vineri, 14 octombrie 2011

Timişoara / Va rămâne gigacaloria la preţul de 252,17 lei?

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/31.08.2011 a fost modificată Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate fiind eliminate noţiunile de preţ local de referinţă şi de compensare pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibili.
În urma acestor modificări ale OG36/2006 autorităţile publice locale asigură din bugetul propriu întreaga diferenţă dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
Prin adresa înregistrată cu nr. SC2011-022596/11.10.2011 SC Compania Locală de Termoficare Colterm solicită menţinerea preţului local pentru populaţie aprobat prin HCL 288/2010 şi asigurarea din bugetul local a diferenţei preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal şi şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei de 252,17 lei/gcal.
Consiliul Local va vota în plen dacă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara va rămâne la valoarea de 252,17 lei/gcal, precum şi asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere,transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei de 252,17 lei/gcal.