luni, 31 octombrie 2011

Timisoara / Studentii de azi, Curtea de Apel de maine

Curtea de Apel Timişoara anunţă semnarea în data de 31.10.2011 a Protocolului de parteneriat cu ELSA (Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept) - Grupul Local Timişoara.
Parteneriatul vizează în concret desfăşurarea unor activităţi de practică a studenţilor la drept din anii I - III, la sediul Curţii de Apel Timişoara, prin implicarea directă a acestora la serviciile de Arhivă, Registratură, Grefă precum şi Bibliotecă/Centrul de Informare şi Documentare.
Studenţii vor lucra efectiv în cadrul acestor servicii auxiliare ale instanţei timp de 2 săptămâni continuu, între 3-4 ore pe zi, între 7 si 18 noiembrie 2011, sub supravegherea şi îndrumarea arhivarilor, registratorilor, documentariştilor şi grefierilor Curţii.
Şi acest proiect al Curţii de Apel Timişoara se încadrează în efortul consecvent pe care această instanţă a decis să îl întreprindă cu scopul de a permite studenţilor şi tinerilor, în general, să cunoască şi să aprofundeze mecanismul procesului de judecată, văzut din culisele instanţei, astfel ca discipolul de astăzi să poată deveni judecătorul, avocatul, procurorul, notarul sau juristul de mâine.
Tot Curtea de Apel Timişoara face cunoscut faptul că începând cu data de 01.11.2011 studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (anul IV) vor desfăşura practica de specialitate (internship) pe lângă Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş şi, respectiv, Judecătoria Timişoara.
În virtutea protocolului semnat între cele patru instituţii încă din anul 2010 şi care se află în cel de-al doilea an de executare, fiecare student este implicat în activitatea de practică profesională pe lângă un judecător mentor. Activitatea de mentorat a magistraţilor judecători implicaţi în realizarea activităţii de practică de specialitate organizată în baza protocolului presupune şi reclamă necesitatea contactului profesional direct între aceşti judecători şi studenţii ce le sunt încredinţaţi.