marți, 20 septembrie 2011

Timişoara / Parcul celor 9.024 de roze

Proiectul „Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara” face parte din categoria de operaţiuni ce are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii urbane a polilor de creştere şi va conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului şi introducerea acestui parc în circuitul turistic al Polului de Creştere, fiind situat între B-dul Michelangelo, strada Alexandru Borza şi Canalul Bega - sit istoric urban de importanţă locală.
Proiectul, în valoare de 5.634.131,55 lei (T.V.A inclusă) urmează a fi implementat pe o perioadă de 11 luni, începând cu data de 09.05.2011.
Proiectul cuprinde lucrări privind reamenajarea şi completarea spaţiilor verzi pe o suprafaţă de 11.071 mp: plantări trandafiri - 9.024 buc, plantări arbori şi arbuşti - 428 buc, refacere suprafeţe gazonate: 11.071 mp, realizarea unui sistem modern de irigare a Parcului Rozelor, precum şi a unei staţii de pompare, refacerea iluminatului public utilizând energiile alternative (68 buc stâlpi de iluminat fotovoltaici), reabilitarea aleilor pietonale pe o suprafaţă de 6.829 mp, alei noi piatră naturală - 3797 mp, alei cu pavele din beton -1531 mp, alei accidental carosabile cu pavele din beton - 1501 mp, reabilitarea construcţiilor existente în Parcul Rozelor - 125 mp (50 mp grup sanitar; 75 mp suprafaţă rampe), reconstruirea împrejmuirii parcului pe o lungime de 480 ml gard, dotarea parcului cu mobilier urban (Pergole:12 buc, Bănci odihnă: 77 buc, Coşuri de gunoi: 35 buc, Vaze tip roman, din ceramică: 12 buc. Lucrările de modernizare vor fi efectuate de SC HORTICULTURA SA, ca lider de contract, împreună cu SC DRUFEC CONS CF SRL + SC CONS ELECTRIFICARE INSTAL SA.