vineri, 30 septembrie 2011

Timişoara / Cu liftul panoramic în Piaţa Iosefin

Astăzi, 30 octombrie 2011, primarul Gheorghe Ciuhandu a pus piatra de temelie la viitoarea Piaţă Iosefin.
Clădirea se va realiza în două tronsoane şi are o structură în cadre (stâlpi, grinzi, planşee din beton armat) ce permite o repartizare flexibilă a spaţiilor interioare şi posibilităţi de modificări ulterioare.
Valoarea lucrărilor de construcţie este de 11.892.160 lei (exclusiv TVA), iar termenul de executie este de 12 luni.
În cursul anului viitor, cel mai probabil în primăvară, vor fi demolate şi celelalte hale, în două etape. În zona pieţei se va reorganiza circulaţia maşinilor, urmând să fie realizate şi 450 de locuri de parcare, piste de bicilete, o zonă verde şi o fântână arteziană.
Proiectul prevede realizarea unei pieţe agro-alimentare de cartier, într-o clădire cu parter, mezanin şi două etaje.
La subsol este amplasată zona de servicii, cu 12 boxe pentru depozitare temporară a mărfurilor, depozit general, încăpere cu rezervor de apă şi staţia de pompe, încăpere pentru Post Trafo şi zona de grupuri sanitare, accesibilă publicului.
La parter este zona de comerţ şi desfacere marfă cu o platformă liberă cu circa 250 de mese pentru comercializarea de zarzavaturi, legume şi fructe, cuve şi fântâni pentru spălarea zarzavaturilor, legumelor şi fructelor, două scări, un lift panoramic pentru persoane, două lifturi pentru marfă, două lifturi pentru marfă/persoane, scara de serviciu, grup sanitar pentru persoane cu handicap. În zona de deservire va exista: încăpere aprovizionare cu marfă, încăpare colectare/depozitare deşeuri, încăpere depozitare cântare.
La nivelul supantei este amplasată o zonă de comerţ/desfacere marfă cu 28 de spaţii/unităţi separate prin pereţi de grilaj metalic (loc de expunere şi comercializare pentru flori şi fructe), sectorul pentru vânzare de cereale cu opt unităţi şi sectorul pentru vânzare cu zece unităţi, două scari, 1 lift panoramic pentru persoane, teresă vânzare /expunere flori pe timp favorabil, un punct de apă pentru sectorul de flori şi unul pentru sectorul peşte/cereale. În zona de serviciu: spaţiu aprovizionare marfă cu două lifturi şi spaţiu de colectare/depozitare deşeuri, vestiare, un depozit, scară şi două lifturi de serviciu pentru marfă/persoane.
La etajul întâi va fi o zonă de comerţ/desfacere marfă cu 32 spaţii/unităţi pentru comercializare de produse proaspete (lactate, carne şi produse derivate). Fiecare unitate este prevăzută cu un mic vestiar cu chiuvetă, terasă vânzare/expunere pe timp favorabil, două scări, un lift panoramic pentru persoane, o fântână.
La etajul al doilea este zona de comerţ/desfacere marfă pentru sectorul de alimentaţie publică cu 12 spaţii/unităţi aferente, 22 spaţii pentru comercializare de mărfuri nealimentare de uz casnic şi gospodăresc, două scări, un lift panoramic pentru persoane, o fântână.
Fiecare din unităţile de vânzare de la sectorul alimentatie publica va fi legată la alimentare cu apă (chiuvete individuale), la canalizare şi vor fi prevăzute separat cu alimentare cu energie electrică.