sâmbătă, 22 octombrie 2011

Timisoara / Cimitire fara capele supraterane

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 231/2005,a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.
Având în vedere faptul că după punerea în practică a regulamentui DE ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR s-au creat situaţii care nu erau reglementate de acesta şi pentru o bună funcţionare a cimitirelor, precum şi a activităţii prestate de firmele care-şi desfăşoară activitatea în acestea, Consiliul Local Timisoara intentioneaza modificarea anumitor articole.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.231 din anul 2005, se pot executa construcţii funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m (capele,mausolee) prin eliberarea unui permis de lucru de către Direcţia Patrimoniu.
Începând cu luna aprilie 2011 s-au înregistrat 7 solicitări pentru construcţie capele supraterane, care nu au primit avizul. Instituţia Arhitectului Şef nu este de acord cu executarea construcţiilor supraterane în cimitire, numai pentru personalităţile marcante şi numai după aprobarea prin HCL.
În această situaţie se impune modificarea HCLMT 231/24.05.2005 Cap 10, prin interzicerea executării de capele supraterane în cimitirele aparţinând Primăriei
Municipiului Timişoara, excepţie fiind în cazul personalităţilor marcante caz în care se va cere aprobarea prin HCL.
De asemenea se impune introducerea în articolul 19 şi articolul 21 a Legii 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, lege care permite acordarea de locuri pe veci gratuite beneficiarilor ordinelor naţionale.
La capitolul 12 din HCLMT 231/24.05.2005 capitolul privind contravenţiile, se modifică sumele de bani conform Legii 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.