luni, 19 septembrie 2011

Timişoara / Analiză a politicilor publice şi a demersurilor locale

În Timișoara, Grupul Local de Acțiune are 32 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice, personal al organizaţiilor societăţii civile, al membrilor Pactului regional pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură. Concret, până în prezent fac parte din GLA Timișoara: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Fundația Filantropia, Arhiepiscopia Timișoarei, Penitenciarul Timișoara, Universitatea de Vest - Facultatea de Sociologie și Psihologie, Societatea Română Speranța, Școala Mamei Junior, AEGEE Timișoara, Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș, Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș, Caritas, Fundația Politehnica, Fundația Timișoara ’89, Fundația Diaspora, Primăria Timișoara, Compania D’arte, Asociația pentru Promovarea Femeii din România, Direcția de asistență socială comunitară Timișoara, Fundația Sancta Maria Hilfe, Asociația Generație Tânără, Căminul pentru persoane vârstnice Timișoara, Filarmonica ”Banatul”, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Timiș, Fundația Româno-Germană, Asociația Creștină For Help, Fundația Rubin, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, Asociația Română Anti-Sida filiala Timișoara, Asociația Asistenților Sociali din Banat, Centrul Cultural Româno-Arab, Consiliul Consultativ de Cartier Mehala.
Grupul rămâne deschis şi altor actori interesaţi, care ne pot contacta prin e-mail adina.ciobotaru@cries.ro sau la telefon 0356-422403, Adina Ciobotaru, asistent proiect.
Grupul Local de Acțiune Timișoara a identificat deja grupurile socio-profesionale relevante pentru municipiul nostru, pentru lunile septembrie-octombrie urmând să fie invitați la întâlniri deliberative cetățeni din următoarele grupuri: femei, bărbați, părinți care au în grijă copii cu dizabilități intelectuale și motorii, tineri, persoane înscrise într-un grup de consum responsabil, jurnaliști, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ecologiști, polițiști, persoane care beneficiază de venitul minim garantat, persoane care activează în domeniul bancar, sindicaliști, persoane care trăiesc din mici activități, neînregistrate oficial fiscal.
Cetățenii din aceste grupuri vor fi invitați să formuleze criterii de bunăstare ce reflectă specificul municipiului nostru.
Plecând de la analiza criteriilor exprimate de cetățeni, Grupul Local de Acțiune va realiza o analiză a politicilor publice şi a demersurilor locale, în vederea elaborării unui Plan Local de Acțiune.
Planul Local de Acţiune va conţine un set de proiecte şi acţiune concrete de optimizare a situaţiei din Timișoara, măsuri care sunt asumate într-o manieră co-responsabilă de către diverşi actori locali, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei societăţi mai coezive.
Proiectul Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, implementat de Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) în perioada 2010 – 2013, a fost lansat în această primăvară și a condus, până în prezent, la constituirea Grupurilor Locale de Acțiune în Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, București și Iași.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţii, inclusiv persoane marginalizate social. Grupurile Locale de Acțiune au ca scop organizarea dialogului social și realizarea unui Plan Local de Acțiune în domeniul incluziunii sociale.