duminică, 16 octombrie 2011

Timişoara / Probleme cu mobila la proiecte europene de la Consiliul Judeţean

PARCUL TEHNOLOGIC PENTRU ENERGIE ALTERNATIVĂ TIMIŞOARA (PTEA) este un proiect promovat de către Consiliul Judeţean Timiş, care urmăreşte dezvoltarea economică şi socială prin realizarea infrastructurii edilitare a PTEA şi crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea firmelor din domeniul tehnologiilor de producţie a energiei din surse regenerabile si din alte domenii de interes conexe.
Proiectul presupune realizarea, pe suprafaţa de 15 ha destinată parcului, infrastructurii tehnico-edilitare şi de comunicaţie la standarde europene, realizarea unei construcţii civile, clădire multifuncţională, pentru servicii şi organizare de evenimente menită, la sfârşitul perioadei de implementare, să deservească nevoile specifice ale întreprinderilor inovatoare ce vor fi locate în parc şi să faciliteze administrarea parcului, promovarea proiectului, actorilor implicaţi şi a portofoliului de servicii destinat atragerii societăţilor cu activităţi de producţie in domeniul echipamentelor pentru energie alternativă.
Centrul Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara, amplasat în Timisoara, str. Sfântul Ioan nr. 1, judetul Timis, este un proiect promovat de către Consiliul Judeţean Timiş, care urmăreşte crearea unui cadru complex de sprijinire a activităţilor de afaceri mai ales în domenii centrate pe Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (IT&C), considerate prioritare în toate documentele referitoare la strategiile de dezvoltare ale municipiului Timişoara, ale judeţului Timiş şi ale Regiunii Vest.
Datorită necesităţii încadrării cheltuielilor pentru achiziţia de mobilier destinat spaţiilor comune ale CMJ şi ale PTEA în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionalizare ale acestora, în Consiliul Judeţean Timiş se va propune aprobarea modificării hotărârii CJT nr. 145/2011 (privind aprobarea proiectului de investiţie „CENTRUL JUDEŢEAN MULTIFUNCŢIONAL PENTRU SUSŢINEREA AFACERILOR TIMIŞOARA”) şi a hotărârii CJT nr. 146/2010 (privind aprobarea proiectului de investiţie PARC TEHNOLOGIC PENTRU ENERGIE ALTERNATIVĂ TIMIŞOARA).