marți, 25 octombrie 2011

Timisoara / Inghetata pe caiet de sarcini si carti la licitatie

Consiliul Local din Timisoara va supune votului în plen aprobarea privind scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 4 locatii pentru amplasare aparate sau vitrine inghetata pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (f) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate la intrare in Parcul Copiilor , pe B-dul Dambovita, Piata Balcescu, Piata Traian .
Un alt proiect de hotărâre se referă la scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 5 locatii pentru amplasare standuri de expunere cu carti pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (d) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe str. Proclamatia de la Timisoara, str. 1 Mai , Piata Huniade , Brediceanu nr.2-Piata Libertatii si Piata Traian – platou .