sâmbătă, 25 iunie 2011

Femeia Zilei / Sexy Brăileanca şi reforma educaţiei

Sfârşitul de săptămână a adus-o în Timişoara, pentru amatorii de "show-uri" fierbinţi, pe Florina Mihăilă, pe numele de scenă - Sexy Brăileanca.
Vedeta porno de numai 20 de ani s-a făcut cunoscută în urma relaţiei cu Tolea Ciumac, fostul soţ al Magdei Ciumac, implicată în scandalul Elodia, altă celebritate marca OTV şi preluată de ceilalţi "discipoli" ai lui Dan Diaconescu.
Dacă în urmă cu ceva ani, în America, Traci Lords era deconspirată în faţa opiniei publice ca fiind o minoră cu zeci de filme pornografice la activ şi întina spiritul puritan al
americanilor, Sexy Brăileanca se laudă că de la vârsta de 16 ani s-a culcat cu peste 1000 de bărbaţi.
Interesant este că în timp ce starletele de acest gen au invadat televiziunile şi practică prostituţia nu pe centură, ci direct de la televiziune, parlamentul a respins din nou o altă lege a prostituţiei.

Timiş / Cartier nou în municipiul Lugoj

În municipiul Lugoj se va înfiinţa cartierul Militari, care va fi situat în zona fostelor unităţi militare. Primăria Municipiului a alocat deja sumele necesare pentru dezmembrarea terenului. "Am reuşit să dezmembrăm şi vom scoate la licitaţie 74 de terenuri, cu suprafeţe de 400-470 mp. La licitaţie pot participa toţi lugojenii care doresc să îşi construiască o casă. De asemenea, vom oferi gratuit nouă terenuri, dintre care opt terenuri cu o suprafaţă de 300 mp şi un teren de 248 mp. Acestea sunt destinate tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani", a declarat primarul Francisc Boldea.
Scoaterea la licitaţie a terenurilor va avea la bază Hotărârea de Consiliu Nr. 10 din 27.01.2011, document care stabileşte preţul minim de pornire, fără utilităţi, la suma de 0,4 lei/mp/an. Preţul iniţial creşte după introducerea utilităţilor, respectiv cu 5% pentru apă şi canalizare, 5% pentru alimentarea cu energie electrică, 5% pentru gaze naturale, 5% pentru servicii de telefonie, 2% pentru transport rutier.
Tot în cartierul Militari va fi prevăzută o suprafaţă de 12.500 mp pentru construcţia în regim ANL a cinci blocuri cu câte 30 de apartamente fiecare, în total 150 de apartamente. De asemenea, vor fi lăsate spaţii de peste 3.000 mp pentru construcţia de locuinţe multiple şi spaţii comerciale. O altă suprafaţă de 1.000 mp este prevăzută pentru construcţia sediului APIA. Intrarea în noul cartier se va realizarea în dreptul sediului Butan Gas.

Timişoara / Expoziţie de arhitectură la City Business Centre

City Business Centre vă invită la deschiderea expoziţiei de arhitectură Form follows Energy, vernisaj găzduit la parterul corpului C al ansamblului CBC Timişoara, Piaţa 700, luni, 27 iunie 2011, de la ora 18.
Form follows Energy, expoziţie pusă la dispoziţia Ordinului Arhitecţilor prin grija Forumului Cultural Austriac şi a Ministerului de Externe al Austriei, dă o imagine asupra unei culturi a construirii bazată pe responsabilitate faţă de material, resurse, cunoştinţe şi mediu. Austria este una din ţările cu experienţă de vârf în domeniul utilizării resurselor regenerabile. Aceste cunoştinţe suprapuse cu înţelegerea necesităţii unei arhitecturi vii, calitative şi prin excelenţă de valoare culturală au generat o cultură a edificării ce merită studiată.
„Implicarea City Business Centre Timişoara în acest eveniment de impact subliniază preocuparea noastră pentru implementarea tehnologiilor „verzi”, inovative, a unor concepte de arhitectură vie, inteligentă, care protejează mediul şi resursele, CBC Timişoara deţinând titlul de Green Building Of The Year, acordat în premieră, în parteneriat cu Romania Green Building Council, proiectelor autohtone”, punctează Ovidiu Şandor, CEO ModaTim Investment.

Timişoara / Şedinţă Extraordinară la Consiliul Local

Membrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara se vor întruni în ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 28 iunie, de la ora 16, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Iată ce subiecte se află pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 14.06.2011.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA.
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
5. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului WILHELM FRIEDL.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara Ministerului Finanţelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timişoara cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr.36/2006.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat cu S.C. AURORA” S.R.L.
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului, în suprafaţă de 98 de mp., oferit de Ion Teodor şi Ion Vioara, teren înscris în C.F. nr. 424907 Timişoara , situat în str. Virgil Madgearu nr.6.
9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii achiziţionării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă - Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Fundaţia Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, B-dul 16 Decembrie nr.24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”.
11. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr.33 către Asociaţia Mişcarea pentru Regatul României.
13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30206/1 în suprafaţă de 1284 mp., înscrisă în C.F. NR. 421764 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206/1/2 (21 mp) şi nr. top 30206/1/3 (737 mp ), dezmembrarea parcelei cu nr. top 30206/2 în suprafaţă de 816 mp., înscrisă în C.F. nr. 400879 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.111202) în parcelele cu nr. top. 30206/2/1 (757 mp) şi nr. top. 30206/2/2 (59 mp).
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr.32.
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter provizoriu – chioşcuri comerciale în Timişoara Piaţa 700.
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.6.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener la proiectul „Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe”, acronim TRAFLICCA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei”, a Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost – beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor– poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casa P+1 şi garaj”, str. Ioachim Miloia nr.37, Timişoara.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona cu funcţiuni mixte:mSpaţii comerciale, birouri, servicii, unităţi de cazare şi dotări aferente”, str.Circumvalaţiunii nr.8-10, Timişoara.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ şi birouri aferente „, extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564 +500 stg., Timişoara.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Lotizare parcelă rezidenţială „, str. Pictor Theodor Aman nr.26, Timişoara.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice „ Extravilan nr.CAD: A 890/2/1,Timişoara.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe colective şi individuale”, str. Ion Slavici nr.104, Timişoara.
26. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa , nr. top.2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara”.

Timişoara / Spectacol de dans urban la Teatrul Naţional

În cadrul Festivalului de artă urbană STRADART 2011, Institutul francez din Timişoara vă invită
în data de 26 iunie, la ora 19.30, la Teatrul Naţional, la spectacolul de dans urban MURMURES (Şoapte) al companiei Malka, din Franţa.
Dansul propus de Malka este un dans pentru a spune, un dans de deschidere şi de amalgamare, un dans influenţat în egală măsură de curentele care au traversat dansurile secolului 20.
Bouba Landrille Tchouda, director artistic şi coregraf, a fondat compania în 2001.
Limbajul său Hip Hop este axat pe cercetare şi pe sens coregrafic.
Pasionat de Capoeira (artă marţială afro-braziliană) şi de dans contemporan, Bouba Landrille Tchouda se lansează la mijlocul anilor '90. Abordarea sa estetică este variată, în special prin colaborările cu compania Accrorap, în calitate de dansator-coregraf sau cu coregraful Jean-Claude Gallotta cu care a creat duo-ul SMH. Este unul dintre acei artişti Hip Hopcare a reuşit în acest vast curent să dezvolte o coregrafie unică.

vineri, 24 iunie 2011

Timişoara / 458 locuri de muncă disponibile în judeţul Timiş

Dintre cele 11.108 locuri de muncă vacante în România, în perioada 24-30 iunie 2011 , 458 sunt disponibile în judeţul Timiş.
Dintre locurile de muncă listate de AJOFM Timiş, unele sunt rămase neocupate din săptămânile trecute.
Lista cu locurile de muncă disponibile, cu firmele şi adresele lor, posturile vacante, numerele de telefon la care puteţi apela şi obţine informaţii direct de la sursă, dar şi locurile de muncă disponibile în săptămânile trecute, toate acestea le găsiţi accesând AICI.

Timişoara / Un bănăţean şi jumătate dintr-o sută consumă etnobotanice

Pentru a observa fenomenul în dinamică şi pentru a determina tendinţele înregistrate de-a lungul timpului în consumul de droguri, Agenţia Naţională Antidrog desfăşoară sistematic, o dată la trei ani (2004, 2007, 2010) acest studiu, care îşi propune să evalueze, conform standardelor europene, cunoştinţele, atitudinile şi practicile populaţiei generale (15-64 ani) referitoare la consumul de droguri.
Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 5100 respondenţi, reprezentativ naţional pentru populaţia neinstituţionalizată, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, la data de 1 ianuarie 2009. În cadrul eşantionului, s-a utilizat o supraeşantionare pe regiunea Bucureşti-Ilfov, de 1000 de subiecţi pentru persoanele de 15-34 de ani.
Din studiu au reieşit următoarele concluzii:
ˇ Prevalenţa consumului oricărui tip de drog ilegal în rândul populaţiei de 15-64 ani de-a lungul vieţii este de cca. 4,1% (comparativ cu 1,7% în 2007).
ˇ Dintre drogurile ilegale, cel mai consumat este canabisul, într-un procent de 1,6% (faţă de 1,5% în 2007 şi 1,7% în 2004), urmat de ecstasy - 0,7% (faţă de 0,4% în 2007 şi 0,3% în 2004), heroină - 0,3% (faţă de 0,1% în 2007 şi 0,2% în 2004), cocaină (în ambele forme - bază sau crack) - 0,3% (faţă de 0,1% în 2007 şi 0,4% în 2004), LSD - 0,1% (faţă de 0,1% în 2007 şi 0,2% în 2004).
ˇ Prevalenţa consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, comercializate sub numele de 'droguri legale' sau 'plante etnobotanice', de-a lungul vieţii este 1,9%, cea în ultimul an 1,1%, iar cea în ultima lună 0,6%. Această categorie de substanţe se consumă în toate regiunile ţării. Pe primul loc se situează regiunea Bucureşti/Ilfov, cu 6,0%, urmată de regiunea Sud cu 2,5%, Centru cu 1,6%; Vest cu 1,5%; Nord Est cu 1,4%; Sud Est cu 1,4%; Sud Vest cu 0,9% şi Nord Vest cu 0,7%.

Mapamond / Un asteroid va trece la 12 000 km de Terra

Asteroidul descoperit recent - MD 2011 - va trece luni, 27 iunie, la numai 12.000 km de suprafata Pamântului, cam pe la 16:30 ora Romaniei. Analistii NASA spun ca nu este nici o sansa ca roca sa loveasca Pamantul. Cu toate acestea, el se apropie atat de mult incat gravitatia Pamantului poate sa-i modifice brusc traiectoria.
2011 MD va trece în plina zi, peste Oceanul Atlantic de sud în apropierea coastei Antarcticei. Cand asteroidul se va îndeparta de Pamant, va trece prin zona satelitilor geosincroni.Sansele de coliziune cu un satelit sau alte obiecte artificiale sunt extrem de mici, daca nu chiar zero.
Tinand cont de luminozitatea asteroidului, diametrul sau este intre 5 si 20 de metri. Potrivit programului de cercetare NEO a obiectelor care se apropie periculos de mult de Pamant de pe langa JPL, ne putem astepta ca un obiect de aceasta marime sa se apropie de Pamant cam o data la 6 ani. Pentru foarte scurt timp, va fi destul de luminos pentru a fi vazut chiar si cu un telescop de dimensiuni medii.

Timişoara / Judecătorii de la Curtea de Apel au votat pentru CSM

În Sala de consiliu a Curtii de Apel Timisoara a avut loc Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Timisoara pentru alegerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii - reprezentant al judecatorilor de la curtile de apel.
La nivelul curtilor de apel si-au depus candidatura urmatorii judecatori:
-judecator Ghica Alina Nicoleta - Curtea de Apel Bucuresti
-judecator Gîrbovan Dana Cristina - Curtea de Apel Cluj
-judecator Tudoran Mihai Viorel - Curtea de Apel Ploiesti
Din totalul celor 45 de judecatori ai CA Timişoara, au fost prezenţi 37 de judecatori.
Au fost valabil exprimate 37 de voturi, iar 0 voturi au fost nevalabil exprimate.
Rezultatul votului de la Curtea de Apel Timisoasra este urmatorul:
1. Candidat Ghica Alina Nicoleta 26 voturi
2. Candidat Gîrbovan Dana Cristina 6voturi
3. Candidat Tudoran Mihai Viorel 7 voturi
Rezultatul votului la nivel national va fi centralizat de catre Comisia Electorala Centrala în data de 29 iunie 2011, pe baza datelor transmise de la fiecare curte de apel din România.

Timişoara / Primul meci de fotbal din România

O ştire măruntă din 11 iunie 1899 a Gazetei Maghiare, ziar din Timişoara, anunţa intenţia unui profesor de gimnastică de la Liceul Piarist de a organiza o demonstraţie a unui sport nou, din Anglia. Carol Müller se numea dascălul, iar acelaşi ziar avea să scrie mai târziu: “Cel mai interesant moment al serbării şcolare a fost noul joc englez cu mingea. Acesta se practică doar cu piciorul şi a fost prezentat prima dată la Timişoara în 25 iunie 1899. Au jucat câte 11 elevi din clasele a şasea şi a şaptea, iar după 45 de minute niciuna dintre echipe nu a reuşit să marcheze vreun gol”. Acum ştim că acesta a fost primul meci de fotbal jucat pe teritoriul actual al României după regulile moderne ale jocului, cu bilet de intrare, iar publicaţia nota că reprezentaţia a încântat spectatorii.
Povestea de succes a continuat apoi cu trofeele cucerite de echipele oraşului, ultimul dintre acestea fiind titlul naţional la Juniori A, cucerit săptămâna trecută de un lot de tineri afalt sub comanda lui Robert Fruşa şi Ovidiu Preda şi format din: Ciprian Ostafie, Paul Iordache (portari),Andrei Dăruială, Florin Ilie, Răzvan Iovan, Mihai Voiculescu, Thomas Altmayer, Călin Toma (fundaşi), Armando Nicoară, Adrian Cobzariu, Mădălin Stancu, Marian Fuchs, Dario Todor, Albert Aldea, Marius Homan, Ovidiu Pană, Robert Szalkai (mijlocaşi), Gelu Velici, Bogdan Pleşcan, Emanuel Ardelean (atacanţi). Pentru trofeul adus Timişoarei, în proxima şedinţă de Consiliu Local îi vom onora pe aceşti tineri, oferindu-le câte o diplomă de excelenţă, un gest simbolic pentru a răsplăti viitorul timişorean al unui sport care, de zeci ani, clasează Timişoara pe primul loc în clasamentul asistenţei la evenimente sportive.
Pentru a marca aniversarea primului meci de fotbal desfăşurat vreodată pe teritoriul României, Primăria Municipiului Timişoara, pe baza unui concept realizat de Eduard şi Dan Jakabhazi, a “transformat” pasajul de cale ferată de pe Calea Aradului într-o imensă poartă de fotbal, cei care vor trece pe aici urmând să primească simbolice “bilete de intrare” la un eveniment care a pus Timişoara pe harta premierelor româneşti.

Timiş / 36671 comercianţi activi din punct de vedere juridic la începutul lunii iunie

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a dat publicităţii situatia statistica a cererilor de suspendare temporara a activitatii, dizolvarile voluntare si radierile voluntare ale societatilor comerciale in primele 5 luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si situatia firmelor intrate sub incidenta Legii nr. 85/2006.
Astfel, comparativ cu anul 2010 cand, in primele 5 luni, s-au inregistrat un numar de 34.369 suspendari de activitate la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 10.275 suspendari de activitate, reprezentand o scadere cu aproximativ 70,1 %.
Comparativ cu anul 2010 cand, in primele 5 luni, cand s-au inregistrat un numar de 4.270 dizolvari voluntare la nivelul intregii tari, anul acesta, s-au inregistrat un numar de 1.536 dizolvari voluntare, reprezentand o scadere cu aproximativ 64 %.
La nivelul judeţului Timiş, situaţia statistică a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009 în anul 2011 a fost după cum urmează: ianuarie - 20, februarie - 39, martie - 70, aprilie - 65, mai - 69. Numărul total de comercianţi timişeni activi din punct de vedere juridic la 31 mai 2011 a fost de 36671, dintre care persoane fizice autorizate 7534, iar persoane juridice 29137.
21 de dizolvări voluntare au fost efectuate în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2011 în judeţul Timiş, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când s-au înregistrat 13.
Faţă de 2134 de înmatriculări efectuate în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2011, anul trecut în aceeaşi perioadă au fost 1702.
Tot în judeţul Timiş, situaţia statistică a radierilor voluntare efectuate în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2011 a fost de 588, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut - 801.
Suspendările de activitate, în judeţul Timiş, efectuate în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2011 au ajuns la 339, faţă de1384 anul trecut.

joi, 23 iunie 2011

Timişoara / LPS Banatul, campioană naţională de fotbal la juniori B

Centrul de Fotbal al FRF de la Buftea a găzduit în seara lui 23 iunie a.c., finalele ediției 2010-2011 a campionatului național de fotbal al juniorilor B (născuți în 1994).
De la ora 20, pe terenul 1, s-au înfruntat, în finala pentru locul 1, LPS BANATUL TIMIȘOARA și SC DINAMO 1948 SA, victoria revenind timişorenilor cu scorul de 3 - 0.
În semifinale s-au înregistrat rezultatele: SC Dinamo 1948 SA - SC FC Brașov SA 1-0 și 1-0, respectiv SC FC Petrolul Ploiești SA - LPS Banatul Timișoara 1-2 și 1-6.

Timişoara / Premieră naţională postdecembristă: Universitatea de Medicină şi Politehnica vor fuziona într-o singură instituţie

După ce, la începutul anului, au pus bazele unui consorţiu, Universitatea Politehnica şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ au hotărât să fuzioneze într-o singură instituţie universitară. După cum a declarat Ştefan Drăgulescu, rectorul UMF, senatele celor două unităţi de învăţământ superior timişorene au decis, în întruniri separate, să se demareze negocierile, astfel încât până la sfârşitul lunii septembrie fuziunea să devină o realitate şi în documentele oficiale.

Timişoara / Serbările Timişoreana

În perioada 24 - 26 Iunie, la stadionul Dan Păltinişanu, se va derula Festivalul Berii Timişoreana.
Din Timişoara porneşte caravana Serbărilor pentru a străbate oraşele României şi a aduce voie bună în toate.
Oraşul va răsuna vineri seară cu acordurile formaţiei Viţa de Vie şi apoi cu melodiile Cargo. Cu muzica celor de la Cargo v-aţi obişnuit deja de la Serbările de anul trecut, deci atmosfera, ştiţi şi voi, o să fie de neuitat.
Sâmbătă seară, Vunk şi prietenii vechi de la Holograf sunt responsabili pentru buna dispoziţie şi suntem siguri că va fi asigurată din plin.
Duminică se încheie sărbătoarea la Timişoara, dar doar ca să pornească în altă parte. Trupele Zero şi Direcţia 5 vă vor face ziua mai frumoasă.

Femeia Zilei / Antonia, cea mai sexy femeie din lume

Ca in fiecare an, publicatia FHM a intocmit clasamentul Top 100 Cele mai sexy femei din lume, pe care cititorii revistei le pot vota dupa propriile criterii.
Anul trecut, cea mai sexy femeie din lume a fost considerata a fi Inna, insa in 2011 este momentul Antoniei sa straluceasca.
In ultimii ani, alte vedete feminine din Romania care au ocupat locul fruntas sunt Gina Pistol, Catrinel Menghia si Monica Columbeanu.
Topul din 2011 o claseaza pe Inna pe locul doi si pe Catrinel Menghia pe pozitia a treia.
Alte nume din showbiz-ul romanesc nominalizate in top sunt Ilinca Vandici, Roxana Ciuhulescu, Adelina Pestritu, Raluca Lazarut, Andreea Perju, Gianina Varga, Dana Savuica, Magda Palimariu, Cristina Rus, Ellie White.

Timişoara / 26 iunie - Ziua Drapelului Național al României

Programul manifestărilor organizate în data de 26 iunie 2011 pentru sărbătorirea Zilei Drapelului Național al României la Timişoara:
Orele 8,30 – 9 – Biserica din Piața Timișoara 700 - slujba de sfințire a drapelului național.
Ora 10 – Piața Libertății – în fața catargului de arborare a drapelului național - prezentarea onorului, înălțarea drapelului , intonarea imnului național, defilarea gărzii de onoare.
Orele 10,30 -11 concert de fanfară.
Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar a decretat ca Tricolorul - roșu, galben și albastru - să reprezinte steagul național al tuturor românilor; cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

Timiş / Contestaţie la licitaţia pentru Autostrada Timişoara - Lugoj

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România informează că, la închiderea perioadei de contestaţii în cazul licitaţiilor pentru supervizarea lucrărilor de autostradă de pe Coridorul IV Paneuropean, se înregistrează următoarea situaţie:
*Supervizarea lucrarilor pentru contractul 'Proiectare şi execuţie autostrada Nădlac - Arad şi Drum de legătură, Loturile 1 si 2' pe o lungime de 38,882 km
Valoare estimată a contractului de supervizare: 27.619.692 lei fără TVA
Câştigător Asocierea SC VIA Design-Omicron-Amepro SA - Consitrans, valoare ofertă căştigătoare 20.701.075,48 lei fără TVA. Nu există contestaţii.
*Supervizarea lucrărilor pentru contractul 'Proiectare şi execuţie Autostrada Timişoara - Lugoj loturile 1 si 2' pe o lungime de 35,12 km
Valoarea estimată a contractului de supervizare: 24.415.030 lei fără TVA
Câştigător Louis Berger, valoare ofertă câştigătoare 23.054.503 lei fără TVA. Există o contestaţie depusă de Asocierea Omicron-Amepro SA - SC Septembrie Consulting SRL
*Supervizarea lucrărilor pentru contractul 'Proiectare şi execuţie Autostrada Lugoj-Deva-lot 1, km 0+000 - km 27+400' pe o lungime de 27,40 km
Valoarea estimată a contractului de supervizare: 24.483.076 lei fără TVA
Câştigător Asocierea SC Search Corporation SRL - Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao SA, valoare ofertă câştigătoare 18.356.577,68 lei fără TVA. Nu există contestaţii.
*Supervizarea lucrărilor pentru contractul 'Proiectare şi Execuţie Autostrada Orăştie - Sibiu, Loturile 1,2,3 si 4' pe o lungime de 82,070 km
Valoarea estimată a contractului de supervizare: 72.951.543 lei fără TVA
Câştigător Asocierea SC Consitrans SRL - SC VIA Design SRL - Omicron-Amepro SA, valoare ofertă câştigătoare 31.590.226,51 lei fără TVA. Există o contestaţie depusă de Asocierea Egis Romania SA - Ingedia Romania SRL - Transproiect 2001 SA
Finanţarea acestor contracte este asigurată din fonduri nerambursabile europene prin Fondul de Coeziune în cofinanţare cu fonduri de la Bugetul de Stat.

Timişoara / Primarul Gheorghe Ciuhandu este consternat de declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu

Primarul Municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandu, transmite într-un comunicat de presă: "În numele Municipiului Timişoara îmi exprim consternarea vizavi de declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu, care l-a acuzat public pe Majestatea Sa Regele Mihai I al României de înaltă trădare pentru abdicarea Sa la 30 decembrie 1947.
Preşedintele Traian Băsescu, prin declaraţiile sale, ne arată faptul că toată condamnarea comunismului în România a fost doar o mascaradă şi o dovadă de falsitate din partea sa.
Este datoria de onoare a Timişoarei ca, în acest moment, să sară în apărarea Regelui României. Dincolo de faptul că este Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, nu trebuie să uităm contribuţia pe care Majestatea Sa Regele Mihai I al României a avut-o la dezvoltarea oraşului nostru şi la posibilitatea ca astăzi Timişoara să fie unul din cele mai importante oraşe ale României şi chiar ale acestei regiuni a Europei. Oraşul nostru trebuie să îi fie recunoscător şi astăzi Majestăţii Sale pentru întemeierea unor instituţii de cult, învăţământ şi cultură: Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, Opera Română, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Biblioteca Universitară, Universitatea Timişoara, Filarmonica de Stat „Banatul”, Facultatea de Agronomie (devenită ulterior Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului) sunt numai câteva dintre instituţiile emblematice ale Timişoarei care există datorită Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României.
În aceste condiţii, credem că preşedintele Traian Băsescu ar trebui să prezinte scuze faţă de Majestatea Sa Regele Mihai I al României, faţă de Familia Regală şi faţă de toţi timişorenii care îi sunt recunoscători Majestăţii Sale Regelui pentru contribuţia sa la devenirea Timişoarei".

Timişoara / Mobilizare locală pentru dezvoltarea oraşului de pe Bega

În cadrul proiectului “Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active”, cofinanţat prin Fondul Social European şi implementat de Asociaţia CRIES (Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS şi asociaţiile Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Reper 21, s-a format un Grup Local de Acţiune (GLA).
Acest GLA este deschis în continuare participării reprezentanţilor autorităţilor publice, personalului organizaţiilor societăţii civile, al partenerilor sociali (sindicate şi patronate), al membrilor Pactului regional pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al Camerei de Comerţ şi Industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor şi mass-media din Timişoara.
Primele activităţi ale acestui grup sunt legate de invitarea cetăţenilor Timişoarei în perioada 23 iunie – 10 iulie a.c. la formularea unei viziuni de dezvoltare a comunităţii locale şi de construire a unor răspunsuri specifice la probleme presante cu care se confruntă concetăţenii noştri.
Acest demers inovativ continuă eforturile începute în 2007, când municipiul Timişoara a fost selectat de către Consiliul Europei pentru a face parte din demersul european de “Teritoriu de Coresponsabilitate”, alături de comunităţi din Europa occidentală precum Paris (Franţa), Provincia Autonomă Trento (Italia), Mulhouse (Franţa), Regiunea Walonă din Belgia ş.a.
Întâlnirile pe grupuri omogene din punct de vedere socioprofesional preconizate a fi organizate în Timişoara reunesc: studenţi, tineri (elevi, angajaţi sau în căutarea unui loc de muncă) – grupe care au fost deja invitate la dialog astăzi, la sediul CRIES, funcţionari publici, personalul specializat în domeniul artei şi culturii, reprezentanţi ai mediului economic (oameni de afaceri, directori şi directori resurse umane, antreprenori sociali), persoane în dificultate (defavorizate social, familii monoparentale, persoane cu trecut infracţional), persoane de etnie romă, cadre medicale, cadre didactice, familii afectate de fenomenul migraţiei temporare a părinţilor, femei aflate în concediu maternal, persoane vârstnice, persoane care execută pedepse private de libertate.
Participarea cetăţenilor în cadrul acestui proces ambiţios al comunităţilor participative din Europa este premiza esenţială pentru implementarea cu succes a acestui demers la Timişoara, motiv pentru care ne exprimăm speranţa de a beneficia de prezenţa celor interesaţi în a-şi exprima punctul de vedere în termeni de bunăstare şi coeziune socială.
Înscrieri şi informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0356-422405, respectiv prin e-mail la adresa dialogsocial@cries.ro. De asemenea, vă invităm să vizitaţi pagina de internet http://www.cries.ro/rolulDS.html.

miercuri, 22 iunie 2011

Gărâna / Semenic Fest 2011

Campania naţională exclusivă a Radio România Actualităţi “Mişcarea de Sănătate” lansează, împreună cu Radio 3Net Florian Pittiş şi Radio Reşiţa, primul mare festival al Banatului – „Semenic Fest 2011” – rock, jazz, folk şi dance – o vară fierbinte cu muzică bună, la Gărâna.
Prima ediţie a festivalului va începe în acest weekend şi se va încheia la începutul lunii septembrie. Vineri, 24 iunie, pe scena în aer liber consacrată de Festivalul Internaţional de Jazz, vor urca trupe noi rock (selectate la Bucureşti în urma unui concurs organizat de Club A), care se vor întrece într-un maraton muzical, iar seara se va încheia cu un concert al formaţiei Stonebox. Sâmbată seara, trupa Timpuri Noi va susţine un recital de excepţie, după revenirea pe piaţa muzicală. Duminică, zeci de sportivi amatori şi profesionişti vor participa la un cross montan care va porni din Poiana Lupului, pe un traseu de un kilometru şi jumătate, la poalele munţilor Semenic.
Situată la aproape 30 de kilometri distanţă de Reşiţa şi la o altitudine de 1.000 de metri, localitatea Gărâna a fost înfiinţată de coloniştii germani în 1828 cu numele de Wolfsberg, fiind în prezent una dintre cele mai atractive destinaţii turistice şi culturale ale României. Acest sat de vacanţă din judeţul Caraş-Severin, renumit în toată lumea, gazduieşte în fiecare an tabere de sculptură şi pictură, expoziţii, lansări de carte, competiţii de enduro şi mountainbike.

România / Document oficial FRF: Timişoara este în Liga a II-a

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă al FRF (compus din SANDU Mircea - Preşedinte FRF, DRAGOMIR Dumitru – Prim-vicepreşedinte FRF, GOGA Octavian – Vicepreşedinte FRF) a aprobat referatul Direcţiei Competiţii a FRF (în imagine)şi a dispus, în temeiul art. 20 alin. 4 lit. a, coroborat cu prevederile art. 20 alin. 1 lit. a, teza finală din ROAF, organizarea unui joc de baraj, ce se va desfăşura tur-retur, la datele de 2 şi 6 iulie a.c., la orele 18.30 și, respectiv 18, între CS FC SĂGEATA NĂVODARI şi CSU VOINŢA SIBIU în vederea ocupării locului rămas vacant în Liga I.
REPROGRAMAREA ETAPELOR CAMPIONATULUI LIGII I
Pentru o cât mai bună pregătire a meciului amical România - Argentina, programat miercuri, 10 august a.c., pe noua Național Arena din București, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis, în cadrul ultimei sale ședințe, din 20 iunie a.c., să reprogrameze jocurile contând pentru etapa a 3-a a campionatului Ligii I.
Prevăzute a avea loc sâmbătă, 6 august a.c., partidele etapei respective se vor disputa în locul celor din runda a 4-a, noua configurație a programului turului ediției 2011-2012 a campionatului Ligii I, din toamna anului 2011, fiind următoarea:
Etapa a 3-a - 13 august; etapa a 4-a - 20 august; etapa a 5-a - 27 august; etapa a 6-a - 10 septembrie; etapa a 7-a - 17 septembrie; etapa a 8-a - 24 septembrie; etapa a 9-a - 1 octombrie; etapa a 10-a - 15 octombrie; etapa a 11-a - 22 octombrie; etapa a 12-a - 29 octombrie; etapa a 13-a - 5 noiembrie; etapa a 14-a - 19 noiembrie; etapa a 15-a - 26 noiembrie; etapa a 16-a - 3 decembrie; etapa a 17-a - 10 decembrie; etapa a 18-a - 17 decembrie.

Timişoara / Pistă de cicloturism de 37 km pe malul canalului Bega, de 2.861.320 Euro

Consiliul Judeţean Timiş va supune votului în plen realizarea unei piste de cicloturism de-a lungul malului Canalului Bega ce va lega Timişoara de Zrenjanin din Serbia.
Traseul pistei de cicloturism este poziţionat de-a lungul Canalului Bega în aval de Timişoara şi are o lungime de 37 km cu o lăţime de 2 m, care permite circulaţia în ambele sensuri.
Pista de cicloturism începe în Timişoara în apropierea podului Modoş, continuă pe Splaiul Sofocle, Parcul Industrial Freidorf, Utvin, Uivar, Otelec care este ultima localitate din România şi se va continua în Serbia până în localitatea Zrenjanin pentru care se va realiza in cadrul proiectului comun un studiu de fezabilitate.
CJ Timiş va asigura partea de cofinanţare, care revine judeţului Timiş, conform condiţiilor de finanţare, iar ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ de APĂ Banat va participa în cadrul proiectului cu terenul pe care se va realiza investiţia, urmând ca ulterior la finalizarea proiectului sa se stabilească printr-un acord comun forma de valorificare a pistei.
Bugetul total al proiectului este de 2.861.320 Euro, inclusiv TVA. ( Euro a fost calculat la un curs de 4,25 lei) din care bugetul propriu al CJ Timiş este de 2.626.320 Euro din care valoarea TVA este de 508.320 Euro, iar bugetul partenerului sârb este de 235.000 Euro.

marți, 21 iunie 2011

Timişoara / Cine vrea comisionul containerelor în cazul Liceului de Arte Plastice?

În timp ce, de câteva luni încoace, la Consiliul Local din Timişoara este o adevărată harababură cu proiectul de hotărâre care propune mutarea Liceului de Arte Plastice din clădirea care acum aparţine Fundaţiei Caritatea în construcţii modulare amplasate la şcoala de pe strada liviu Rebreanu, Inspectoratul Şcolar Timiş îşi vede de treabă imperturbabil.
Nu contează că proiectul de hotărâre a tot fost scos şi băgat pe ordinea de zi de au înţeles şi portarii despre ce este vorba, nu contează că au fost organizate şi dezorganizate tot felul de dezbateri publice pe subiectul containerelor în care ar urma să se desfăşoare procesul de învăţământ al Liceului de Arte Plastice, cum nu contează nici faptul că până la urmă Primăria încearcă să găsească o soluţie de compromis, o propunere în acest sens fiind clădirea Liceului Electromotor.
Până la urmă nu contează nici faptul că şi varianta containerelor este costisitoare. Adică timp de trei ani , chiria pe lună ar fi de 13 000 de euro pe lună (adică o jumătate de milon de euro), faţă de 18 000 de euro, cât cere Fundaţia Caritatea. Dar ar mai fi vreo 27 000 de euro ca şi cost de livrare al containerelor, plus 63 000 de euro pentru "serviciile retur", alte costuri - 24 000 de euro. Şi la total s-ar mai adăuga cheltuielile de racord la utilităţile publice. Totul calculat fără TVA. Dacă mai pui şi TVA-ul se trece frumos şi liniştit de milionul de euro!...
Numai că la Inspectoratul Şcolar Timiş tot ce s-a întâmplat în jurul subiectului nu i-a smuls de la inimă ideea de containerizare a Liceului de Arte Plastice. Şi ca să arate cât este de hotărât, Marin Popescu şi Francisc Halasz, inspectorul - şef şi cel adjunct, au trimis o adresă prin care confirmă că nu şi-au schimbat opiniile în nici un fel. Nici ei, dar nici Consiliul de Administraţie al Inspectoratului.

Timişoara / Cultură de canabis în locuinţă

Un membru al unui grup infracţional organizat, specializat în trafic de droguri de risc, a fost surprins de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, în timp ce încerca să vândă marijuana.
Percheziţii la locuinţele membrilor grupului infracţional: s-au descoperit o cultură ilicită de canabis, aproximativ 1,7 kg de plante mărunţite de canabis şi alte cantităţi de droguri.
Începând cu anul 2010, poliţişti ai Serviciului Antidrog - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial, au desfăşurat activităţi investigative, cu privire la un grup infracţional, implicat în traficul şi consumul ilicit de droguri (marijuana) la nivel stradal, ce acţiona pe raza judeţului Timiş şi în localităţile limitrofe municipiului Timişoara. Astfel, în urma cercetărilor, au fost identificaţi M.G., de 35 de ani, P.L. de 26 de ani, G.M., de 30 de ani şi H.S., de 31 de ani. S-a stabilit că drogurile proveneau din culturi ilicite de canabis indoor, pe care suspecţii le aveau la locuinţele lor.
În cursul zilei de 21 iunie a.c., s-a acţionat pentru prinderea în flagrant a suspectului M.G., surprins în timp ce intenţiona să distribuie aproximativ 25 grame marijuana.
Totodată, au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare la locuinţele principalilor suspecţi. Astfel, la locuinţa lui M.G. au fost găsite diverse cantităţi de marijuana şi haşiş. Într-o anexă a locuinţei a fost descoperită o cultură ilicită de canabis, aflată în diverse stadii de vegetaţie, asigurată cu un sistem de climatizare şi alte instalaţii specifice dezvoltării rapide a plantelor, în total fiind identificate aproximativ 50 de plante.
De asemenea, la locuinţa lui G.M. au fost găsite aproximativ 1,7 kg. de plante mărunţite de canabis.

Timişoara / Festival de breakdance în Piaţa Unirii şi în Piaţa Traian

Institutul francez din Timişoara organizează de 5 ani un festival atipic de artă urbană, sTRAdART, dedicat în întregime practicilor artistice în spaţiul public, care se va desfăşura în zilele 24-26 iunie, la Timişoara. Ultima ediţie a acestui festival a fost consacrată dansului Hip Hop şi graffiti-ului.
În urma succesului de care s-a bucurat această manifestare şi în particular dansul Hip Hop (ateliere în spaţiul public animate de coregraful şi dansatorul Bouba Landrille Tchouda şi asistentul său Cedric Gueret, spectacole, proiecţii), s-a propus transformarea manifestării într-o primă etapă într-o întâlnire internaţională de dans Hip Hop, iar apoi într-o bienală a dansului, după modelul Bienalei de Dans de la Lyon.
Vineri, 24 iunie, de la ora 14,30, va avea loc deschiderea Festivalului, în Piaţa Traian, urmând ca, între orele 15-18,30,  să se deruleze ateliere simultane de Breakdance/Streetdance în Piaţa Traian şi Piaţa Unirii, pentru ca ziua să se încheie cu o proiecţie de spectacole de dans (19,30-20,30/Piaţa Traian).
Sâmbătă, 25 iunie, de la 10,30, va continua cu ateliere simultane de Breakdance/Streetdance în Piaţa Traian şi Piaţa Unirii, de la 16,30 - spectacole de dans oferite de dansatori locali, tot în Piaţa Traian, iar de la ora 21, la Casa Studenţilor, să fie Seară hip hop maghiar, cu ASK Hazai Márka (concert Hip-hop), DJ Suhov + Wowbagger.
Duminica începe de la ora 14 cu demonstraţia participanţilor la ateliere, demonstraţie Pokemon crew, show case jury şi BATTLE Breakdance/Streetdance/B-Boy, în Piaţa Traian, pentru ca de la ora 19,30, spectacolul MURMURES al companiei Malka (Bouba Landrille Tchouda şi Nicolas Majou) să încheie festivalul la Teatrul Naţional din Timişoara.

Timişoara / Noul Cod al Muncii a adus încă 9000 de contracte de muncă în judeţul Timiş

Prefectul Mircea Băcală a condus, astăzi, la Prefectura Timiş, ședința Comisiei de Dialog, în cadrul căreia s-au pus în discuție probleme legate de aplicarea noului Cod al muncii. Conform celor prezentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, de la intrarea în vigoare a noului Cod al muncii (2.05.2011) au fost înregistrate un număr de 9000 de noi contracte de muncă. Totodată, în luna mai, Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat un număr de 331 controale, în urma cărora au fost aplicate un număr de 734 sancțiuni la 157 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 442.500 lei.

Timişoara / Camere video şi preţuri la agro-alimente afişate electronic la Piaţa de Gros

La Piaţa de Gros din Timişoara va demara proiectul "SISTEM AGRO-LOGISTIC REGIONAL INTEGRAT", bugetul total fiind de 1.092.717.68 EURO, obiectivul general constituindu-l dezvoltarea şi integrarea infrastructurii de afaceri din zona economică transfrontalieră Timişoara - Szeged în vederea creşterii competitivităţii economice a arealului transfrontalier. Astfel, se va crea un sistem logistic regional integrat, se vor îmbunătăţi condiţiile de acces şi desfăşurare a activităţilor de circulaţie a mărfurilor agro-alimentare din zona transfrontalieră, dar şi se vor încuraja producătorii locali prin realizarea infrastructurii de bază pentru circulaţia mărfurilor agro-alimentare între producătorii din zona transfrontalieră.
Concret, va avea loc extinderea Pieţei de Gros prin construirea unei hale de colectare şi achiziţii de produse agro-alimentare, pe o suprafaţă de 685,83 mp, având drept scop desfacerea produselor agro-alimentare.
Totodată, se va realiza un SISTEM DE AFIŞAJ DIGITAL privind mărfurile şi preţurile din cele două pieţe de gros, Timişoara şi Szeged, precum şi un sistem informatic integrat Timişoara-Szeged pentru facilitarea informării şi efectuării operaţiunilor de comerţ en-gros dintre producători în timp real.
Pe de altă parte, se va implementa un sistem de securizare a accesului în Piaţa de Gros Timişoara prin instalarea unui sistem de acces în piaţă (barieră şi ticketing) ce va permite accesul, precum şi un sistem de monitorizare a activităţii operaţionale în Piaţa de Gros pentru desfăşurarea în siguranţa a activităţilor şi supravegherea depozitelor de mărfuri ale producătorilor, prin montarea de camere video.

Timişoara / În premieră naţională, o stradă se va spăla automat

Strada Iancu Văcărescu (pe care se află Piaţa Iosefin) va fi reorganizată, prin modernizarea infrastructurii spaţiului public situat între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989, proiectul, în valoare de 5.936.431,82 lei (T.V.A inclus), urmând a fi implementat pe o perioadă de 11 luni.
Proiectul cuprinde lucrări privind reconfigurarea geometriei, reabilitarea carosabilului în suprafaţă de 6.662 mp, reabilitarea infrastructurii (utilităţi cuprinse în corpul drumului: apă, electricitate, gaz, reţele termice, canalizaţie stradă, telecomunicaţii, iluminat public), construcţie piste biciclete, reabilitarea spaţiului pietonal, amenajarea zonelor verzi, plantări aliniamente, dar şi dotări cu mobilier urban (rastele biciclete, coşuri gunoi etc).
În premieră, probabil naţională, pe strada Iancu Văcărescu se va realiza o instalaţie automată de spălare a străzii.

luni, 20 iunie 2011

Timişoara / Expoziţie Andre Francois, francez născut în oraşul de pe Bega

Institutul francez din Timişoara (IFT) vă invită în data de 22 iunie, de la ora 19, la vernisajul expoziţiei artistului francez André François. Privirea asupra lumii a lui André Farkas, cunoscut ca André François, este cea a umoristului uneori amuzat, adeseori feroce. Afişist, ilustrator, pictor şi sculptor de geniu, operele sale sunt expuse în cele mai mari muzee.
În domeniul editurii, acesta a ilustrat lucrări ale lui Prévert, Queneau, Vian. A colaborat, de asemenea, cu Telerama, Le Nouvel Observateur, Punch…
Cu ocazia expoziţiei, Institutul francez aduce un omagiu acestui artist original, născut în Timişoara.
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 22 iunie - 7 iulie 2011 la Institutul francez din Timişoara (IFT), Bd. C. D. Loga nr. 46. Intrarea este liberă.

Timişoara / Politehnica, Universitatea de Medicină şi Universitatea de Ştiinţe Agricole pe lista cererilor de prefinanţare respinse la AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat lista cererilor de prefinantare nr.2, respectiv nr.3, care au fost respinse, intrucat nu indeplinesc prevederile Deciziei nr.9 din 23.02.2011 a AMPOSDRU.
Conform art. 5, alin. (7), lit. b), „a doua transa de prefinantare va fi de max. 20% din valoarea totala eligibila a contractului de finantare si va putea fi acordata doar dupa recuperarea unei sume echivalente a cel putin 50% din prefinantarea primita anterior”.
Beneficiarii care se regasesc pe aceasta lista pot depune o noua cerere de prefinantare dupa ce indeplinesc conditiile prevazute in aceasta decizie (Sursa: www.fseromania.ro).
Printre cererile de prefinantare neeligibile se află două de la Universitatea Politehnica din Timişoara, dar şi de la UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE VICTOR BABEŞ şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din TIMIŞOARA.

Timişoara / OUTLET EXPO – ediția de vară

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș încheie calendarul expozițional al semestrului I al anului în curs cu expozitia OUTLET EXPO care se desfășoară în perioada 22 – 26 iunie 2011, la Centrul Regional de Afaceri al CCIATdin B-dul Eroilor de la Tisa nr.22.
Cea de-a 5-a ediție a OUTLET EXPO reunește producători și comercianți din țară (Arad, Brăila, București, Carei, Ploiești, Reghin, Salonta, Timișoara) si străinătate (Ungaria) care oferă spre vânzare , la cele mai mici prețuri, o gamă largă de articole de îmbrăcaminte, încălțăminte, marochinărie; articole de menaj, articole din sticlă, ceramică și porțelan; articole textile pentru locuință, mobilier - paturi tapițate, canapele din piele naturală etc.
Reducerile practicate sunt ocazionale, ele fiind valabile doar în această perioadă, datorită specificului acestei manifestări.
Deschiderea oficială a manifestarii are loc miercuri, 22 iunie 2011, ora 11, la intrarea în Sala Polivalentă. Program de vizitare: orele 11 – 20, iar costul biletului de intrare va fi de 2 lei, de acces gratuit beneficiind pensionarii și copiii sub 14 ani.

Republica Moldova / Liberalul Dorin Chirtoacă, primar în Chişinău

Candidatul PL și al AIE la funcția de primar al Capitalei a câștigat scrutinul din 19 iunie 2011. Cel puțin așa reiese din datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), care arată că pe Chirtoacă și Dodon îi despart circa 4422 de voturi(Chirtoacă - 186916; Dodon - 182494),spune publicaţia electronică din Republica Moldova, Unimedia.
Potrivit datelor CEC, Dorin Chirtoacă va redeveni primar datorită voturilor venite din suburbii pe ultima sută de metri, în special cele de la Durlești. După numărarea a 100% din procese verbale, Dorin Chirtoacă a adunat cu 50,6% din voturi, iar Igor Dodon - 49,4%. "Datele poartă un caracter preliminar până nu primim originalul proceselor verbale", a declarat la ora 5 dimineața președintele CEC, Iurie Ciocan.

duminică, 19 iunie 2011

Femeia Zilei / Simona Traşcă, adică Pamela de România


Iată o altă vedetă aruncată în focul luptei cu celebritatea, pe numele ei Simona Traşcă, dar cu supranumele de Pamela de România.
„La 16 ani, m-am îndrăgostit de consulul Libanului şi am făcut un copil cu el. Aşa că, acum, sunt mândra mămică a unui băiat de 14 ani, Fady, care mă susţine în tot ceea ce fac, inclusiv m-a încurajat înaintea acestui pictorial. Din păcate, după şase ani de
căsnicie, relaţia mea cu tatăl lui s-a destrămat. Au fost mai multe neînţelegeri, care au culminat cu faptul că el mi-a cerut să renunţ la religia mea, ortodoxă şi să trec la religia lui, musulmană… Evident, băiatul creşte cu mine acum şi avem o relaţie foarte modernă părinte-copil, suntem, practic, prieteni”, a mărturisit blonda de 31 de ani pentru Bucătărescu.ro.
În ultima vreme, televiziunile aveau nevoie de o altă starletă pe micile ecrane.
Şi au găsit-o pe Simona Traşcă, posesoarea unor silicoane pe care le-a tot schimbat ca şi pe cauciucurile de la o maşină.
Poate chiar mai des. Şi uite aşa ratingurile cresc mai ceva ca Făt-Frumos.

România / JUNIORI A: FC TIMIŞOARA, CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DUPĂ O FINALĂ DE UN RAR DRAMATISM

SC FC Timişoara SA a devenit azi, 19 iunie a.c., campioană naţională a României la juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1992), după ce s-a impus într-o finală de rar dramatism, cu 2-1, în faţa SC Viitorul Constanţa SA.
Ultimul act al ediţiei 2010-2011, disputat pe terenul 1 al Centrului de Fotbal al FRF de la Buftea, se îndrepta spre un succes al constănţenilor, care deschiseseră scorul, în minutul 75, graţie loviturii de cap a lui Florentin Tudorache. Numai că, aidoma lui Manchester United în finala Ligii Campionilor jucată în 1999 contra lui Bayern Munchen, timişorenii au întors rezultatul în minutele 90 şi 90+2, rolurile îndeplinite acum 12 ani de Sheringham şi Solskjaer fiind preluate azi de Gelu Velici, acesta marcând din de fiecare dată din aşa-numitul "careu mic".
În finala pentru locul 3, jucată pe terenul sintetic al Centrului de la Buftea, FC Politehnica 2002 Timişoara - SC Dinamo 1948 SA 2-0, căpitanul timişorenilor, Iulian Vântură, izbutind "dubla" în minutele 51 şi 79.
Finala "mare" a fost arbitrată de o brigadă condusă de Adrian Ilyes (Ploieşti), iar cea "mică" de un cvartet condus de Adrian Cojocaru (Galaţi).
CLASAMENT FINAL: 1. SC FC TIMIŞOARA SA, 2. SC Viitorul Constanţa SA, 3. FC Politehnica 2002 Timişoara, 4. SC Dinamo 1948 SA
Trofeul cuvenit portarului celor două meciuri i-a revenit lui Paul Iordache, cel mai bun jucător fiind desemnat Bogdan Pleşcan (noscut în 1994!), ambii de la SC FC Timişoara SA.
Antrenorii campionilor, Robert Frusa şi Alin Artimon, au folosit următorul "11": Paul Iordache - Andrei Dăruială, Florin Ilie, Răzvan Iovan, Călin Toma - Armando Nicoară (64 Albert Aldea), Mădălin Stancu (86 Emanuel Ardelean), Marian Fuchs (38 Marius Homan), Ovidiu Pană (62 Robert Szalkai) -Gelu Velici, Bogdan Pleşcan (90 Mihai Voiculescu).

România / FC Timişoara, echipa cu cei mai mulţi spectatori

FC Timişoara este echipa cu cei mai mulţi spectatori la meciurile de pe teren propriu, ea fiind urmărită din tribune în ediţia 2010-2011 a Ligii 1 de aproximativ 180.000 de fani, 76.000 în tur şi 103.500 în retur, spune romaniansoccer.ro.
Poziţia a doua a clasamentului echipelor cu cei mai mulţi spectatori în tribune la partidele de acasă este ocupată de Universitatea Craiova, cu 153.000, poziţia a treia - Oţelul Galaţi, cu 130.000, poziţia a patra - Steaua, cu 124.000 şi poziţia a cincea - Rapid, cu 117.000.
Echipa cu cei mai puţini spectatori este Unirea Urziceni, care a strâns doar 21.400 de fani la meciurile de pe teren propriu. Ea este urmată de Sportul Studenţesc, cu 30.100 şi de Astra Ploieşti, cu 31.650.
Ierarhia întocmită în baza mediilor pe meci este următoarea: 1. FC Timişoara - 10.500, 2. Universitatea Craiova - 9.000, 3. Steaua - 7.800.
Partidele la care au asistat cei mai mulţi spectatori sunt FC Timişoara - Steaua - 33.000, Universitatea Craiova - FC Vaslui - 25.000 şi Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi - 25.000.
Diferenţe majore între partidele din tur şi retur se observă la Universitatea Craiova. Dacă în prima parte a campionatului au asistat peste 10.000 de spectatori la fiecare meci al formaţiei oltene, în a doua parte în tribune s-au strâns între 1.000 şi 6.000 de fani.
La 39 de meciuri dintre cele 305 disputate în sezonul 2010-2011 s-au înregistrat sub 1.000 de spectatori. Recordul negativ în ceea ce priveşte numărul de spectatori din liga I este deţinut de stadioanele din Ploieşti şi Regie care au avut meciuri cu doar 150 de spectatori în tribune.
În partidele din deplasare, numărul cel mai mare de spectatori l-a avut Steaua, cu 175.000. Locurile următoare au fost ocupate de Dinamo - 138.500, Rapid - 124.123, Universitatea Craiova - 118.600 şi Oţelul Galaţi - 100.089.

Timiş / Fetiţă de 10 ani ucisă la Jimbolia

În data de 18 iunie, în jurul orelor 18, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Jimbolia au fost sesizaţi de către o persoană că fiica acestei , în vârstă de 10 ani, a plecat de la domiciliul bunicilor în data 17 iunie şi nu a mai revenit.
De urgenţă s-au constituit echipe de căutare care au făcut eforturi deosebite pentru ca fetiţa să fie găsita în viaţă şi într-un timp optim.
Din verificările efectuate s-a stabilit că L. M. E. a fost văzută ultima dată în compania lui G. Andrei, de 40 de ani, din aceeaşi localitate.
În dimineaţa zilei de 19 iunie a.c., la nivelul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş, s-a constituit echipa operativă coordonată de procurorul de caz, care a demarat cercetările pentru găsirea minorei şi prinderea lui G. Andrei, suspect de dispariţia acesteia.
Poliţiştii l-au depistat şi reţinut pe G. Andrei, care fiind întrebat dacă cunoaşte faptul că minora a plecat de la domiciliu şi ultima dată a fost văzută în compania sa acesta a recunoscut că a omorât-o fără să îşi justifice gestul.
Cadavrul minorei a fost găsit într-un canal de pe raza localităţii Jimbolia.
În continuare se efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate condiţiile în care s-a produs evenimentul.

România / Se trăieşte mai bine în Botswana

Românii trăiesc mai prost decât foarte multe state din Africa. Asta arată un clasament al bunăstării întocmit de Global Finance care plasează România pe locul 68, după ţări precum Guineea, Gabon sau Botswana. Topul, ia în calcul Produsul Iintern Brut per capita, ajustat printr-un coeficient (PPP) care exprimă puterea de cumpărare medie a unui locuitor al ţării respective.
Cu un PIB per capita 12.131 de dolari internaţionali calculaţi la o rată de schimb ajustată în 2010, România se află pe locul 68 în clasamentul bunăstării. Dintre ţările UE, doar Bulgaria stă mai prost decât România la PIB-ul pe cap de locuitor, cu 12067 de dolari, fiind clasată o poziţie mai jos decât România, la 69.
PIB-ul României per capita a fost în 2010 mai mare faţă de 2009, când a fost de 11917, dar mai mic faţă de 2008, când a fost de 12638.
Locuitorii din Guineea Ecuatorială, 18372 dolari/capita, Gabon 14971 dolari/capita sau Botswana 14784 dolari/capita o duc mai bine decât românii.
Pe primele locuri în clasament se află Qatarul, cu 90.149 dolari/ capita , Luxemburg , 78.395 dolari/capita, Norvegia, 52.964 dolari/capita , Singapore, 52.840 dolari/capita, Brunei, 48.714 dolari/capita şi SUA, 47.702 dolari/capita.
Potrivit aceluiaşi clasament, cele mai sărace state din lume sunt Burundi (410 dolari/capita), Zimbabwe (365 dolari/capita) şi Congo (342 dolari/capita).

Timişoara / Referendum pentru stabilirea modalităţii de alegere a rectorului la Universitatea de Vest

În ziua de 27 iunie, la Universitatea de Vest din Timişoara, cadrele didactice titulare, cercetătorii şi studenţii reprezentativi din Consiliile Facultăţilor şi din Senat sunt aşteptaţi la vot.
Se va supune votului modalitatea de alegere a rectorului. Se organizează două secţii de votare, la etajul I al clădirii principale de pe Bulevardul Vasile Pârvan 4, în dreptul Aulei Magna “Ioan Curea”. Secţiile de votare vor fi deschise între orele 8 şi 20.
Persoanele care consideră că au dreptul la vot şi nu se regăsesc pe liste sunt rugate să depună o întâmpinare la biroul electoral.
Votanţii vor opta pentru una din cele două variante de alegere a rectorului:
1.Pe bază de concurs public;
2. Pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.