sâmbătă, 29 octombrie 2011

Timis / Sacalaz - campioana la recensamant

Din informaţiile operative obţinute din raportările prin SMS, informaţii centralizate de Institutul Naţional de Statistică privind ritmul de colectare a datelor statistice în teren la Recensămîntul Populaţiei şi Locuinţelor, în perioada 20 -28 octombrie 2011, se constată că au fost recenzate un număr de 217.911 locuinţe, reprezentând 80,74% din numărul total al locuinţelor estimate a fi recenzate la nivelul judeţului şi un număr de 527.083 persoane (prezente, temporar absente şi plecate pe perioadă îndelungată din gospodăria din care fac parte).
Rezultatele la nivelul fiecărui UAT privind înregistrarea datelor statistice la Recensămîntul Populaţiei şi Locuinţelor până la sfârşitul zilei de 28 octombrie 2011, sunt prezentate în continuare.

CLICK AICI pentru Situaţia locuinţelor şi persoanelor recenzate până la sfârşitul zilei de 28 octombrie 2011 la nivelul judeţului Timiş în ordinea procentajului realizat
LOCALITATE (UAT)/NUMĂR LOCUINŢE ESTIMAT A FI RECENZATE/ NUMĂR LOCUINŢE RECENZATE / PROCENT (%)/ NUMĂR PERSOANE RECENZATE