marți, 1 noiembrie 2011

Timisoara / Licitatie de proiecte culturale si sportive la CJT

Consiliul Judeţean anunţă pentru anul 2012 în conformitate cu practica din ultimii ani, licitaţia de proiecte culturale şi sportive, pentru actorii culturali şi sportivi de pe teritoriul judeţului (instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, ONG-uri) în domeniile de activităţi cuprinse în Strategia culturală a judeţului Timiş.
Criteriile generale de selecţie sunt:
- priorităţile culturale stabilite prin Strategia culturală a judeţului Timiş;
- continuitatea acţiunii în timp (evenimente culturale devenite tradiţionale);
- importanţa şi amploarea evenimentului;
- existenţa, în cazul consiliilor locale, a unei agende culturale locale şi respectarea de către autorităţile locale a legislaţiei culturale cu privire la funcţionarea instituţiilor culturale locale;
- decontarea prealabilă, conform procedurilor legale în vigoare, a unor subvenţii primite anterior (inclusiv referatul privind derularea evenimentului);
Nu vor fi selectate pentru sprijin proiecte promovate de actorii culturali dacă:
- nu au consumat sumele alocate în anul precedent;
- proiectul propus nu se încadrează în Strategia culturală a judeţului;
- nu se încadrează în Normele metodologice aprobate prin Ordonanţa 2/2008. O condiţie a alocării sprijinului este contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului promovat. În cazul autorităţilor publice locale sprijinul CJT este maxim 25 % din costurile estimate ale evenimentului.
Termenul de depunere a solicitărilor este 01.12.2011 – Direcţia cooperare şi informatică, Camera 304-305.
Direcţia cooperare şi informatică va înainta spre avizare, Comisiei pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport următoarea defalcare pe capitole din suma total alocată “Agendei culturale” finanţate din bugetul CJ Timiş în anul 2012: 84% din suma totală pentru manifestările organizate de administraţia judeţeană în colaborare cu: instituţiile de cultură din subordine, consiliile locale, comunităţile româneşti din alte ţări şi DKMT-ul, învăţământul preuniversitar şi universitar şi asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale; 16% pentru Agenda sportivă.