printre cele mai longevive formaţii rock româneşti, fiind infinţată in anul 1977 la Cluj, şi şi-a cucerit în timp fanii prin discografia lor, cu versuri atât de tangibile unui public larg şi acustica memorabilă. Notorietatea trupei are un suport real în piesele de rezistenţă care au cucerit definitiv câteva generaţii. In 1985 apare primul album de mare succes "Fata din vis". Au urmat albumele “Cântec Pentru Prieteni” (1988), “Pe tine te-am ales” (1997), “Compact” 100% (1998), “5.Compact” (2002), “In memoriam” (2005) şi “Compact live” (2007).
23:30 Proiecţie de animaţii 3D pe Muzeul de Artă
Prima colaborare concretă între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş în vederea promovării candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană.
Este vorba despre organizarea unui spectacol de animaţii 3D, sâmbătă 30 iulie, în Piaţa Unirii, pe faţada clădirii Palatului Baroc, Muzeul de Artă din Timişoara.
Show-ul va dura circa 10 minute şi reprezintă o premieră pentru România. După ce astfel de proiecţii au fost făcute la Dubai, Shanghai, Paris sau Budapesta este rândul Timişoarei să găzduiască un asemenea spectacol.
Spectacolul este realizat de firma BordosArtWork din Budapesta, care a realizat şi spectacolul ocazionat de încheierea preşedinţiei Ungariei la Uniunea Europeană, în data de 26 iunie 2011. Spectacolul poate fi vizionat pe site-ul www.bordos.eu.
Pentru a putea susţine financiar acest spectacol costurile au fost împărţite între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş. La buna realizare a proiectului participă Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Filarmonica Banatul din Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara.

Duminică 31 iulie, PIAŢA UNIRII

20:30 Concert formaţia PLAY&WIN
Play & Wineste o echipă de compozitori şi producători muzicali alcătuită din Sebastian Barac, Radu Bolfea şi Marcel Botezan . Primul cântec de succes compus de aceştia a fost „Kylie” pentru albumul formaţiei Akcent, S.O.S, ce a beneficiat de succes internaţional. Au mai realizat piese pentru Activ, 3 Sud Est, Andra, Sistem, Cătălin Josan, Alexa Niculae, Refflex, Cristina Rus, cele mai noi proiecte ale lor fiind Inna, Morris şi Crazy Win. Sunt înscrişi la Uniunea Compozitorilordin România cu peste 300 de compoziţii, fiind unii dintre cei mai de succes producători din ţara. Au debutat ca intrepreţi cu piesa „Slow Motion” în 2009, cântec ce s-a clasat pe locul 2 în Romanian Singles Chart. Cel mai nou single al formaţiei se intitulează „Only”, urmând ca formaţia să lanseze şi un album. Au câştigat la ediţia din 2009 a premiilor Romanian Music Awards la categoriile Cea mai rapidă ascensiune şi Premiul Radio 21.
21:30 Concert trupa NARCOTIC SOUND
Marius Mirică şi Mihai Constantin sunt cei doi producători români care şi-au unit forţele sub numele "Narcotic Sound”, un proiect ce abordează sitlurile dance-house.`Suena`, este prima lor producţie in aceasta formula. Băieţii au compus pentru mai multe nume sonore de pe piaţa românească cum ar fi 3SE, Impact, Matteo şi au remixat pentru Activ, Play&Win, Voltaj, Cleopatra şi alţii. Denumirea Narcotic Sound caracterizează foarte bine ceea ce vor cei doi să transmită prin muzica lor: energie, un sound fresh şi acid, cu voci dinamice, dar in acelaşi timp calde.
22:30 Concert HORIA BRENCIU şi HB ORCHESTRA
În 2002, Horia Brenciu a pus bazele HB Orchestra, pentru care este lider vocal şi cu care interpretează piese din repertoriu personal şi internaţional cu peste 400 de titluri din următoarele genuri muzicale: swing, pop, rock, gospel, jazz, latino, country. În 2008, Horia Brenciu a lansat primul său album "35", un material în care artistul abordează stilul funk şi soul, genuri foarte puţin exploatate de către artiştii din România, dar cu o lungă istorie în muzica internaţională. În mai 2010, Horia Brenciu a lansat cel de-al doilea album din cariera sa, “37”, despre care spune că este inspirat de femeie şi de dragoste, “din dorinţa de a da viaţă sentimentelor şi gândurilor”.
În această perioadă, tot in Piaţa Unirii, Asociaţia Bărbaţilor Creştini va desfăşura proiectul umanitar “Limonada lui Iulian” care are ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unui loc de joacă la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a copiilor cu polihandicap neuropsihic din cadrul DGASPC Timiş.

Timişoara / TRAFIC DE PERSOANE, TRAFIC DE MINORI ŞI PROXENETISM

Poliţiştii B.C.C.O. Timiş şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat astăzi mai multe percheziţii la membrii unei grupări ce acţiona în municipiul Timişoara, specializată în trafic de persoane. La locuinţele percheziţionate au fost descoperite două victime, dintre care una minoră, ce erau obligate să se prostitueze.
Începând din luna martie a.c., poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Timişoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timişoara, au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat, specializat în trafic de persoane, minori şi proxenetism, ce acţiona în municipiul Timişoara.
Din investigaţii a reieşit că, cei mai mulţi clienţi erau racolaţi prin internet, de pe diferite site-uri de socializare, dar şi prin intermediul presei scrise. Tinerele care practicau prostituţia erau cazate împreună cu exploatatorii pentru a fi supravegheate, urmărite până la locul unde se întâlneau cu clienţii, iar apoi aşteptate până la finalizarea serviciilor sexuale, pentru a li se lua banii. Pentru a nu fi depistaţi, membrii grupării schimbau la intervale scurte de timp, atât spaţiul unde se practica prostituţia, cât şi apartamentele unde locuiau.
În urma activităţilor de cercetare penală, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au descoperit două victime, o tânără în vârstă de 17 ani şi sora acesteia în vârstă de 23 de ani, originare din zona Moldovei, care erau obligate să se prostitueze încă de la începutul anului 2010, în diverse apartamente închiriate din municipiul Timişoara, fiind atent monitorizate de liderul grupării. S-a stabilit faptul că, cele două tinere, zilnic, întreţineau relaţii sexuale cu aproximativ 30 de clienţi, iar sumele obţinute în urma practicării prostituţiei, în jur de 2.000 lei pe zi, erau predate la finalul zilei către liderul grupării.
Pentru probarea activităţii infracţionale astăzi, poliţişti din cadrul B.C.C.O. Timişoara, sprijiniţi de o echipă a D.P.I.R. şi Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Timiş, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au descins simultan în trei spaţii situate în municipiul Timişoara şi comuna Moraviţa, judeţul Timiş.
Cu această ocazie, la locuinţele percheziţionate au fost descoperite cele două tinere, totodată fiind ridicaţi 1800 de lei, precum şi două calculatoare şi diverse înscrisuri.
În prezent, patru din membri grupării sunt audiaţi de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timişoara, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism.

Timişoara / Cesaria Evora - diva desculţă - va cânta la Sala Olimpia

In ultimii ani, la Timisoara au ajuns artisti mari ai muzicii lumii. Pe scena timisoreana au urcat Paco de Lucia, Al Di Meola, Mariza, Misia, Trilok Gurtu, Fanfare Ciocarlia, Al Jawala, Esma Redzepova si multi altii. Acum, in Timisoara va veni una dintre cele mai mari voci ale muzicii lumii, Cesaria Evora. In data de 3 octombrie, la Sala Olimpia, Cesaria Evora va concerta pentru prima data la Timisoara.
Cesaria Evora s-a nascut in insula Sao Vincente a arhipelagului Capul Verde, pe 27 august 1941. In tinerete, cu ajutorul iubitului sau, care era cantaret, ajunge sa cante la radioul local, apoi in hoteluri si localuri din insula. Aici ajunge sa fie cunoscuta, insa notorietatea sa nu depaseste granitele tarii.
In 1988, la 47 de ani, inregistreaza primul sau album, la Paris, La Diva Aux Pieds Nus (Diva Desculta).
Cesaria Evora canta morna, care este un amestec de blues si fado portughez. Vocea sa, cu adanci note nostagice, puternica si oarecum aspra, reflecta foarte bine spiritul muzicii fado si istoria Insulelor Capului Verde, un loc in care multa vreme comertul cu sclavi a fost in floare. Locuitorii Capului Verde sunt urmasii sclavilor africani si ai colonistilor portughezi, care foloseau si faceau comert cu scalvi, astfel ca muzica Cesariei Evora aduce la suprafata durerea poporului sau. Morna este un gen al muzicii traditionale africane a Capului Verde, care reflecta aceasta durere a poporului, avandu-si radacinile in istoria si obiceiurile insulelor.
Incepe sa concerteze si, in curand, ajunge cunoscuta in intreaga lume. La 52 de ani, criticii de specialitate ii remarca vocea deosebita. Concerteaza alaturi de Caetano Veloso, care spune ca este una dintre marile cantarete care l-au inspirat. Cesaria Evora este solicitata sa cante in mai multe tari europene si in Africa. In 1995, albumul Cesaria apare in 20 de tari, inclusiv SUA, acesta fiind primul album al artistei nominalizat la Premiile Grammy. Cesaria Evora porneste in primul turneu in Nordul SUA, iar de aici ajunge sa cante in toate colturile lumii, atat singura, cat si cu invitati, artisti din tara sa natala.
In 2004, Voz d'Amor castiga, la Premiile Grammy, distintia pentru cel mai bun album. A continuat sa scoata albume si sa concerteze in intreaga lume. Desi in 2008 a avut unele probleme de sanatate, anul trecut si-a reluat concertele, de atunci aflandu-se in continuare in diverse colturi ale lumii.
Concertul de la Timisoara incepe la ora 20. Biletele se gasesc la preturile de: 100 lei, 140 lei, 170 lei, 220 lei si 600 lei. Biletele care costa 600 lei sunt in numar de doar 20, incluzand, pe langa locurile exceptionale, si o cina, dupa concert, cu artista. Bilete se pot cumpara online pe www.eventim.ro si in reteaua magazinelor Carturesti, Humanitas, Orange si Germanos.
Evenimentul are loc cu sprijinul Primariei Municipiului Timisoara, IHM Total Consult, Cabinet Mercescu, Banat Bun, SSI Schaefer, TRW, Full Print Banat, Aba Consulting, Expert Consulting si Bega Grup.
Concertul Cesariei Evora la Timisoara este un eveniment promovat de PLAI.

Timişoara / Consiliul prefectural, la o nouă şedinţă

Marți, 26 iulie, la ora 10, în Sala de Consiliu a Palatului Administrativ, va avea loc ședința Colegiului prefectural al judeţului Timiş cu următoarea ordine de zi:
1.Analiza execuției bugetului consolidat al județului Timiș, la data de 30.06.2011 – material prezentat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș.
2.Informare privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timiș în primul semestrul al anului 2011.
3.Informare privind activitatea desfășurată de către Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Timiș, în primul semestrul al anului 2011.
4.Informare referitoare la oportunități de finanțare prin intermediul fondurilor europene – prezentată de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara.
5.Diverse.

miercuri, 20 iulie 2011

Caraş-Severin / Lavinia, femeia fatală de pe strada Nergăniţa

Poliţiştii au fost sesizaţi în data de 20.07.2011, în jurul orelor 10.30, prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că pe strada Nergăniţa de pe raza municipiului Reşiţa a avut loc un scandal între trei persoane.
Echipa deplasată la faţa locului, în urma verificărilor efectuate a constatat, că cei trei implicaţi în scandal sunt F.LAVINIA, de 39 de ani, E.FLORIN, de 26 de ani, şi T.STEFAN, de 31 de ani.
Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că altercaţia între cei trei s-a produs ca urmare a faptului că femeia a trăit în concubinaj cu E.FLORIN până în urmă cu aproximativ trei luni, după care şi-a făcut un nou prieten (T.STEFAN), lucru pe care fostul concubin nu l-a acceptat.
În urma scandalului, femeia prezenta leziuni la nivelul mâinilor şi toracelui, E.FLORIN, o plagă înjunghiată în zona gâtului şi a toracelui, iar T.STEFAN, prezenta plăgi înjunghiate la nivelul toracelui.
Echipa operativă deplasată la faţa locului condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a comis fapta şi participaţia fiecăruia.

Timişoara / Braconier timişorean prins în Arad cu mistreţul în rucsac

Poliţiştii din Săvârşin cercetează trei persoane, suspectate de comiterea infracţiunilor de braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
Poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Săvârşin au desfăşurat o acţiune comună cu lucrători din cadrul Ocolului Silvic Săvârşin, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de braconaj cinegetic în zona localităţii Troaş.
În urma acţiunii desfăşurate, poliţiştii i-au depistat pe L.I.A. de 40 ani şi L.A.V. de 18 ani, ambii din localitatea Troaş, judeţ Arad, care deţineau asupra lor o armă de vânătoare cu lunetă, precum şi un rucsac care conţinea carne de porc mistreţ şi ţap, tranşată.
Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, aceştia l-au ajutat pe A.I.E., de 36 ani din Timişoara, care figurează ca deţinător legal de arme şi muniţie, la braconatul celor două animale sălbatice.

România / La mulţi ani celor 112.400 de Ilie, Iliuţă, Iliuş şi Ilia!

Peste 110.000 de români îşi aniversează onomastica de Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.
Dintre cei 112.400 de români aniversaţi de Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, 112.311 sunt bărbaţi, iar 89 sunt femei.
Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, majoritatea românilor care îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, respectiv 109.058, poartă numele de Ilie, alţi 3.237 Iliuţă, iar 16, Iliuş.
Acestora li se adaugă şi 89 de femei care poartă numele de Ilia.
Tuturor celor care îşi aniversează onomastica de Sfântul Ilie le dorim sănătate, fericire şi multe împliniri alături de cei dragi!

marți, 19 iulie 2011

Protest jurnalistic faţă de abuzurile poliţiei din Timişoara

Viorel Dogaru, jurnalist, Timişoara

Patronul ziarului online, la care am lucrat ca redactor-şef vreme de aproape patru luni, se foloseşte de poliţie pentru a mă intimida şi pentru a mă ameninţa cu dosar penal.
De la începutului anului 2011, am fost solicitat de David Ioan, patron al S.C. DavidPressPrint S.R.L., în Timişoara, să lucrez ca redactor-şef la ziarul online Timnews. În cele peste trei luni de zile, cât am lucrat pentru respectiva companie, am postat, singur, peste o mie de materiale, conferinţe de presă, corectură la cărţile de la tipografie, m-am ocupat şi de partea tehnică a siteului. De la 1 aprilie, ameninţat de noua legislaţie privind munca la negru, mi-a făcut contract de muncă pentru 2 (două) ore pe zi. Cum plata aferentă muncii mele întârzia să apară, am început să solicit de la acesta banii promişi. Însă de la patronul Timnews nu am mai văzut niciun ban. În acest context, colaborarea noastră nu a mai fost posibilă. Singurul "nod gordian" rămas între redactor-şef şi patron a fost laptopul pe care mi l-a oferit la două-trei săptămâni de la instalare şi pe care se pare că acum şi-l doreşte şi pe acesta înapoi. 
Una dintre angajatele, dintre cele două, ale milionarului profesor de etică jurnalistică Ioan David, are soţul poliţist, Florian pe numele de familie, la secţia 2 de poliţie din Timişoara. 
Înainte de Paşte, pe 21 aprilie, m-am trezit cu un telefon de la un poliţist, numele nu s-a înţeles, care s-a prezentat ca fiind de la secţia 2 de poliţie şi care, pe un ton imperios, mi-a cerut să mă prezint la secţie. Fiind într-o deplasare de documentare a Consiliului Judeţean Timiş, discuţia nu s-a prelungit.  
La întoarcere din judeţ, alături de un martor, am sunat la 0743.041.365, numărul de telefon al poliţistului, pentru a  întreba la cine anume să mă prezint şi dacă există o plângere penală pe numele meu. Deşi am insistat, a spus că plângerea penală este "la el" şi nu a vrut să-şi dezvăluie identitatea, în cele din urmă ameninţându-mă, citez, "o să am eu grijă să-ţi fac dosar penal" precum şi alte ameninţări exprimate într-un stil specific foştilor lucrători ai Securităţii. Şi a închis. 
Atunci am luat-o ca pe o glumă sau ca pe o forţare a notei pe care nu merită să o bag în seamă. E de notoritate obiceiul “onorabilului” patron de presă de a se folosi de angajaţi fără a-i plăti. Este o întreagă listă.
De atunci, au trecut trei luni, până când pe 19 iulie, un nou apel telefonic (0786.795.895) de la un anume inspector Bulgaru, tot de la secţia 2, m-a invitat la secţie pentru, citez, "a sta de vorbă ca oamenii". 
În cele din urmă, i-am transmis că dacă vrea să stăm de vorbă ca oamenii putem să ne întâlnim la o cafea în centrul oraşului. Dar atâta vreme cât nu se respectă procedura oficială, eu nu pot sta "de vorbă ca oamenii" cu cineva care uită cum funcţionează legea. Se pare că am devenit infractorul de serviciu al secţiei 2 de poliţie din Timişoara unde, din întâmplare, lucrează soţul unei angajate a fostului meu patron, milionarul profesor de etică jurnalistică Ioan David.
Ceea ce e relevant, nu e conflictul meu cu proprietarul de presă, pe care într-un fel sau altul o să-l rezolvăm în justiţie. ci practicile poliţiei bazate pe intimidare, pe şantaj, pe încercarea de a eluda procedurile legale. Astăzi victima acestui comportament sunt eu, mâine oricare dintre dumneavoastră poate fi în locul meu, atunci când membri ai oligarhicei alianţe dintre potentaţii zilei şi membri ai poliţiei încearcă să-şi rezolve interesele în ”linişte”, în afara statului de drept.
Îmi rezerv dreptul de a sesiza instituţiile abilitate, atât în ceea ce priveşte conflictul de muncă, cât şi în ceea ce priveşte abuzurile poliţiei.

Timişoara / Zilele cartierului Fabric, la a patra ediţie

În 23-24 iulie 2011 se vor desfăşura Zilele cartierului Fabric, organizate de consiliul consultativ de cartier din zonă şi Casa de Cultură a Municipiului, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Timişoara.
În program se află mai multe manifestări sportive şi cultural-artistice, majoritatea urmând să aibă loc în centrul Fabricului, respectiv Piaţa Traian.
Mai jos vă prezentăm programul Zilelor Cartierului Fabric de anul acesta:
Sâmbătă, 23 iulie
Ora 9 - Competiţii sportive cu premii la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” (fost Energetic)- fotbal, streetball, baschet şi volei
Ora 18 - Deplasarea Fanfarei Timişoara Big Band cu tramvai de epocă pe traseul: P-ţa Badea Cârţan (depou RATT) - Gara de Est - UMT - Modern - str. A. Şaguna - Prinţul Turcesc - Piaţa Traian
Piaţa Traian
Ora 19 - „Seară vieneză” - concert cu Fanfara Timişoara Big Band
Ora 20 - Concert blues&rock - Cocktail Band, Vest, Cover Band
Duminică, 24 iulie
Piaţa Traian
Ora 10,30 - Spectacol de animaţie cu multe surprize pentru copii (PITI Show)
Ora 19,30 - Muzică populară cu Ansamblul Timişul şi formaţia Iancu Popovici: Taragot – Luţă Popovici, Trompetă – Iancu Popovici, Saxofon – Tică Stîngaciu, Orgă – Marius Grîz. Solişti: Alex Burdea, Anicuţa Popovici, Nelu Rogobete şi Teodor Pavel.
Pe durata întregului eveniment, în Piaţa Traian vor putea fi cumpărate diverse obiecte de artizanat de la meşteşugarii prezenţi în cadrul târgului organizat cu ocazia Zilelor cartierului.

Timişoara / Concert al trupei Sistem în Piaţa Unirii, în sprijinul reciclării deşeurilor electrice

Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat cu Asociaţia Recolamp organizează în intervalul 18-24 iulie 2011, în Piaţa Unirii, un eveniment dedicat colectării selective şi reciclării deşeurilor electrice - respectiv surse de lumină şi baterii - având ca temă "Administrarea corespunzătoare a deşeurilor din surse de lumină", care are ca scop principal conştientizarea şi educarea cetăţenilor în spiritul unui comportament responsabil faţă de mediu şi stimularea comportamentului eco-responsabil al cetăţenilor municipiului.
Evenimentul va fi organizat în forma unui show-room mobil (un cort de 80 mp), amenajat ca spaţiu expoziţional, unde vizitatorii pot obţine informaţii despre soluţii de iluminat economice, aspecte specifice cu privire la deşeurile provenite din echipamentele de iluminat, problemele asociate deşeurilor periculoase, despre posibilităţi de colectare a deşeurilor şi despre procesul de reciclare.
De asemenea, în data de 23 iulie 2011, începând cu orele 20:15, va avea loc un eveniment artistic, respectiv un concert al trupei Sistem.

luni, 18 iulie 2011

Timişoara / Marian Iancu a anunţat ce se va întâmpla la Poli

Marian iancu a postat un comunicat pe siteul oficial al clubului de fotbal, în care anunţă care îi sunt intenţiile în viitorul apropiat. Iată-l redat integral în ceea ce urmează.
"În urma deciziei T.A.S. din 18 iulie 2011, care a reţinut tardivitatea judecării cauzelor împotriva U.E.F.A. şi F.R.F., am hotărât următoarele:
Jucătorii importanţi care au făcut dovada calităţilor lor, precum Pantilimon, Goga, Bourceanu, Sepsi şi Tameş vor fi vânduţi sau vor deveni coproprietate. Din sumele încasate vom achita, în primul rând, datoria la buget pe anul 2011, în jurul sumei de 800.000 de euro. De asemenea, vom plăti şi alte obligaţii care au izvorât din activitatea curentă a clubului pe anul 2011.
Jucătorului Sorin Ghionea, căruia i-am promis că va rămâne la Politehnica Timişoara doar în cazul activării în Liga I, a avut contractul scadent la 30 iunie a.c. Ne vom ţine promisiunea faţă de el şi îi mulţumim că a fost alături de noi.
În zilele care urmează vom avea o discuţie cu Dusan Uhrin şi vom hotări dacă putem să-l menţinem pentru următorul an.
Îl voi mandata pe preşedintele Consiliului Director, Gheorghe Chivorchian, să discute cu Consiliul Local şi Consiliul Judeţean în legătură cu posibilitatea de a fi mai departe alături de noi. Vom vedea şi condiţiile pe care le vor pune şi obiectivele ce le doresc.
Clubul are nevoie în acest moment de susţinerea din partea autorităţilor. Acţionarii au investit în ultimele două luni aproximativ 1,8 milioane de euro pentru ca jucătorii, în marea lor majoritate, să fie plătiţi la zi, pregătirea de vară să fie completă, iar pentru viitor urmează să se facă o analiză în ceea ce priveşte implicarea în susţinerea activităţii societăţii.
Echipa este pregătită să primească jucători tineri, pe care clubul i-a crescut în vederea marii performanţe. Este posibil să o luăm de la capăt. Dar, pentru acest lucru va trebui ca în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie să vină altcineva. Asta pentru că este nevoie de un alt tip de subordonare faţă de Federaţia Română de Fotbal. Este nevoie de concesii, de compromis, iar eu nu sunt omul potrivit pentru asemenea lucruri. Este totuşi posibil să vină o altă persoană care să inventeze un alt tip de colaborare. Propunerea mea va fi Gheorghe Chivorchian, vom vedea dacă va accepta. Eu voi rămâne reprezentantul acţionariatului majoritar în A.G.A.
Toate aceste măsuri, cât şi altele care vor urma, impuse de situaţia de fapt, se vor face treptat, în timp, având ca obiectiv salvarea clubului şi readucerea lui în prim-planul fotbalistic. Vă vom ţine la curent cu tot ceea ce vom face".
Marian Iancu, preşedinte Consiliu de Administraţie

Timiş / Lugojeanca Sandu Roxana Gabriela, în lotul olimpic de biologie al României

Componenţii lotului olimpic de biologie al României au menţinut şi în acest an tradiţia performanţelor notabile la competiţia internaţională de profil. Astfel, la a XXII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie, desfăşurată în perioada 10-17 iulie (Taiwan), elevii români au intrat în posesia a două medalii, ambele de argint. Rezultatele au fost obţinute de Teodora Gheorghe (clasa a XII-a/ Colegiul Naţional 'Sf. Sava' din Bucureşti), respectiv Victor Şerban (clasa a X-a/ Colegiul Naţional 'Gh. Lazăr' Bucureşti). Din echipa ţării noastre au mai făcut parte Sandu Roxana Gabriela (Colegiul Naţional ,,I.Hasdeu' Lugoj), respectiv Mihaela Mădălina Tartalea (Colegiul Naţional 'Ion C. Brătianu' din Piteşti). Ediţia curentă a reunit 226 de concurenţi din 59 de ţări.

Timişoara / Paradisul imigranţilor clandestini

La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera au depistat si retinut 19 persoane, cetateni algerieni, marocani etc. care incercau sa treaca ilegal frontiera verde.
12 migranti au fost retinuti de catre politistii de frontiera timisoreni, 4 migranti au fost depistati de politistii de frontiera satmareni si 3 de catre cei din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Arad.
In perioada 16 - 17.07.2011, politistii de frontiera timiseni au retinut mai multe grupuri de migranti din Algeria, Maroc, Tunisia, Afganistan, cu varste cuprinse intre 16 si 40 de ani, care intentionau sa ajunga ilegal in spatiul Schengen.
Astfel, in data de 17.07.2011, in jurul orei 17.20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga au depistat, in zona de competenta, trei persoane de sex masculin care nu vorbeau limba romana si nu aveau documente de identitate asupra lor.
Cu aceasta ocazie s-a stabilit ca cele trei persoane, cu varste cuprinse intre 21 si 40 de ani, sunt doi cetateni tunisieni si un algerian si au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania.
Si politistii de frontiera din cadrul Sectorului P. F. Jimbolia au depistat in acest weekend, in zona de competenta, patru grupuri de migranti (trei marocani, patru algerieni si doi afgani) cu varste cuprinse intre 16 si 31 de ani, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania.
In data de 17.07.2011, in jurul orei 00.30, o patrula de supraveghere a frontierei de stat din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, actionand in baza unei informatii, a depistat la 50 metri interior fata de teritoriul statului vecin, trei persoane de sex masculin, care se deplasau pe jos spre Ungaria.
In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca persoanele sunt cetateni din Algeria, au varste cuprinse intre 19 si 38 ani si intentionau sa ajunga in Spatiul Schengen. Cei in cauza au declarat ca s-au deplasat cu o masina de ocazie pana in localitatea Nadlac, de unde au continuat calatoria pe jos, peste camp pana in momentul retinerii. Ei au declarat ca au recurs la aceasta metoda intrucat nu detineau viza pentru spatiul Schengen.
Tot in data de 17.07.2011, politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare au desfasurat o actiune pe linia combaterii migratiei ilegale, ocazie cu care au retinut, in zona de competenta, patru persoane de sex masculin, cu varste cuprinse intre 21 si 54 ani, care se deplasau pe jos pe malul Somesului, spre frontiera cu Ungaria.

Timişoara / Întâlnire cu Louis de Funes în Piaţa Unirii

Miercuri 20 iulie, de la ora 21:30, în Piaţa Unirii din Timişoara, în cadrul Festivalul filmului de umor se va derula filmul MAREA HOINĂREALĂ / LA GRANDE VADROUILLE, cu celebrii actori francezi Louis de Funès şi Bourvil, în cea mai de succes comedie franţuzească, văzută de milioane de oameni.
Pentru că cinematograful în aer liber este o experienţă de neuitat în serile de vară, Institutul francez vă propune o proiecţie specială, în Piaţa Unirii, pentru a regăsi acestă atmosferă de săbătoare.
Povestea : În 1942, nemţii prăbuşesc un avion peste Parisul ocupat. Echipajul avionului reuşeşte să se salveze cu ajutorul paraşutelor.
Zugravul Augustin Bouvet (Bourvil) şi dirijorul orchestrei Operei din Paris, Stanislas Lefort (Louis de Funès) duceau o viaţă liniştită, până când s-au trezit cu cei trei paraşutişti englezi al căror avion a fost doborât.
Intrând astfel în rezistenţă, se lansează în aventuri extraordinare, ajutându-i pe englezi să ajungă în zona liberă...

Timişoara / Superoficial : Timişoara nu va juca nici în UEFA, nici în Liga I

Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) a respins apelurile cluburilor româneşti de fotbal privind licenţele pentru sezonul 2011/2012 pentru prima ligă a campionatului României şi pentru UEFA.
Cele patru apeluri, două ale FC Timişoara (contra UEFA şi FRF), câte una ale ale FC Bihor şi Gloria Bistrita (îndreptate către FRF şi LPF), au fost judecate în regim de procedură accelerată, fiind confirmate deciziile Federaţiei Române de Fotbal privind licenţele.
Astfel, Timişoara nu va avea drept de joc nici în cupele europene, nici în liga I.
TAS va comunica sentinţele finale, motivate, în câteva săptămâni.

Timişoara / CUPA MUNICIPIULUI LA MINIFOTBAL

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara organizează în cadrul programului "Zilele Timisoarei" 2011, următorul eveniment sportiv, în parteneriat cu Consiliile Consultative de Cartier, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Timiş:
"CUPA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA’’ la minifotbal, în perioada 21.07. - 3.08.2011, turneu deschis echipelor din cartierele Timişoarei.
Se adresează practicanţilor tineri cu vârsta minimă de 14 ani şi adulţilor, care formează echipe mixte, reprezentând cartierele Timişoarei. Un cartier poate avea înscrise mai multe echipe, numărul echipelor din competiţie fiind nelimitat.
Programul actiunilor:
Joi, 21.07.2011 - orele 17,00, în Sala de Consiliu din Primăria Timişoara: şedinţa tehnică cu reprezentanţii echipelor şi cu organizatorii; omologarea înregistrării echipelor în competiţie, tragerea la sorţi a grupelor;
Vineri-sâmbătă, 22.07-23.07.2011: faza 1 - jocurile din grupe; se dispută meciuri pe grupe, în sistem fiecare cu fiecare; se califica în faza 2 echipa câştigătoare din fiecare grupă;
Vineri-sâmbătă, 29.07-30.07.2011: faza 2 - sferturi de finală; echipele câştigătoare ale grupelor joacă între ele după schema stabilită, în sistem eliminatoriu;
Miercuri, 3.08.2011: faza 3 - playoff final: cele 4 echipe calificate joacă după schema stabilită semifinale, finala mică şi finala mare; festivitatea de premiere.
Meciurile se desfăşoară pe terenuri de minifotbal cu suprafaţa sintetică polytan, conform regulamentului de minifotbal.
Echipele vor fi formate din 5+1 jucatori şi rezerve, maxim 12 participanti in lot. Un jucator poate evolua numai pentru o echipa.
Organizatorii vor asigura asistenţa medicală pe toată perioadă desfăşurării partidelor.
Participanţii joacă pe proprie răspundere sub semnatură. Arbitrajul turneului va fi asigurat de catre A.J. Fotbal Timiş.
Premii acordate din partea Primăriei şi a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret: căstigătoarea turneului - set de echipament sportiv; minge; trofeu sportiv, finalistele din final-four, locurile 2 ,3 si 4: trofee sportive; mingi; nominalizări: cel mai bun jucator din teren/cel mai bun portar.
Persoana de contact: Mihai Costa de la Directia Patrimoniu/Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze sportive; tel. 0256-408382; 0732.420.650; e-mail: mihai.costa@primariatm.ro.
Fişa de înscriere pentru echipe a fost transmisă la fiecare consiliu de cartier.

duminică, 17 iulie 2011

Supercupa României / Aşa s-a călit Oţelul

Laurenţiu Buş, în minutul 14, a înscris pentru Oţelul Galaţi, în primul meci al sezonului competiţional 2011/2012 al fotbalului românesc, desfăşurat la Piatra Neamţ.
După un meci în care Steaua nu a arătat mai nimic şi Oţelul a mai ratat vreo două ocazii clare de gol, campioana României a obţinut pe drept titlul de cea mai bună echipă românească a sezonului.
Echipele intrate pe teren
Oţelul: Grahovac - Râpă, Perendija (82, Sârghi), Costin, Sălăgeanu - Neagu, Giurgiu (10,Viglianti) - Antal, Ibeh, Buş - Paraschiv (64, Pena).
Steaua: Tătăruşanu - Martinovic, Gardoş, Galamaz, Latovlevici - Nicoliţă, Bicfalvi, Brandan, Tănase (10, Băjenaru) - Tatu, Rusescu.

Banat / Medalie de bronz pentru Reşiţa la europenele de atletism de la Ostrava

Atletul Alexandru Ghinea, de la Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, a încheiat seria de medalii aduse de echipa de atletism a României la campionatele europene de tineret de la Ostrava (Cehia), obţinând medalia de bronz la 3.000 m obstacole.
La actualele campionatele continentale ale tinerilor atleţi, sportivii români au cucerit 3 medalii de aur, prin Andreea Ogrăzeanu, la 100 m, Bianca Perie, la aruncarea ciocanului, Esthera Petre, la săritura în înălţime, 1 medalie de argint, prin Carmen Toma, la triplusalt, şi 1 de bronz - Alexandru Ghinea, la 3.000 m obstacole, având în total 12 prezenţe în finală.

Timişoara / 309 firme au intrat în insolvenţă în judeţul Timiş, în primele şase luni ale anului

Totalul firmelor intrate în România sub incidenţa Legii 85/2006, privind procedura insolvenţei, în prima jumătate a anului 2011, a fost de 10.979, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
În judeţul Timiş, s-au înregistrat 309 firme (ianuarie - 20, februarie - 39, martie - 70, aprilie - 65, mai - 69, iunie - 46).
În regiunea de vest a ţării, cele mai multe firme intrate în insolvenţă s-au consemnat în judeţul Hunedoara - 473, după care urmează judeţul Arad -216, ultimul pe listă fiind Caraş-Severin, cu 113.
Insolvența, conform legii, este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditori.

Timişoara / 250 de tineri liberali din 35 de ţări

Timişoara va fi, timp de o săptămână, capitala tineretului liberal din toată lumea. Între 18 și 23 iulie, peste 250 de tineri lideri liberali, din 35 țări, vor lua parte la diferite activități, în cadrul unei serii de evenimente de interes național și internațional.
”Săptămâna tinerilor liberali la Timișoara” debutează luni, 18 iulie 2011, la ora 9, la Casa Politehnicii 2 (b-dul Mihai Eminescu, nr. 11), o data cu începerea Conferinței ”Migrația: beneficiu pentru societate”. Acest eveniment este organizat de Federația Internațională a Tinerilor Liberali (IFLRY) în colaborare cu Tineretul Liberal European (LYMEC), având ca parteneri din partea română organizațiile Tineretul Național Liberal (TNL) și Clubul Studenților Liberali (CSL). Conferința este susținută financiar de Consiliul Europei.
Obiectivul conferinței este identificarea unor modalități de armonizarea a integrării emigranților cu interesele membrilor din societatea gazdă. Activitățile vor dura până în data de 21 iulie 2011 și vor include dezbateri, studii de caz și analize ale fenomenului migrației din punct de vedere social și politic.
La finalul săptămânii vor avea loc întâlnirile liderilor internaționali ai tineretului liberal: Comitetul Executiv IFLRY, Biroul European al LYMEC și Biroul Tineretului Liberal din Regiunea Balcanilor.
Sâmbătă, 22 iulie, vor avea loc ședințele Biroul Permanent al Tineretului Național Liberal și Biroului Permanent al Studenților Liberali. Tema centrală a dezbaterilor va fi modalitatea dezastuoasă în care a fost organizată prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2011 și atragerea atenției asupra sesiunii din toamnă care riscă să dubleze dezastrul.

România / O ţară de oi şi capre

Potrivit datelor provizorii ale Recensământului General Agricol (RGA) din 2010, făcute publice de Institutul Naţional de Statistică (INS) , arată că agricultura a înregistrat, în opt ani, scăderi la mai toate capitolele. Astfel, numărul exploataţiilor agricole din România în 2010 s-a redus, comparativ cu 2002, cu 14%, iar suprafaţa utilizată de acestea s-a diminuat cu 4,5 la sută.
În România există o suprafaţă agricolă de 2.238.000 hectare lăsată neutilizată.
Din suprafaţa agricolă utilizată, 8,305 milioane hectare reprezenta teren arabil, în scădere cu 5,34% faţă de 2002, circa 4,5 milioane hectare păşuni şi fâneţe, cu 3,2% mai puţine, 317.000 hectare de culturi permanente, în scădere cu 7,8%, şi 182.000 hectare de grădini familiale, în creştere cu 7,7%.
În ultimii opt ani, numărul de bovine înregistrat la nivel naţional a scăzut cu 886.000 de capete, astfel, la recensământul din anul 2002 erau înregistrate 2.871.000 bovine, iar acum, potrivit RGA, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr de 1.985.000 capete bovine, din care 1.815.000 capete (91,44%) revin exploataţiilor agricole fără personalitate juridică şi 170.000 capete (8,56%) exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.
Comparativ cu Recensământul General Agricol 2002, efectivele de bovine s-au redus la 1,985 milioane capete, iar cele de porcine la 5,387 milioane capete, în timp ce efectivele de ovine au crescut la 8,386 milioane capete iar cele de caprine la 1,237 milioane capete.
Efectivele de păsări au scăzut la 78,867 milioane capete, iar familiile de albine au crescut la 1,283 milioane.

CLICK AICI pentru Datele provizorii ale Recensământului General Agricol

Timiş / Lugojul se va înfrăţi cu Kriva Palanka şi Saalfelden

Primarul municipiului Lugoj, Francisc Boldea, a anunţat noi iniţiative de înfrăţire cu localităţi din Macedonia şi Austria. Este vorba despre localitatea Kriva Palanka din Macedonia, al cărei primar, Arsencho Aleksovski, şi-a exprimat intenţia de a stabili o legătură cu Lugojul. Drept răspuns, primarul lugojean a adresat municipalităţii din Kriva Palanka invitaţia de a participa la Ruga Lugojeană, pentru a iniţia o legătură de prietenie cu localitatea macedoneană care are o populaţie de 20.000 locuitori.
O altă localitate cu care au fost demarate iniţiative de înfrăţire este oraşul Saalfelden din Austria, cu o populaţie de 17.000 locuitori.
Pe de altă parte, în localitatea înfrăţită Vârşeţ (Serbia), se va stabili locul în care urmează să fie amplasată o placă în memoria inventatorului Traian Vuia.

Timiş / Deponeul de la Ghizela va elimina 129.000 tone deşeuri pe an

Consiliul Judeţean Timiş va supune spre aprobare caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului de operare a Depozitului de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela.
În vederea exploatării depozitului Ghizela, serviciul de operare va fi concesionat către un operator privat.
Cerinţele minime de operare ale instalaţiilor de pe amplasamentul Ghizela sunt compostarea a minim 1.780 t/an deşeuri verzi, producerea şi comercializarea a minimum 785 t/an compost. Totodată, se va sorta minimum 16.100 t/an deşeuri reciclabile colectate separat, precum şi obţinerea şi valorificarea a minimum 10.400 t/an materiale reciclabile.
Instalaţia de tratare mecano-biologică va trata minimum 77.000 t/an deşeuri, depozitul de deşeuri nepericuloase urmând a elimina minim 129.000 tone/an deşeuri.