sâmbătă, 10 septembrie 2011

Timişoara / Consiliile Administrative ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean

Structura consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean a fost stabilită prin Hotărârea C.J.T. nr. 43/2002, acestea fiind formate din 5 membri, din care un consilier judeţean, un reprezentant din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, o personalitate în domeniu, directorul (managerul) şi contabilul şef al instituţiei.
Având în vedere modificarea denumirii consiliului de conducere în consiliu administrativ şi modificările intervenite în structura de conducere a instituţiilor publice de cultură, precum şi modificarea atribuţiilor de serviciu ale unor persoane din aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, este necesară modificarea denumirii şi componenţei consiliilor de conducere.
Consierii judeţeni vor supune în plen următoarea componenţă a Consiliilor Administrative ale instituţiilor publice de cultură:
I. Muzeul de Artă Timişoara
1.TOLCEA MARCEL – manager - Muzeul de Artă Timişoara
2.COMAN IRINA – contabil şef - Muzeul de Artă Timişoara
3.UNGUREANU CORNEL – profesor universitar
4.GAITA OANA-DANA - consilier judeţean
5.TĂRÎLĂ DOINA-ADRIANA – consilier I superior – Compartimentul Monitorul Oficial şi Transparenţă Decizională
II . Muzeul Banatului Timişoara
1.CIOBOTARU DAN LEOPOLD – manager - Muzeul Banatului Timişoara
2.VUIA MIRELA CECILIA – contabil şef - Muzeul Banatului Timişoara
3.BRÂNZEU PIA – profesor universitar
4.MUNTEANU SORIN - consilier judeţean
5.IOSIM RADOVAN – inspector I principal – Direcţia Cooperare şi Informatică
III . Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
1.ILAŞ CLAUDIU – manager - Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
2.TICAN GABRIEL – contabil şef - Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
3.SZENTMIKLOSI ALEXANRDU – istoric
4.BOJIN MIHĂIŢĂ - consilier judeţean
5.POPA ADELA MARINELA – inspector I principal – Direcţia Cooperare şi Informatică IV . Teatrul pentru Copii şi Tineret ,, Merlin’’ Timişoara
1.MEGYES LABADI EVA – manager - Teatrul pt. Copii şi Tineret Merlin
2.BENEA CRISTIANA – contabil şef - Teatrul pt. Copii şi Tineret Merlin
3.BACIU ALINA – director – Centrul Cultural German
4.BOLOGA GHEORGHE – consilier judeţean
5.POLEN LILIA – consilier I superior – Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare
V . Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
1.CIPU CIPRIAN – manager – Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
2.BAŞTEA MĂRIUŢA – contabil şef - Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
3.PAPANĂ OVIDIU – conferenţiar universitar
4.HEHN DORIN OLIMPIU – consilier judeţean
5.HRENOSCHI RĂZVAN – director executiv – Direcţia Cooperare şi Informatică
V I. Biblioteca Judeţeană Timiş
1.CREŢU TUDOR – manager – Biblioteca Judeţeană Timiş
2.MOLDOVAN MIOARA – contabil şef - Biblioteca Judeţeană Timiş
3.MARINEASA VIOREL - scriitor
4.NEGOITĂ ADRIAN VALENTIN – consilier judeţean
5.CIOBAN AUREL – consilier I superior - Direcţia Cooperare şi Informatică.