duminică, 2 octombrie 2011

Timişoara / Gaudeamus igitur

Aproximativ 500.000 de studenţi ai universităţilor de stat vor începe luni cursurile anului universitar 2011-2012, dintre care aproximativ 40.000 numai în Timişoara.
În România peste 230.000 de studenţi sunt pe locuri bugetate în universităţile de stat şi peste 250.000 pe locuri cu taxă, iar în învăţământul particular învaţă peste 350.000 de studenţi, potrivit raportărilor universităţilor particulare.
Dintre cei peste 230.000 de studenţi de la locurile bugetate din universităţile de stat, aproximativ 62.000 sunt "boboci" în anul I.
Universitatea de Vest
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2011-2012 se va desfăşura luni, 3 octombrie, ora 9, în Aula Magna Ioan Curea din sediul central al Universităţii de Vest din Timişoara, Bd. Pârvan nr. 4. Din program: Cuvântul Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara, domnul Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ , Cursul festiv de deschidere a anului universitar 2011-2012 (Prof.univ.dr. Nicolae POPA - Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara, Lect.univ.dr. Cătălina ANCUŢA, Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara), Concert de muzică de cameră oferit de orchestra Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Acordarea diplomelor de profesor emerit, Acordarea diplomelor de fidelitate unor membri ai Senatului de Onoare, Cuvântul domnului Dan BEDROS, Consul Onorific al Franţei la Timişoara, Senator de Onoare al Universităţii de Vest din Timişoara, Acordarea diplomelor de recunoaştere a excelenţei în activitatea de cercetare, Acordarea diplomelor de apreciere a activităţii pentru personalul didactic şi nedidactic, Cuvânt din partea organizaţiei studenţeşti O.S.U.T.- Organizatia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara.
Universitatea "Politehnica"
Deschiderea anului universitar 2011-2012 a avut loc în data de 26 septembrie. În prezent, Universitatea "Politehnica" din Timisoara are 10 facultăţi şi 4 departamente independente. În cadrul lor, studiază, respectiv lucrează, circa 15000 studenţi, circa 800 cadre didactice titulare şi circa 900 cadre administrative şi auxiliare.
Universtatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş"
Luni, 3 octombrie, începând cu ora 10, la Universtatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara, în Aula Magna, va avea loc deschiderea festivă a anului universitar 2011-2012. Sunt aşteptaţi studenţii alături de cadrele didactice ale celor trei facultăţi.
Universitatea de ştiinte agricole şi medicină veterinară a Banatului
Deschiderea anului universitar 2011-2012 a avut loc în data de 19 septembrie 2011 în Aula Magna a Universitatea de ştiinte agricole şi medicină veterinară a Banatului Timişoara.