luni, 31 octombrie 2011

Timisoara / Accesul femeilor rrome pe piata muncii

Cu ocazia finalizării proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”, Asociaţia Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” a prezentat rezultatele din cadrul proiectului implementat împreună cu partenerii săi, Fundaţia Desire din Cluj, Asociaţia Parudimos din Timişoara, Agenţia Naţională pentru Romi, Primăria Municipiului Timişoara, şi Fundaţia Autonomia din Ungaria şi co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”.
Printre obiectivele urmărite prin proiect se numără – între altele – creşterea stimei de sine a romilor şi combaterea tuturor tipurilor de discriminare şi prejudecăţi promovarea femeilor rome şi a tinerilor din familii dezavantajate.
Peste 3000 de persoane au beneficiat de servicii de informare, consiliere, mediere, acompaniere copii şi plasament la cursuri de calificare, care le-au îmbunătăţit şansele găsirii unui loc de muncă şi lansării unor afaceri proprii.
De-a lungul celor trei ani, echipa de cercetare a elaborat şase rapoarte cu recomandări, şi încă alte patru rapoarte. Tot în cadrul acestei activități, echipele din Timişoara au colectat în mod sistematic informaţii despre cursuri de formare profesională şi despre locuri de muncă disponibile în regiunea de Vest, ele fiind introduse într-o bază de date accesibilă pe pagina de internet al proiectului, www.femrom.ro.