sâmbătă, 8 octombrie 2011

Timişoara / Podul peste Behela, redimensionat cu 170 000 euro

Direcţia Tehnică are în programul de investiţii pe anul 2011 obiectivul de investiţii ,,Consolidare Pod Uzina de Apă”.
Podul, amplasat în partea de est a municipiului Timişoara, asigură traversarea Canalului Behela, realizând legătura între strada Uzinei şi strada Rozelor, este într-o avansată stare de degradare.
Asupra structurii de rezistenţă a podului nu au fost executate recent lucrări de întreţinere sau reparaţii, astfel că podul a ajuns într-o stare care nu mai conferă siguranţă desfăşurării traficului auto.
Datorită stării total necorespunzătoare a structurii existente din punct de vedere a capacităţii portante şi a gabaritului se impune proiectarea unui pod nou, dimensionat hidraulic şi la clasa E de încărcare pentru două benzi de circulaţie.
Prin HCL nr. 396/27.10.2009 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală (inclusiv TVA) a investiţiei estimată la 1.332,885 mii lei, reprezentând 316,954 mii euro, conform devizului general.
În vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate.
Datorită procesului de inflaţie mai 2009 – mai 2011 = 1,1705 (raport INS) precum şi a adoptării unor măsuri suplimentare împotriva fenomenelor hidrometeorologice apărute tot mai des în ultima perioadă, valoarea
investiţiei a crescut la 2.056,938 mii lei (inclusiv TVA), reprezentând 486,009 mii euro.
Creşterea valorii investiţiei ,,Consolidare Pod Uzina de Apă” în anul 2011 faţă de faza Studiu de Fezabilitate din 2009 se datorează următorilor factori (conform expunerii de motive din partea proiectantului):
- îmbunătăţirea soluţiei de fundare prin prisma fenomenelor hidrometeorologice din anul 2010, pentru a preîntâmpina producerea de afuieri şi implicit periclitarea stabilităţii structurii; s-au prevăzut incinte din palplanşe pierdute, care protejează fundaţia şi permit concomitent ridicarea cotei de fundare;
- protejarea albiei cu saltele de gabioane pentru a se preîntămpina producerea de afuieri la debite mari;
- sporirea lăţimii structurii (infrastructură şi suprastructură) pentru a se include în gabarit o pistă pentru ciclişti, cu lăţimea de 2m;
- realizarea elevaţiilor culeelor în soluţie cu ziduri întoarse şi plăci de racordare, faţă de soluţia iniţială “culee înecată”;
- protejarea anticorozivă a betonului la infrastructură şi suprastructură;
- amplificarea sistemului de canalizare, care nu este cuprins pe acest tronson în programul de investiţii al Primăriei Timişoara.