duminică, 9 octombrie 2011

Timişoara / Enel vrea pământ de la C.J. Timiş

ENEL Distribuţie Banat a solicitat Consiliului Judeţean Timiş acordul de principiu pentru concesionarea unei parcele de teren în vederea realizării unei staţii de transformare în zona Covaci.
In urma analizelor şi consultărilor avute cu ENEL Distribuţie Banat a rezultat că soluţia cea mai avantajoasă pentru toate părţile (costuri investiţionale reduse pentru CJ Timiş, asigurarea condiţiilor de funcţionare a investiţiilor planificate privind racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrica, respectiv livrare energie în reţea, iar pentru ENEL Distribuţie Banat asigurarea masei critice de clienţi care să justifice asumarea investiţiei de către aceştia) este realizarea in zona a unei staţii de transformare de capacitate adecvată.
Suprafaţa de teren necesară construirii unei astfel de staţii de transformare este de 5.616,60 mp (85,10 m x 66,00 m), suprafaţă care include şi zona de siguranţă, dincolo de marginile suprafeţei putându-se edifica clădiri şi desfăşura activităţi diverse.
Astfel, CJT va supune aprobării studiul de oportunitate privind iniţierea procedurii de concesionare a unei suprafeţe de teren de 5.616,60 mp (85,10 m x 66,00 m), din suprafaţa de 60 ha teren proprietate publică a judeţului Timiş.
Consiliul Judeţean Timiş şi ADETIM au conceput, pregătit şi promovat două proiecte relevante pentru creşterea eficienţei energetice în judeţul Timiş, respectiv promovarea unui proiect care vizează producţia de energie fotovoltaică pe o suprafaţă de cca. 45 ha si un parc tehnologic pentru energie alternativa pe o suprafaţă de cca. 15 ha, în conformitate cu PUZ-ul aprobat pentru „Parc tehnologic energii alternative şi parc fotovoltaic Timişoara”.
Pentru parcul fotovoltaic sunt în pregătire două acţiuni respectiv un studiu de fezabilitate şi cererea de finanţare pentru o capacitate de cca. 4 MW pe POS CCE şi un studiu de prefezabilitate realizat în parteneriat cu TRANSELECTRICA pentru a promova procedura de realizare a unei capacităţi suplimentare de cca. 10 MW, în parteneriat public - privat.
În aceste condiţii se constată necesitatea realizării unei staţii de transformare în aceasta zona care să permită pe de o parte furnizarea în reţea a energiei produse în parcul fotovoltaic, iar pe de alta parte, să acopere cerinţele de consum de energie pentru activităţile economice planificate sa fie dezvoltate, atât în parcul tehnologic pentru energie alternativă, cât şi a celorlalţi consumatori din vecinătatea parcului.