miercuri, 5 octombrie 2011

Timişoara / Scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren

În vederea atragerii de fonduri la bugetul local, într-un termen cât mai scurt, şi pentru sprijinirea contribuabililor persoane juridice care au fost afectaţi de criza financiară, Consiliul local al Municipiului Timişoara a adoptat HCL nr. 273/26.07.2011 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând in impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timişoara, respectiv HCl nr. 273/26.07.2011 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii.
Astfel, contribuabilii persoane juridice pot beneficia de scutire de la plata majorilor de întârziere aferente impozitului/taxei pe clădire şi/sau teren, pentru o perioadă de 5 ani de la data naşterii dreptului organului fiscal de a stabili obligaţiile care fac obiectul scutirii, cu condiţia achitării integrale a debitului în perioada 01.08.2011 – 31.01.2012.
Pentru a putea beneficia de scutire, pe lângă plata integrală a debitului restant în perioada susmenţionată, contribuabilii persoane juridice trebuie să îndeplinească anumite condiţii expres prevăzute în HCL nr. 274/2011, legate de obiectul de activitate, starea de insolvenţă, lichidare, dizolvare, etc. Cererea se depune la registratura Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, însoţită de documentele justificative prevăzute în hotărârile consiliului local susmenţionate.
Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat contribuabililor persoane juridice care desfăşoară activităţi economice, precum şi scutirea acordată contribuabililor persoane juridice non-profit, acordată pe o perioadă de 3 ani consecutivi, (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în temeiul hotărârilor consiliului local, nu poate depăşi echivalentul a 200.000 de euro (respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor).
Detalii suplimentare cu privire la procedura de acordare a scutirii de la plata majorilor de întârziere aferente impozitului/taxei pe clădire şi/sau teren, se regăsesc pe site-ul Directiei Fiscale a Municipiului Timisora www.dfmt.ro, sectiunea Cadrul legal si sectiunea Comunicate de presa.