luni, 19 septembrie 2011

Timişoara / Perdea forestieră în jurul Parcului fotovoltaic de la Covaci

Consiliul Judeţean Timiş va supune spre aprobare Studiul de Fezabilitate pentru proiectul de investiţie ”ÎNFIINŢARE PERDEA FORESTIERĂ DE PROTECŢIE ÎN JURUL PARCULUI TEHNOLOGIC PENTRU ENERGII ALTERNATIVE ŞI PARC FOTOVOLTAIC TIMIŞOARA”, în suprafaţă de 90.430,74 mp în jurul PARCULUI TEHNOLOGIC PENTRU ENERGII ALTERNATIVE şi PARC FOTOVOLTAIC amplasat în raza U.A.T. Timişoara (zona Covaci), extravilanul municipiului Timişoara, în apropierea intersecţiei centurii de nord a municipiului Timişoara cu DC 58 care merge către Covaci.
Suprafeţele luate în studiu sunt în prezent terenuri agricole necultivate în administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
Accesul în perimetru se face pe centura de nord a municipiului Timişoara (DNCT) spre intersecţia acesteia cu DC 58 (spre localitatea Covaci), aproximativ 10 km din centrul oraşului Timişoara.
Valoarea totală a lucrării conform Devizului General: 106.693 euro, respectiv 455.421 lei (inclusiv TVA) la cursul de schimb BNR 1 euro = 4,2685 lei din 18.07.2011. Valoarea aferentă Construcţii+Montaj: 93.185 euro, respectiv 397.761 lei (inclusiv TVA), durata de realizare fiind de 5 ani.