vineri, 23 septembrie 2011

Timişoara / 144 de proiecte depuse de judeţul Timiş pentru accesul la internet

În perioada 20.12.2010 - 29.07.2011, la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale(MCSI) s-au depus proiecte pe operaţiunea 3.1.1. - 'SPRIJINIREA ACCESULUI LA INTERNET ŞI LA SERVICIILE CONEXE' care s-a adresat IMM-urilor şi ONG-urilor în vederea sprijinirii conectării la internet prin conexiuni broadband, inclusiv pentru dotarea cu calculatoare, imprimante, alte periferice, soft de bază, internet de bandă largă, etc.
Bugetul MCSI pentru această operaţiune este de 35 milioane de euro, fonduri nerambursabile. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile per proiect este de 100.000 RON, iar cea minimă de 10.000 RON.
La nivelul întregii ţări au fost înscrise/depuse un număr de 2464 de proiecte, din care astăzi 57 sunt contractate, 355 sunt intrate în Comitetul de Selecţie şi propuse spre contractare, 2052 se află în curs de evaluare, pe diferite etape, iar 10% au fost respinse.
După numărul proiectelor depuse, primele 6 judeţe sunt: Bucureşti cu 392 proiecte, Cluj-147, Timiş-144, Braşov-127, Iaşi-114 şi Harghita-102.
'Topul' ultimelor 6 judeţe este format din: Giurgiu-5, TELEORMAN-7, Olt-9, Mehedinţi-12, Tulcea-12 şi Vaslui-13.
În prelungirea Operaţiunii 3.1.1., MCSI anunţă lansarea în data de 5 octombrie 2011 a apelului de proiecte pentru o nouă operaţiune. Este vorba de Operaţiunea 3.3.1. - 'Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri' din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 - 'Susţinerea e-economiei', Axa III - 'Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'.
Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane RON, iar beneficiarii eligibili sunt IMM-urile. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată per proiect este de 1.200.000 RON, iar cea minimă de 45.000 RON.
Înscrierea/depunerea proiectelor se va realiza on-line( www.fonduri.mcsi.ro ), în mod continuu, începând cu 05.10.2011 ora 9,00 şi se va încheia în 30.03.2012 ora 16,30. Activităţile eligibile sunt menţionate în 'Ghidul solicitantului', la adresa menţionată mai sus, unde sunt detaliate criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.