joi, 22 septembrie 2011

Timişoara / Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean Timiş

În 27 septembrie, de la ora 10, în Sala consiliului din Palatul Administrativ va avea loc şedinţa ordinară a CJ Timiş, cu următoarea ordine de zi:
1. Întrebări, interpelări
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor instituţii şi servicii publice pe anul 2011
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţie “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prefinanţării contractului de finanţare a Asociaţiei ”Timiş – Torontal – Bârzava”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investiţie ”Înfiinţare perdea forestieră de protecţie, în suprafaţă de 90.430,74 mp în jurul Parcului Tehnologic pentru Energii Alternative şi Parc Fotovoltaic”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Timiş la S.C. „DRUMCO” S.A. Timişoara
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al judeţului Timiş a construcţiei „Punct Muzeal Traian Vuia” şi darea în administrare către Muzeul Banatului
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren cu suprafaţa de 450 mp către Ministerul Sănătăţii.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 609 D de către VODAFONE ROMÂNIA SA Bucureşti
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de închiriere a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara
11. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu S.C ”Al – Fer Crom Design” S.R.L Timişoara
12. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu S.C „Lucardi Maramureş” S.R.L Sânnicolau Mare
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă a unor autovehicule
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliilor Administrative ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean.
18. Diverse.