vineri, 21 octombrie 2011

Timisoara / Consiliul Local, in sedinta ordinara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, în data de 25.10.2011, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1, avand pe ordinea de zi urmatoarele subiecte:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 27.09.2011.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la data de 30 iunie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu aparate pop corn.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri – tonete.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu standuri de expunere carţi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu rulote comerciale, mobile.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu mobilier urban cu flori sau standuri de expunere cu flori.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu aparate sau vitrine îngheţată.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu stand de expunere legume, fructe.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Timocului nr. 9, str. C. Porumbescu nr.17, str.Carpaţi nr.23, Aleea CFR nr.4 şi Bv. G-ral Dragalina nr.18.
17. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/1996, în vederea
eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N. Lenau nr.6.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34.
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, Bv. C. D. Loga nr. 2 cu denumirea Grădina de Vară „CAPITOL” către Filarmonica „BANATUL” Timişoara.
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a unui teren situat în Timişoara zona CET – SUD (str. Ovidiu Cotruş).
22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD) situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr.4, la preţul de 40.000 euro+TVA.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare cadru pentru vânzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Minciu Cornelia,chiriaşă a ap. 5 din str. Miloia Bl. B11 şi Rusu Aspru Petru, chiriaş al ap.22 din str.Miloia Bl. B1 sc. A.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C.PIEŢE S.A.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului „Amenajare complex rutier Zona Michelangelo” a documentaţiei tehnicoeconomice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.414/30.11.2010 – privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2011.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/28.04.2009 privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 403424 Timişoara cu nr. top 8543/1/1/1 din str. 1 Decembrie nr. 58.
30. Proiect de hotărâre privind declararea Zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate „Pod Uzina de Apă”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Supermarket produse alimentare şi nealimentare”, Piaţa Prahova nr.16 , Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială P+1E şi garaj”, C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Eneas nr.34, 34a, Timişoara.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, gard” str. Martir Ioan Ciordas nr.13, Timişoara.
37. Adresa nr. SC2011- 022891/13.10.2011 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2011 – privind investiţiile de peste un milion de euro.
38. Adresa nr. SC2011 – 022334/06.10.2011 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia Organizare şi Politici Salariale referitoare la modificarea secţiei de pediatrie IV din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”.
39. Adresa Nr. SC2011 – 021239/26.09.2011 a S.C. BASTILLIA S.R.L. referitoare la invitaţia la conciliere directă, în vederea achitării sumei de 807.742, 52 euro reprezentând beneficiu nerealizat, urmare a acţiunilor din Piaţa II – str. Grigore Alexandrescu.