duminică, 2 octombrie 2011

Timişoara / Studiază şi lucrează în limba franceză

"STUDIAZĂ ŞI LUCREAZĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ" este o manifestare organizată de Ambasada Franţei în România, Institutul francez din Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, 14 octombrie, la sala Adam Müller Guttenbrunn, de la ora 8:45, acţiune care va prilejui întâlnirea dintre inspectori de limbă franceză, directori de instituţii de învăţământ şi reprezentanţi ai întreprinderilor franceze din regiune.
O primă întâlnire al cărei obiectiv general este încurajarea promovării limbii franceze, prin stabilirea de legături şi dezvoltarea de noi parteneriate.
Un eveniment consacrat francofonilor şi viitorilor francofoni dornici să încurajeze dezvoltarea de competenţe în limba lui Moliere, limbă ce deschide perspective de studii şi de reușită profesională.