luni, 3 octombrie 2011

Timişoara / Start la curăţenia de toamnă

Întregul municipiu de pe Bega va fi supus unei ample acţiuni de salubrizare, devenită deja tradiţională.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie a consiliilor locale şi primarilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici, precum şi a cetăţenilor. În conformitate cu prevederile art. 8, lit. j din O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor. În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, Primăria Municipiului Timişoara, organizează în luna octombrie 2011, Acţiunea Ecologică de Curăţenie Generală de Toamnă care se va desfăşura în două etape, astfel:
Etapa I: 10 – 16 octombrie 2011, în cartierele şi zonele din partea de nord a municipiului faţă de Canalul Bega;
Etapa II: 17 – 23 octombrie 2011, în cartierele şi zonele din partea de sud a municipiului faţă de Canalul Bega. Pentru mai multe amănunte, cetăţenii pot consulta pagina de internet a Primăriei www.primariatm.ro, şi cea a operatorului www.retim.ro, cu indexul alfabetic al străzilor.
În cadrul acţiunii se colectează numai obiecte de uz casnic şi gospodăresc şi deşeuri vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor. Cetăţenii sunt rugaţi să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acestei acţiuni, până cel târziu cu o zi înainte de ziua în care este programată colectarea în zonele în care locuiesc.
Proprietarii imobilelor în faţa cărora se găsesc deşeuri, după ce pe strada respectivă s-au efectuat lucrările de colectare a deşeurilor, vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă între 200 – 2000 lei, conform O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor, actualizată. În afara acţiunilor ecologice de curăţenie, pentru deşeurile rezultate din amenajările interioare (moloz), deşeurile rezultate din curăţenia pivniţelor şi podurilor, colectarea se face contra cost, pe bază de comandă, la sediul S.C. RETIM S.A. sau la telefoanele: 0256/499.490 sau 0256/220.064.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei acţiuni ecologice de curăţenie, contăm pe sprijinul tuturor cetăţenilor, agenţilor economici şi a instituţiilor publice şi avem convingerea că vor răspunde pozitiv acestei acţiuni, ca împreună să trăim într-un mediu curat şi sănătos.
În această acţiune nu se colectează deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curăţirea pivniţelor şi podurilor (praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi gresie sparte).
Deşeuri electrice şi electronice
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice - DEEE, precum şi resturile de materiale rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1mc, se preiau gratuit de la populaţie prin punctele de colectare - preluare situate la următoarele adrese: str. A. Imbroane nr. 70; Calea Torontalului nr. 94; str. Energiei nr. 3; Calea Moşniţei nr. 2.
Programul de funcţionare al punctelor de preluare – colectare de mai sus este între orele: 8.00-20.00.