miercuri, 26 octombrie 2011

National / Razboiul CNP-ului, made in Romania

Având în vedere că, în ciuda clarificărilor şi precizărilor privind Baza legală şi motivarea colectării în cadrul capitolului de identificare a codului numeric personal, în mass-media au continuat să apară interpretări distorsionate privind acest subiect, Institutul Naţional de Statistică (INS) reiterează faptul că singura abordare corectă este cea prezentată în declaraţiile de presă din 21 şi 24 octombrie 2011.
Ca atare, ţinând seama de faptul că şi prin Centrul de informaţii care funcţionează zilnic intre orele 8-20 la sediul Institutului Naţional de Statistică s-au primit de la populaţie numeroase solicitări pentru explicarea unor probleme punctuale legate şi de alte aspecte ale procesului de recenzare reluăm principalele aspecte prezentate în declaraţiile noastre de presă mai sus citate, cu referiri suplimentare la problemele semnalate.
1. Colectarea codului numeric personal în procesul de recenzare este stipulată prin Legea 170/2011 privind aprobarea OUG nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OG 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011.
Astfel, articolul 2, alin. (1) “Persoanele [ ....] sunt obligate să furnizeze, pe propria răspundere, persoanelor care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ datele şi informaţiile prevăzute în programul de recensământ.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi.”
Articolul 12 din OUG 34/2011 precizează:
“În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”.